Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Документальне оформлення переміщення запасів

30.04.2015 628 0 1

Рух запасів на підприємстві має документуватися. Тобто необхідно складати первинні документи і вести журнали та відомості обліку, передбачені наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193).Розглянемо, якими документами слід підтверд­жувати рух запасів.

Під внутрішнім переміщенням запасів розуміється рух запасів усередині підприємства, тобто між його структурними, структурними відокремленими (розташованими на різних територіях) підрозділами. Таке переміщення відображається в аналітичному обліку в розрізі підрозділів, місць зберігання, матеріально відповідальних осіб.

Підприємство самостійно визначає склад і порядок документообігу при русі запасів зі складу у виробництво і назад. Підставою для списання запасів зі складу та формування виробничої собівартості готової продукції можуть бути як самостійно розроблені документи, так і типові форми, затверджені Наказом № 193.

1. Лімітно-забірні картки типових форм№ М-8 і № М-9 використовуються в разі відпус-ку матеріалів у виробництво протягом одного місяця, а також для контролю за дотриманням поточних нормативів (лімітів). Типова форма № М-8 використовується при систематичному неодноразовому списанні (для багаторазового відпуску) одного номенклатурного номера матеріалу. Типова форма № М-9 призначена для чотириразового списання будь-якої кількості лімітованих матеріалів на один вид витрат (наприклад, на одне замовлення).

Процедура заповнення лімітно-забірних карток:

  • картки виписує підрозділ, що встановлює ліміти, у двох примірниках на початку місяця;
  • один примірник передається на виробництво (цех), інший – на склад;
  • сировина відпускається в цех лише зі складу, зазначеного в картці, при пред'явленні цехом свого примірника;
  • комірник робить запис в обох примірниках карток, але свій підпис ставить лише на примірнику цеху, а представник цеху розписується на примірнику складу;
  • одночасно з відпуском робиться відмітка про залишок ліміту;
  • після використання всього ліміту складський примірник здається до бухгалтерії.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали