• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Якими документами підрядник може підтвердити виконання робіт?

Ольга Папінова

13.09.2017 40894 0 4


Генпідрядник виконує ремонтно-будівельні роботи для замовника: частину робіт – самостійно, частину – із залученням підрядників. Для розрахунку вартості робіт використовується програма АВК; також засобами АВК формується Акт приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в (далі – Акт) і Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати примірної форми № КБ-3 (далі – Довідка). Проте замовник ці форми не приймає, оскільки для нього вони є надмірно докладними і до того ж не обов'язковими. Тому генпідрядник складає для замовника акти спрощеної форми (без розшифровки робіт і матеріалів у розрізі локальних кошторисів), їх форма розроблена самостійно. Виникли запитання.


Чи правильно чинить генпідрядник, замінюючи для замовника Акт і Довідку актами спрощеної форми?

Так, такий варіант можливий.

Розберемося з актом і довідкою, які генерує програмний комплекс «Автоматизований випуск кошторисів» (далі – АВК). Примірні форми такого акта і довідки наведені в додатках Т та У до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Мінрегіонального розвитку, будівництва та ЖКГ від 05.07.13 р. № 293 (далі – ДСТУ 1-1:2013).

Акт заповнюється в розрізі виконаних робіт і здійснених витрат. Тобто це докладний документ, який дозволяє замовникові перевірити, на виконання яких саме робіт і в якій кількості витрачені його кошти.

Довідка – менш об'ємний документ, у ньому наводиться розшифровка вартості підрядних робіт у розрізі об'єктів і пускових комплексів. Довідка складається наростаючим підсумком, тобто тут наводиться вартість виконаних робіт і витрати за весь період будівництва.

Додаток ДСТУ 1-1:2013 є обов'язковим тільки при визначенні вартості будівництва об'єктів, які споруджуються за рахунок (п. 1.2 ДСТУ 1-1:2013):

  • бюджетних коштів;
  • коштів державних або комунальних підприємств, установ та організацій;
  • кредитів, наданих під гарантії держави.

Відповідно підрядники, які отримують оплату з названих джерел, зобов'язані оформляти акт і довідку встановлених форм.

При отриманні оплати з інших джерел вищеназвані Правила не обов'язково застосовувати, вони носять рекомендаційний характер. А отже, акт і довідку можна скласти в іншій формі.

У нашій ситуації роботи оплачуються коштами комерційного підприємства. Тому підрядник має право скласти акт приймання виконаних робіт будь-якої форми, якщо вона влаштовує обидві сторони. Але «саморобний» акт повинен містити всі обов'язкові реквізити первинного документа (п. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV). Акт передається на узгодження замовникові.

Що в цій ситуації слід розуміти під таким реквізитом, як «зміст та обсяг господарської операції»?

За відповіддю звернемося до нормативних документів. У ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу сказано, що за договором підряду підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи. Передача виконаних робіт (об'єкта будівництва) оформляється актом виконаних робіт (п. 91 Загальних положень укладення і виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.05 р. № 668).

Таким чином, виходячи з вимог ст. 1 та п. 1 ст. 9 Закону № 996 акт є тим документом, який:

  • містить відомості про госпоперації;
  • є підставою для відображення госпоперацій у бухобліку.

Зміст госпоперації визначається предметом договору. Розглянемо два варіанти.

Варіант 1. Предмет договору сформульований таким чином: «Будівельно-монтажні роботи на території ПАТ «Замовник» за адресою м. Київ, вул. Довга, 1. Реконструкція приміщення із розширенням побутової кімнати на 4-му поверсі, корпус «А».

З такого формулювання зрозуміло, що підрядник повинен виконати реконструкцію названого приміщення. Тому з акта також має випливати, що підрядник здає, а замовник приймає виконані БМР з реконструкції приміщення.

Якщо сторонами передбачена поетапна здача робіт, то формулювання в акті також повинне відповідати предмету договору. Проте при цьому повинна зазначатися вартість робіт, виконаних за передбачений договором період.

Роботи, які виконувалися підрядником у ході реконструкції приміщення, не є предметом договору і не приймаються замовником окремо. Тому акти на них не оформляються. Водночас, якщо у цьому є необхідність (наприклад, на вимогу замовника), в акті самостійно розробленої форми (аналогічній формі типового акта), або в доповненні до нього, або в додатку до договору можна навести розшифровку робіт (витрат), які проводилися підрядником для виконання завдання замовника (самостійно або із залученням субпідрядників). Проте деталізувати роботи не обов'язково.

Варіант 2. Предметом договору можуть бути й окремі роботи. Тоді вони вважатимуться самостійними об'єктами постачання. Наприклад, предметом договору в нашому випадку можуть бути:

а) «Роботи з демонтажу (стін, простінків, дверей, підлогової плитки), прибирання будівельного сміття»;

б) «Будівельно-монтажні роботи, укладання плитки, фарбування стін».

Роботи виконуються на території ПАТ «Замовник» за адресою м. Київ, вул. Довга, 1, побутова кімната на 4-му поверсі, корпус «А».

У такому разі договір підряду міститиме два предмети. Тому підрядникові доведеться оформляти два акти – спочатку для здачі/приймання «демонтажних» робіт, а потім – будівельно-монтажних, облицювальних та інших робіт.

Обсяг господарської операції може мати натуральний або грошовий вимірник. Частіше в договорах підряду і відповідно в актах обсяг визначається вартістю робіт.

Що підрядникові слід зазначити у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» податкової накладної?

При заповненні розділу Б податкової накладної підрядник (постачальник послуг) повинен керуватися даними первинних (розрахункових) документів (п. 44.1 Податкового кодексу, далі – ПК). Тобто у графі 2 (номенклатура послуг) податкової накладної (далі – ПН) він повинен зазначити дані, що відповідають акту (актам) виконаних робіт.

Об'єктом постачання є:

  • для варіанта 1 – «Будівельно-монтажні роботи». Такий самий запис робиться у графі 2. При цьому постачальник послуг (підрядник) здійснює одну операцію постачання. Вона і повинна бути відображена у ПН;
  • для варіанта 2 – «Роботи з демонтажу (стін, простінків, дверей, підлогової плитки), прибирання будівельного сміття», а також «Будівельно-монтажні роботи, укладання плитки, фарбування стін». У цьому випадку номенклатура постачання складається з двох найменувань. Згідно з п. 201.7 ПК податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів або на попередню оплату (аванс). За ситуації, коли передоплата за договором надійшла однією сумою, слід скласти одну ПН. Інакше якщо виконання окремих робіт оформлялося різними актами, то кожен акт можна вважати окремим постачанням. І окрему ПН можна виписати під кожний такий акт. Водночас дві операції постачання можна оформити однією ПН з відповідними записами у графі 2.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали