Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір комісії: оформляємо звіт комісіонера


Акценти цієї статті:

  • звіт, який складається комісіонером, містить інформацію про виконану операцію відповідно до умов договору комісії;
  • складати такий звіт потрібно, оскільки цього вимагає Цивільний кодекс (далі – ЦК) і на підставі звіту комісіонера відображаються операції в обліку комітента;
  • помилку, допущену у звіті, можна виправити коректурним способом.

Мета складання звіту

Комісіонер після здійснення операції в рамках договору комісії повинен подати комітентові звіт і передати йому все отримане за договором комісії. Це передбачено ст. 1022 ЦК.

Закон не висуває будь-яких вимог до форми і строків подання звіту комісіонера (далі – звіт). Тому звіт складається в довільній формі; його зміст і строк подання комітентові визначаються сторонами у договорі комісії. Для зручності рекомендуємо зафіксувати вимоги до звіту в договорі.

Виходячи із загальних вимог до оформлення документів, у звіті повинні бути, зокрема, такі відомості (див. зразок):

  • реквізити сторін, які дозволяють їх ідентифікувати;
  • посилання на реквізити договору комісії, за яким складається звіт;
  • відомості про кількість і ціну проданого (придбаного) товару (робіт, послуг);
  • розмір комісійної винагороди. Завважимо, що розмір комісійної винагороди можна не зазначати у звіті, якщо сторони оформляють акт наданих послуг і ці відомості зазначаються там;
  • сума витрат, що підлягають відшкодуванню (за угодою сторін до звіту можна додати копії документів, що підтверджують витрати);
  • дата складання і підпис уповноваженої особи, яка підготувала звіт. На практиці на звіті комісіонера ставляться підписи і печатка не тільки комісіонера, але й комітента. Як правило, такий порядок передбачається договором, щоб уникнути спорів. Разом з тим у ч. 2 ст. 1022 ЦК сказано, що комітент має право пред'являти комісіонерові заперечення за змістом звіту протягом 30 календарних днів із моменту його отримання. Тобто якщо протягом зазначеного строку комітент не пред'явив претензії до звіту, цей звіт уважається прийнятим (навіть і без підпису комітента).

Чи можна не складати звіт

Складання звіту передбачене ЦК, тому складати його доведеться.

Крім того, це необхідно: адже саме зі звіту комітент отримує інформацію про обсяг виконаної комісіонером роботи і на цій підставі відображає операцію в обліку.

На що звертають увагу перевіряючі

Перевіряючих цікавить наявність звіту, а також відповідність зазначених у ньому даних умовам договору комісії.

Чи можна виправити помилку, допущену у звіті

Уважаємо, що допущену у звіті помилку можна виправити згідно з п. 4.2, 4.4 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі – Положення № 88). Тобто коректурним способом, а саме: закреслити неправильно написаний текст або цифри (однією рискою, щоб можна було прочитати закреслене) і над закресленим написати правильний текст або цифри. Виправлення підтверджуються підписом осіб, які підписували документ, із зазначенням дати виправлення і написом «виправлено».

Завважимо, що, на думку Мінфіну, при виправленні помилок у первинних документах слід керуватися Положенням № 88 (лист № 14.02.11 р. № 31-34010-07/23-319/747). Разом з тим на практиці для виправлення помилок можуть використовуватися і коригувальні документи.

Зразок

Звіт комісіонера
до договору комісії
на продаж від 01.08.16 р. № 15/7 за серпень 2016 року

м. Дніпро                                                                                                                                05.09.16 р.

Комітент: ТОВ «Правекс» в особі генерального директора Герасименка Олексія Івановича, який діє на підставі статуту.

Комісіонер: суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа Семаков Юрій Олегович, який діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію № 11111111.

Комісіонером складено цей звіт про виконання умов договору комісії від 01.08.16 р. № 15/7 за період з 01.08.16 р. по 31.08.16 р.

1. За зазначений період комісіонером продано такий товар:

(грн.)


п / п

Найменування товару

Кількість, шт

Ціна комітента за одиницю (з ПДВ)

Вартість проданого за звітний період товару за цінами комітента (з ПДВ)

Сума, отримана від покупця (з ПДВ)

Сума комісійної винагороди (з ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

1

Комплект спортивного одягу № 1, артикул З 155/1

250

630

157 500

157 500

7 875

2

Комплект спортивного одягу № 2, артикул З 130/2

500

300

150 000

150 000

7 500

Разом

750

Х

307 500

307 500

15 375

 

2. Сума коштів від реалізації товару, отримана від покупців, становить 307 500 грн. (триста сім тисяч п'ятсот грн.).

3. Сума комісійної винагороди, згідно з умовами договору, становить 5 % від суми реалізації та утримується комісіонером самостійно з отриманої виручки. Виходячи із суми реалізації розмір комісійної винагороди за звітний період становить 15 375 грн. (п'ятнадцять тисяч триста сімдесят п'ять грн.).

4. Сума, що підлягає перерахуванню комітентові, дорівнює 292 125 грн. (двісті дев'яносто дві тисячі сто двадцять п'ять грн.).

Комісіонер    (підпис, печатка)    Семаков Ю. О.         05.06.16 р.

Комітент затверджує звіт комісіонера і підтверджує, що не має до нього претензій щодо виконання доручення в частині, зазначеній у звіті.

Комітент:    генеральний директор     (підпис, друк)     Герасименко А. І.    05.09.16 р.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали