• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

31.01.2019 10699 0 7

Звітність суб'єктів малого підприємництва (форми № 1-м і № 2-м)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух коштів (за непрямим методом)
Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Яким документом затверджена форма?

Форма № 1 «Баланс («Звіт про фінансовий стан)» (далі – Баланс) є додатком 1 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Хто подає форму № 1?

Баланс подають великі та середні підприємства. Для малих і мікропідприємств затверджена форма, наведена в П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Куди подається Баланс?

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали