Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Товар не прийнято за якістю: як це оформити?


Із цієї статті ви дізнаєтеся: як оформити повернення неякісного товару, що надійшов покупцю на підставі договору купівлі-продажу.

Що можна зробити на практиці:

 • при прийнятті неякісного товару покупцю слід скласти дефектний акт, у якому вказати характер дефектів;
 • якщо дефекти товару виявлено під час його приймання на склад – покупець може залишити в себе цей товар на відповідальне зберігання до подальших розпоряджень продавця;
 • якщо дефекти товару виявлено в момент його доставки – покупець має право відмовитися від товару, тоді товар має бути повернутий перевізником відправнику вантажу.

Товар прибув: прийняти не можна повернути...

Як правило, між покупцем і продавцем товару укладається договір купівлі-продажу. За умовами такого договору продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість (ст. 655 Цивільного кодексу, далі – ЦК).

Прийняти товар від продавця – один з основних обов'язків покупця (ст. 689 ЦК). Однак закон залишає за покупцем право в певних випадках відмовитися від приймання товару. Так, покупець може не прийняти поставлений товар і вимагати його заміни:

 • якщо асортимент товару не відповідає умовам договору (ч. 1 ст. 672 ЦК);
 • суттєво порушено вимоги до якості товару (ч. 2 ст. 678 ЦК);
 • в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 666, 670 ЦК).

Коли йдеться про якість товару, покупець повинен діяти згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.66 р. № П-7 (далі – Інструкція № П-7).

Припустимо, у ході приймання товару з'ясовується, що якість, комплектність, маркування продукції, що надійшла, тари або упаковки не відповідають вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам), договору або даним, зазначеним у маркуванні та супровідних документах, що засвідчують якість товару. У цьому випадку одержувач припиняє подальше приймання і складає акт, у якому вказує кількість оглянутої продукції та характер виявлених при прийманні дефектів (п. 16 Інструкції № П-7). Такий акт може бути складений у довільній формі з наявністю всіх обов'язкових для первинного документа реквізитів.

Для оформлення матеріальних цінностей, які за кількістю та якістю відрізняються від даних супровідних документів постачальника, можна використовувати типову форму № М-7 (акт про приймання матеріалів), затверджену постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241, або наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193). У типовій формі № М-7 необхідні додаткові дані записуються в розділі «Інші дані».

При відмові прийняти товар покупець зобов'язаний негайно повідомити про це продавця за допомогою засобів зв'язку.

Товар не прийнято: що робити далі?

Отже, доставлено неякісний товар. При цьому можливі два сценарії подальшого розвитку подій:

 • товар розміщується на зберігання на складі отримувача;
 • товар не приймається в перевізника та переадресовується відправнику вантажу або в будь-яке інше місце, зазначене продавцем.

Варіант 1. Невідповідність за якістю виявлено в ході приймання товару на склад покупця

Покупець повідомляє продавця про відмову прийняти товар та його розміщення на відповідальне зберігання до подальших розпоряджень продавця (ст. 690 ЦК).

Акти приймання товару з додаванням документів (рахунків-фактур, накладних, ТТН) отримувач товару передає:

 • один примірник – до бухгалтерії для обліку руху ТМЦ (позабалансовий рахунок 023 «ТМЦ на відповідальному зберіганні»);
 • другий – до відділу постачання або бухгалтерії для направлення претензійного листа постачальнику (згідно з поясненням до заповнення типової форми № М-7, описаного в Наказі № 193).

Продавець зобов'язаний відшкодувати всі витрати покупця, пов'язані зі зберіганням товару та його поверненням продавцю (підстава – ст. 690 ЦК).

При поверненні товару покупець складає:

 • акт про повернення довільної форми (обов'яз­кові для заповнення всі реквізити первинного документа) або видаткову накладну;
 • товарно-транспортну накладну (ТТН), яка заповнюється в загальному порядку (якщо замовником перевезення виступає покупець).

Варіант 2. Невідповідність за якістю виявлено в момент доставки товару – товар не прийнято у перевізника

Вантажооотримувач зобов'язаний прийняти доставлений перевізником вантаж (товар). Але якщо якість товару не відповідає договірним умовам, отримувач має право відмовитися від приймання вантажу (підстава – ч. 2 ст. 310 Господарського кодексу, далі – ГК).

Якщо отримувач відмовився від приймання вантажу, перевізник має право залишити вантаж у себе на зберіганні за рахунок відправника вантажу (ч. 3 ст. 310 ГК). При цьому перевізник зобов'язаний письмово повідомити відправника вантажу про відмову вантажооотримувача прийняти вантаж.

У разі відмови прийняти товар у перевізника покупець діє так:

 • складає акт про невідповідність якості, бракувальну відомість або будь-який інший документ для обґрунтування повернення товару. Памятайте, що відмова від приймання товару має бути мотивованою (зазначена причина відмови). Інакше в продавця будуть підстави вимагати відшкодування збитків, завданих покупцем;
 • заповнює в ТТН реквізит «Переадресування вантажу». Якщо вантажооотримувач не може прийняти вантаж у перевізника, то інший пункт призначення та умови доставки вантажу вказуються за погодженням із відправником вантажу (п. 13.1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363).

Висновки

1. Якщо дефекти товару виявлено в ході його приймання на склад покупця, то покупець має право прийняти неякісний товар на відповідальне зберігання, повідомивши про це постачальника.

2. При відмові від приймання вантажу в перевізника і покупець, і перевізник зобов'язані повідомити про це продавця. Покупець заповнює в ТТН реквізит «Переадресування вантажу» і не ставить відмітку про отримання вантажу.

3. Покупець повинен скласти та передати продавцю первинний документ, що підтверджує причину відмови прийняти товар: акт типової форми № М-7 або акт про невідповідність якості, бракувальну відомість або сертифікат невідповідності.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали