Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заповнюємо первинні документи за нематеріальними активами

29.04.2016 4774 0 3


Нормативна база:

  • Закон від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996);
  • наказ Мінфіну від 22.11.04 р. № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (далі – Наказ № 732);
  • Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356 (далі – Методрекомендації № 356).

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Операції з нематеріальними активами (далі – НА) – утім, як і всі інші операції підприємства – повинні бути підтверджені документально. У попередній консультації ми вже згадували про типові форми № НА-1, № НА-2, № НА-3, затверджені Наказом № 732. Причому цим наказом передбачено, що ці форми використовуються для документування операцій не з усіма НА, а тільки з об'єктами прав інтелектуальної власності (наприклад, право на промисловий винахід). Проте інших типових форм для обліку НА просто немає.

Тому підприємства цілком можуть використовувати «інтелектуальні» форми № НА-1, № НА-2 та № НА-3 для відображення операцій з усіма іншими НА – законом це не заборонено. Правда, для цього необхідно внести деякі коригування до зазначених форм – як мінімум, до їх назви. Також підприємство може розробити власні форми первинної документації, які будуть зручні для нього (але в саморобних формах повинні бути всі обов'язкові реквізити первинного документа, зазначені у ст. 9 Закону № 996).

Для аналітичного обліку НА є типові форми – Журнал № 4 та Відомості 4.3 (затверджені Методрекомендаціями № 356). Їх також можна застосовувати, але все залежить від програмного забезпечення, яке встановлене на підприємстві для ведення бухгалтерського обліку. Можливо, вашим ПЗ будуть передбачені інші форми аналітичного обліку НА.

ТИПОВА ФОРМА № НА-2

Типова форма № НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» також застосовується для аналітичного обліку НА. Підставою для її заповнення є типова форма № НА-1.

Інвентарну картку можна заповнити на окремий об'єкт НА, а можна – на групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, які надійшли в одному місяці одній матеріально відповідальній особі. Заповнюється ця форма в одному примірнику і зберігається в бухгалтерії.

Заповнення типової форми № НА-2 показано в кінці консультації (див. фрагмент 1).

ТИПОВА ФОРМА № НА-3

Типова форма № НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» застосовується при оформленні вибуття НА (при списанні зі складу НА для їх продажу, ліквідації тощо).

Акт складається у двох примірниках комісією, спеціально створеною для цього на підприємстві. Усі примірники підписуються членами комісії та працівником, який раніше був відповідальним за використання активу, і затверджуються керівником підприємства. Один примірник передається до бухгалтерії. Другий примірник залишається у відповідального за використання НА.

Заповнення типової форми № НА-3 показано нижче (див. фрагмент 2).

1 из 3

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали