Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація про доходи громадян за 2015 рік

Ольга Кліменко

12.04.2016 2728 0 2


Акценти цієї статті:

 • хто зобов'язаний задекларувати свої річні доходи, у які строки та в який спосіб повинен подати декларацію;
 • хто звільнений від подання декларації;
 • у яких випадках декларація не подається;
 • які основні вимоги до заповнення декларації.

Загальні положення

За підсумками 2015 року громадяни звітують про отримані доходи, заповнюючи нову форму декларації про доходи (далі – декларація). Ця форма та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Мінфіну від 02.10.15 р. № 859 (далі – Інструкція № 859).

Нова форма декларації об'єднує звітність з ПДФО та військового збору. Тобто в одній формі будуть визначені, крім окремих податкових зобов'язань із ПДФО, також і податкові зобов'язання з військового збору.

Декларація складається з 8 розділів і 4 додатків (п. 1 розд. II Інструкції № 859).

Розділи (подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4) містять:

 • загальну інформацію про платника податків,
 • перелік доходів, що підлягають включенню до загального річного оподатковуваного доходу,
 • графи для окремого відображення сум ПДФО і військового збору, які утримуються податковим агентом і сплачуються самостійно платником податків,
 • розрахунок податкових зобов'язань,
 • відомості про рухоме і нерухоме майно платника податків.

Спеціальний розд. III заповнюється громадянами, які бажають скористатися правом на податкову знижку.

Додатки до декларації (подаються на одноі двосторонніх аркушах формату А4) заповнюються тільки при отриманні доходів, що потребують окремого розрахунку бази оподаткування. А саме: при отриманні доходів від двох і більше податкових агентів, при операціях з інвестиційними активами, при отриманні іноземних доходів і доходів самозайнятими особами. Завважимо, що заповнені додатки без декларації є недійсними.

Якщо в декларації будь-який рядок не заповнюється через відсутність інформації (наприклад, у вас не було такої суми або операції), то в цьому рядку треба поставити прочерк (п. 3 розд. II Інструкції № 859).

Хто зобов'язаний подати декларацію і де відображати доходи

За підсумками 2015 року ви зобов'язані подати декларацію в таких випадках.

1. Якщо у звітному році ви отримували не від податкових агентів доходи у вигляді (пп. 168.2.1 Податкового кодексу, далі – ПК):

 • орендної плати, здаючи в оренду нерухоме майно звичайній фізособі – не суб'єкту господарської діяльності (пп. «а» пп. 170.1.5 ПК). Наприклад, здавали людям квартиру, будинок, гараж. Такі доходи відображаються в рядку 10.3 декларації. Також ви повинні заповнити графу 7 розд. VII «Відомості про власну нерухомість та/або нерухомість, що надається в оренду (суборенду), житлове наймання (піднаймання)».
  Зверніть увагу! Згідно з нормою ПК декларуються доходи від здачі в оренду тільки нерухомості. Проте Інструкція № 859 вимагає заповнювати також і графу 5 розд. VIII «Відомості про власне рухоме майно та/або рухоме майно, що надається в оренду (суборенду) (абзац другий пп. 4 п. 2 розд. III);
 • спадщини (кошти, рухоме і нерухоме майно, майнові або немайнові права, суми страхового відшкодування за договорами страхування) у межах сум, що підлягають оподаткуванню за ставками, відмінними від нульової, якщо податок не був сплачений до нотаріального оформлення об'єктів спадщини (п. 174.3 ПК); подарованих грошей у межах сум, що підлягають обкладенню ПДФО (п. 174.6 ПК). Такі доходи відображаються в рядку 10.5 декларації (пп. 6 п. 2 розд. III Інструкції № 859). Негрошові подарунки, вартість яких у 2015 році не перевищила 609 грн. на місяць, не декларуються;
 • грошових сум, отриманих від відчуження нерухомого і рухомого майна за рішенням суду про зміну власника і перехід права власності на таке майно (пп. «б» п. 172.5, п. 173.4 ПК). Ці доходи відображаються в рядку 10.9 декларації (пп. 10 п. 2 розд. III Інструкції № 859).

Нагадаємо, що податковими агентами не є фізичні особи (як резиденти, так і нерезиденти), що не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності та не зареєстровані в органах ДФС як особи, які провадять незалежну професійну діяльність (пп. 168.2.2 ПК).

2. Якщо у звітному році ви отримували від податкового агента доходи, які не обкладалися ПДФО при їх нарахуванні або виплаті, – див. таблицю (пп. 168.1.3 ПК). Про те, що платник податків повинен задекларувати такі доходи, він дізнається зазвичай від податкового агента, який такі доходи нараховував.


п/п

Ситуація

Коли подається декларація
(за яких умов)

1

2

3

Доходи, що відображаються в ряд. 10.9 декларації (пп. 10 п. 2 розд. III Інструкції № 859)

1

У 2015 році минув срок позовної давності за вашою заборгованістю цивільно-правового характеру (наприклад, за договором позики). Кредитор нарахував вам дохід у сумі такої заборгованості

Якщо сума такого доходу перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного року (у 2015 році це 609 грн.) (пп. 164.2.7 ПК).
Загальний строк позовної давності становить
3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу)

2

Кредитор вирішив анулювати вашу заборгованість до закінчення строку позовної давності. Причому це рішення не пов'язане із процедурою банкрутства

Якщо кредитор повідомив боржника про анулювання заборгованості та відобразив цю операцію у формі № 1ДФ (пп. «д» пп. 164.2.17 ПК)

3

У вас виникла недоплата ПДФО у зв'язку з незаконним застосуванням ПСП (пп. 169.2.4 ПК)

Якщо така сума недоплати та/або пов’язаного з такою недоплатою штрафу не були повністю утримані податковим агентом

4

Коли ви звільнялися, роботодавець (податковий агент) робив перерахунок ПДФО. Виявилося, що у вас є недоплата ПДФО (пп. 169.4.4 ПК)

5

У 2015 році минуло 12 місяців з моменту отримання вами цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 ПК)

Якщо за 12 місяців ви не використали отриману суму і не повернули її благодійникові

6

Ви звільнилися, не повернувши в установлені строки суму, видану вам під звіт. На цю суму бухгалтер нарахував ПДФО (пп. 170.9.1 ПК)

Якщо податковий агент не утримав ПДФО у момент остаточного розрахунку з вами при звільненні

7

Загальна сума нецільової благодійної допомоги, отриманої вами протягом 2015 року, перевищила 1 710 грн.

Якщо із суми перевищення не був утриманий ПДФО (пп. «а» пп. 170.1.5 ПК). Зверніть увагу: у декларації відображається тільки сума перевищення

3. Якщо у звітному році ви отримували прибуток від операцій з інвестиційними активами (акціями, цінними паперами, корпоративними правами) (пп. 170.2.6 ПК). При декларуванні цього виду доходу перш за все слід заповнити додаток Ф2 до декларації, а потім суму із графи 6 рядка 4.1 додатка Ф2 перенести до графи 3 рядка 10.4 декларації, а суми з рядків 5.2 та 6.2 додатка Ф2 – до граф 6 та 7 рядка 10.4 декларації (пп. 5 п. 2 розд. III Інструкції № 859);

4. Якщо у звітному році ви отримували іноземні доходи (доходи з-за кордону) (пп. 170.11.1 ПК). Нагадаємо, іноземними доходами визнаються доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України (пп. 163.1.3 ПК). Ці доходи відображаються в додатку Ф3 до декларації та в рядку 10.6 декларації (пп. 7 п. 2 розд. III Інструкції № 859).

5. Якщо у звітному році ви отримували дохід одночасно від декількох податкових агентів і при цьому сума такого доходу перевищила 120 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої на 1 січня звітного року (у 2015 році – 146 160 грн.) (пп. «є» п. 176.1 ПК). У цьому випадку вам треба заповнити додаток Ф1 до декларації, де в рядку 1 відобразити загальний річний дохід у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат та винагород, які були вам нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами і за цивільно-правовими договорами. Потім перенести отримане значення до графи 3 рядка 10.1 декларації, а значення рядка 8 додатка Ф1 – перенести до графи 6 рядка 10.1 декларації (пп. 2 п. 2 розд. III Інструкції № 859).

Зверніть увагу! З 01.01.16 р. норма пп. «є» п. 176.1 ПК не діє, оскільки встановлено єдину ставку ПДФО для зарплати і винагород за ЦПД у розмірі 18 %. Тобто відпала необхідність у перерахунку ПДФО. Тому додаток Ф1 до декларації заповнюється платниками податків востаннє.

6. Якщо у звітному році ви отримували дохід від провадження незалежної професійної діяльності (це адвокати, нотаріуси, аудитори, художники та ін.) (п. 178.4 ПК). Такий дохід відображається в рядку 10.8 декларації (пп. 9 п. 2 розд. III Інструкції № 859);

7. Якщо ви – іноземний громадянин, який набув у 2015 році статусу резидента України (пп. 170.10.4 ПК). Тоді ви повинні заповнити ті розділи декларації та додатки до неї, які відповідають отриманим доходам.

Хто не зобов'язаний, але має право подавати декларацію

Назвемо випадки, коли ви – будучи платником ПДФО – не зобов'язані, але маєте право подати декларацію.

1. Якщо ви – резидент, який має право на податкову знижку (далі – ПЗ) із ПДФО за результатами 2015 року і бажаєте реалізувати таке право (пп. «а» п. 176.1 ПК). При цьому в декларації в розд. III ви повинні проставити (п. 3 розд. III Інструкції № 859):

 • у рядку 13 – позначку «Х» біля категорії витрат, які включаються до ПЗ;
 • рядку 14 – загальну суму фактичних витрат, здійснених протягом звітного року;
 • рядку 15 – суму нарахованої зарплати за рік, зменшену на утриманий ЄСВ, а також на суму ПСП (за її наявності). Завважимо, що з 01.01.16 р. ЄСВ із доходів фізосіб не утримується. Тому в 2016 році для визначення бази оподаткування суму зарплати треба буде зменшувати тільки на суму ПСП;
 • рядку 16 – суму (вартість) витрат, дозволену для включення до ПЗ. При цьому загальна сума ПЗ не може перевищувати суму зарплати, зазначену в рядку 15;
 • рядку 17 – суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з реалізацією права платника податків на ПЗ.

2. Якщо ви бажаєте отримати назад із бюджету переплату ПДФО, яка у вас виникла:

 • у результаті проведення остаточного розрахунку при звільненні (пп. «а» п. 176.1 ПК);
 • за ситуації, коли ПДФО був сплачений до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни нерухомості, а договір так і не був укладений (п. 172.6 ПК).

Хто звільняється від декларування доходів

Ви не повинні подавати декларацію, якщо протягом 2015 року отримували доходи (п. 179.2 ПК):

 • виключно від одного податкового агента – незалежно від виду і розміру отриманого доходу (за основним місцем роботи, за сумісництвом, за ЦПД тощо),
 • від двох і більше податкових агентів – за умови, що загальна річна сума отриманих оподатковуваних доходів не перевищила 146 160 грн. (крім випадків, прямо передбачених нормами розд. IV ПК). А вже за підсумками 2016 року декларацію не подаватимуть особи, які отримали дохід від податкових агентів, незалежно від їх кількості та розміру нарахованого (виплаченого) доходу;
 • від продажу (обміну), дарування майна – за умови, що до нотаріального посвідчення таких договорів був сплачений ПДФО;
 • у вигляді спадщини, що обкладається податком за нульовою ставкою.

Крім того, від декларування звільняються фізичні особи, незалежно від виду і суми отриманих доходів, які (п. 179.4 ПК):

 • є неповнолітніми або недієздатними і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у т. ч. батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
 • утримуються під арештом, є затриманими або засудженими до позбавлення волі, знаходяться в полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець строку подання декларації;
 • оголошені в розшук станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Строки подання декларації

Згідно з нормами ПК (пп. 49.18.4) декларацію слід подати до контролюючого органу до 1 травня поточного року. Водночас пп. 3 п. 5 розд. I Інструкції № 859 передбачено перенесення граничного строку подання декларації в разі, коли він припадає на вихідний або святковий день. Тому граничним строком подання декларації за 2015 рік буде 4 травня 2016 року (середа), тобто найближчий після вихідного операційний (банківський) день.

Зверніть увагу! Для тих, хто хоче реалізувати своє право на податкову знижку за результатами 2015 року, строк подання декларації встановлено до кінця 2016 року (пп. 166.4.3 ПК). Проте якщо вони протягом звітного року отримували доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню, то їм доведеться подати декларацію у загальновстановлені строки, тобто не пізніше 04.05.16 р.

Для платників податків – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, установлено свій строк подання декларації – не пізніше ніж за 60 календарних днів до від'їзду (п. 179.3 ПК). Такий строк пояснюється тим, що контролюючий орган протягом 30 календарних днів після отримання декларації повинен її перевірити, розрахувати суму податку до сплати до бюджету і видати декларанту довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань із цього податку. Майте на увазі, що ця довідка є підставою для проведення митних процедур, тому вона повинна бути подана до органів митного контролю при перетині митного кордону. Щоб уникнути додаткових проблем на митниці, рекомендуємо подавати декларацію в установлені строки. Завважимо, що емігранти подають декларацію незалежно від того, отримували вони доходи, що підлягають декларуванню, чи тільки зарплату та інші доходи, з яких ПДФО був утриманий податковим агентом. Тобто в будь-якому випадку підставою для митних процедур буде видана органом ДФС довідка про відсутність заборгованості зі сплати податку.

Способи подання декларації

Декларація подається до органів ДФС за податковою адресою платника податків (місцем проживання фізособи) одним із способів на розсуд декларанта (п. 49.5 ПК, п. 4 Інструкції № 859):

 • особисто платником податків або уповноваженою ним на це особою (до закінчення встановленого строку подання декларації);
 • поштою з повідомленням про вру­чення та описом вкладення (не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання декларації);
 • в електронній формі в порядку, установленому законодавством (не пізніше закінчення останньої години дня, у якому спливає строк подання декларації).

Строки сплати ПДФО і повернення переплати

Остаточну суму ПДФО і, відповідно, військового збору за звітний податковий період фізособи – платники податків визначають самостійно на підставі поданої ними декларації (п. 178.7 ПК). Оплатити зазначене в декларації податкове зобов'язання потрібно до 1 серпня року, що настає за звітним (п. 179.7 ПК). Тобто граничним строком сплати ПДФО і військового збору за 2015 рік є 29 липня 2016 року (п'ятниця).

А якщо контролюючий орган донарахує суми податку після перевірки даних декларації? Тоді платник податків зобов'язаний доплатити податок протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (якщо тільки протягом зазначеного строку він не почав процедуру оскарження цього рішення) (п. 57.3 ПК).

Сума податку, яка за підсумками декларування повинна бути повернена платникові податків з бюджету, протягом 60 календарних днів після подання декларації: або зараховується на його поточний рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або направляється поштовим переказом за податковою адресою, зазначеною в декларації (п. 179.8 ПК).

Відповідальність

За неподання або несвоєчасне подання декларації, а також за включення до декларації перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат декларанту загрожує адміністративна відповідальність. А саме: попередження або штраф у розмірі від 3 до 8 НМДГ (від 51 грн. до 136 грн.) (ст. 1641 КУпАП).

А за несвоєчасну сплату ПДФО і військового збору (у тому числі донарахованих органом ДФС у результаті перевірки декларації) передбачено фінансову відповідальність у вигляді штрафу в розмірі (п. 126.1 ПК):

 • 10 % суми податкового боргу – за прострочення до 30 календарних днів включно;
 • 20 % суми податкового боргу – за затримку більше 30 календарних днів.

Крім того, у разі прострочення платежу доведеться сплатити і пеню, яка нараховується на суму податкового боргу за кожний календарний день прострочення з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого боргу або на день його погашення (ст. 129 ПК).

Висновки

1. Якщо громадянин у 2015 році отримував різні види доходів (не тільки зарплату за основним місцем роботи), йому необхідно самому визначити, повинен він подавати річну декларацію про доходи чи ні. У цьому допоможе наша консультація.

2. Декларація про доходи подається вперше за новою формою, у ній відображаються зобов'язання з ПДФО і військового збору.

3. Декларацію про доходи, отримані в 2015 році, слід подати не пізніше 04.05.16 р. до органів ДФС за місцем проживання декларанта.

4. Суму ПДФО і військового збору, зазначену в декларації, потрібно сплатити до бюджету не пізніше 29.07.16 р.

5. У разі реалізації права на податкову знижку задекларувати свої доходи і витрати можна до кінця поточного року. Але якщо є доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню, тоді декларацію доведеться подати до 4 травня.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали