Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як підприємству визначити своїх бенефіціарів

Наближається 25 травня – дата, до якої більшості юридичних осіб, зареєстрованих до 25.11.14 р., необхідно подати держреєстратору відомості про своїх бенефіціарів, керуючись вимогами Закону від 14.10.14 р. № 1701-VII. Тому зараз виникає багато питань, деякі з них розглянемо у цієй статті.

Чи можлива ситуація, за якої в підприємства кінцевий бенефіціарний власник відсутній?

Так, таке можливе. Але при цьому підприємство має переконатися, що це дійсно так. Не зайвим буде мати докази, що підтверджують відсутність такої особи.

Нагадаємо, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юрособи є фізична особа, яка прямо або побічно (через третіх осіб):

  • або володіє часткою статутного капіталу юрособи в розмірі не менше 25 %,
  • або має можливість незалежно від формального володіння контролювати діяльність юридичної особи, тобто робити суттєвий вплив на управління цією юрособою.

Не може бути кінцевим бенефіціарним власником (контролером) особа, яка має формальне право на 25 і більше відсотків статутного капіталу чи голосів у юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або лише посередником щодо такого права (п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону від 14.10.14 р. № 1702-VII, далі – Закон № 1702).

Як бачимо, навіть якщо в підприємства жоден із учасників (акціонерів) не володіє часткою (акціями) в розмірі 25 і більше відсотків його статутного капіталу, то це ще не означає, що кінцевий бенефіціар відсутній. Необхідно довести, що зазначені особи не мають можливості робити вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність компанії або ж вони не є пов'язаними між собою особами (не володіють спільно часткою статутного капіталу в розмірі 25 % і більше).

Коли ви подаєте держреєстратору інформацію про бенефіціарів, то до реєстраційної картки не потрібно додавати документи, що підтверджують їх наявність або ж відсутність (див. роз'яснення Укрдержреєстру щодо необхідності подання додаткової інформації до ЄДР про юридичну особу від 24.12.14 р.). Проте не слід забувати, що за подання свідомо недостовірної інформації встановлено кримінальну відповідальність. Причому відповідальність нестиме той, хто заповнював і підписував реєстраційну картку.

Як установити наявність (відсутність) кінцевого бенефіціара (контролера) в юр-особи?


Це буде ясно зі структури власності. Мається на увазі документально підтверджена система взаємовідносин юридичних і фізичних осіб, яка дає можливість установити всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юрособи або їх відсутність (п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону № 1702). Проте згідно із Законом від 15.05.03 р. № 755-IV (далі – Закон № 755) держреєстратора потрібно повідомляти про структуру власності лише стосовно учасника-юрособи і така інформація подається при реєстрації юрособи (ч. 1 ст. 24 Зако-ну № 755).

На конкретних ситуаціях розглянемо варіанти визначення кінцевого бенефіціара.

Ситуація 1

У підприємства А три учасники – дві фізичні особи (кожна із них володіє 20 % статутного капіталу і не є пов'язаною особою стосовно до іншої) та одна юридична особа – підприємство Б (його частка у статутному капіталі становить 60 %). Хто в цьому випадку є кінцевим бенефіціара підприємства А?

Більша частина статутного капіталу належить юридичній особі, тому шукати кінцевого бенефіціара потрібно серед бенефіціарів підприємства Б. Для цього підприємство А може надіслати запит підприємству Б (див. зразок 1 у кінці консультації). Якщо учасником підприємства Б є фізична особа, яка володіє 25 і більше відсот-ками його статутного капіталу, то, імовірно, ця фізособа й виступатиме кінцевим бенефіціаром підприємства А (за умови, що це не номінальний утримувач частки).

Ситуація 2

У статутному капіталі ТОВ десять учасників – фізичних осіб, кожен з них володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 10 %. Як виявити кінцевого бенефіціарв і чи є він?

У цьому випадку кінцевого бенефіціара може й не бути. Але це необхідно перевірити. Як ми вже говорили, кінцевий бенефіціар може володіти самостійно або спільно з пов'язаними особами часткою у статутному капіталі в розмірі 25 % і більше (п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону № 1702). Проте в Законі № 1702 поняття «пов'язані особи» вживається стосовно пов'язаних осіб публічних діячів і діячів, які здійснюють політичні функції в міжнародних організаціях, п. 2 ч. 5 ст. 6 Зако-ну № 1702). Тому ми вважаємо, що в цьому випадку слід застосовувати визначення цього терміна з пп. 14.1.159 Податкового кодексу (далі – ПК). Не вдаватимемося до подробиць визначення, але якщо, наприклад, такі учасники є членами однієї сім'ї, то хтось із них, імовірно, буде кінцевим бенефіціаром нашого ТОВ.

Чи розрізняється порядок заповнення реєстраційної картки форми 4 (подається в разі зміни відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР) для підприємств, у яких усі учасники – фізособи, та для підприємств, серед учасників яких є юридичні особи?

Так, розрізняється. Підприємства, у яких усі учасники – фізичні особи, у разі зміни даних про кінцевого бенефіціара (або в разі зміни кінцевого бенефіціара) заповнюють відповідний розділ форми 4.

Підприємства, у яких у складі учасників є юридичні особи, крім розділу про кінцевого бенефіціара заповнюють також і розділ про зміну інформації про власників істотної участі юридичної особи.

Нагадаємо, що під істотною участю розуміється пряме або непряме володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою в розмірі 10 % і більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі (п. 19-1 ч. 1 ст. 1 Закону № 1702).

При цьому зверніть увагу: адміністративний штраф передбачено тільки за неподання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціара.

Як підприємствам переконатися в достовірності інформації про бенефіціарів, що подається держреєстратору, щоб забезпечити себе від можливих негативних наслідків, а також уникнути інших ризиків?

Підприємствам (особливо в тих випадках, коли бенефіціарного власника не зовсім просто визначити) слід самостійно розробити механізм, який дозволяв би їм установлювати своїх кінцевих бенефіціарних власників. Один із можливих варіантів – закріпити у статуті обов'язок учасників (акціонерів) повідомляти виконавчий орган юрособи про свій статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а для учасників юридичних осіб – повідомляти про їхніх кінцевих бенефіціарів і власників суттєвої участі (див. зразок 2 у кінці консультації).

Проте цього мало. Адже кінцевим бенефіціаром може виступати й особа, яка не є учасником підприємства. Доступну інформацію стосовно бенефіціарів підприємства, серед учасників якого є юридичні особи, можна отримати також із відкритих джерел – зокрема, з ЄДР (в Україні), із торговельних реєстрів інших країн (стосовно учасників юридичних осіб – нерезидентів).

Найважче в цьому випадку публічним акціонерним товариствам, оскільки їхні акції можуть продаватися без відома самого товариства і склад акціонерів може змінюватися практично щодня. А якщо акціонери є юридичними особами, то теоретично – поки виконавчий орган виявить кінцевого бенефіціарного власника такого акціонера, він за цей час може продати акції іншій особі (тобто перестане бути бенефіціарним власником). Тому ми вважаємо, що для акціонерних товариств порядок установлення бенефіціарів, періодичність і строки повідомлення держреєстратора про кінцевого бенефіціарного власника мають бути врегульовані на законодавчому рівні.

Чи потрібно отримувати згоду бенефіціарів для оброблення їхніх персональних даних?

Збір та оброблення підприємством персональних даних про його кінцевих бенефіціарів мають відбуватися з дотриманням Закону від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних». У цьому Законі серед підстав для оброблення персональних даних названо необхідність виконання обов'язку власника персональних даних, передбаченого законом (п. 5 ч. 1 ст. 11 Зако-ну № 2297).

У підприємства, в силу положень ст. 641 Господарського кодексу, існує обов'язок установлювати свого кінцевого бенефіціара і повідомляти про нього держреєстраторові. Таким чином, підприємство може обробляти інформацію про сво-го бенефіціара і без його згоди. До того ж, збір та оброблення персональних даних у рамках Зако-ну № 1702, тобто з метою фінансового моніторингу, також можуть здійснюватися без згоди кінцевого бенефіціара (ч. 2 ст. 2 Закону № 1702).

Підприємства зобов'язані встановлювати своїх кінцевих бенефіціарних власників, щоб подавати відомості про них держреєстратору. В установчих документах або інших локальних актах підприємства радимо прописати механізм, що дозволяє це робити, і лише після отримання достовірної інформації – повідомляти її державному реєстраторові.

Щоб уникнути штрафних санкцій, керівник підприємства повинен мати докази того, що вчинив усі можливі дії для встановлення кінцевих бенефіціарних власників свого підприємства.

Зразок 1

Керівнику ПрАТ «Сонце»

Відповідно до Статуту ТОВ «Місяць» ПрАТ «Сонце» є учасником ТОВ «Місяць» та володіє часткою в його статутному капіталі в розмірі 60 %.

Відповідно до ч. 1 ст. 641 Господарського кодексу України підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстраторові у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» розуміється в значенні, що вживається в Законі від від 14.10.14 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 1702).

Відповідно до вказаного Закону кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Таким чином, у ТОВ «Місяць» є підстави дійти висновку, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Вашого підприємства є, відповідно, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Місяць».

З метою виконання вимог чинного законодавства прошу надати у строк до 20 травня 2015 року інформацію та засвідчені належним чином копії підтвердних документів про кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Сонце».

Під істотною участю розуміється пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі (п. 191 ч. 1 ст. 1 Закону № 1702).

Про зміну власників істотної участі засновника, якщо засновник – юридична особа, підприємство повідомляє державного реєстратора відповідно до вимог ч. 2 ст. 19 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та власників істотної участі повинна містити такі дані:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • паспортні дані (серія, номер);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • країна громадянства;
  • місце проживання (країна, область, район області, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, поштовий індекс).

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та власників істотної участі для надання її державному реєстратору повинна бути надана з дотриманням вимог Закону від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».

У випадку відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПрАТ «Сонце» просимо надати про це відповідну інформацію та її документальне підтвердження.

Директор

ТОВ «Місяць» (підпис) М. П. Іваненко

20.04.15 р.

Зразок 2

<...>

Обов’язки учасника Товариства:

1. Якщо учасник Товариства – фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником Товариства та/або власником істотної участі у розумінні цих термінів, визначених чинним законодавством України, він зобов’язаний письмово повідомити про цей факт керівника Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту набуття такого статусу, а також протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту втрати вказаного статусу – повідомити про втрату такого статусу. При цьому таке повідомлення повинно містити інформацію, достатню для надання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі державному реєстратору відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Якщо учасник товариства є юридичною особою, то він зобов’язаний повідомити керівника Товариства про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі в розумінні цих термінів, визначених чинним законодавством України, у таких випадках:

у разі придбання частки в статутному капіталі Товариства;

на запит керівника Товариства – протягом 3 (трьох) календарних днів із моменту отримання запиту керівника Товариства про надання інформації про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі;

у разі зміни свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі – протягом 3 (трьох) календарних днів із моменту такої зміни з наданням інформації про нового кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі.

При цьому таке повідомлення повинно містити інформацію, достатню для надання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі державному реєстратору у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Під час збору та передачі інформації про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/або власника істотної участі учасник – юридична особа зобов’язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали