Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Соцпоказники-2019 та їх вплив на розміри податків і зборів

25.01.2019 404 0 1

Статтями 7 та 8 Закону від 23.11.18 р. № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» установлено такі розміри мінімальної заробітної плати (далі – МЗП) та прожиткового мінімуму (далі – ПМ), зокрема, для основних соціальних і демографічних груп населення, які діятимуть протягом 2019 року (див. таблиці 1, 2).

Таблиця 1.
Розмір МЗП 2019 року

(грн.)

Показник

1 січня – 31 грудня

Місячний розмір МЗП

4 173,00

Погодинний розмір МЗП

25,13

Таблиця 2.
Розмір ПМ 2019 року

(грн.)

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір ПМ

з 01.01.19 р. до 30.06.19 р.

з 01.07.19 р. до 30.11.19 р.

з 01.12.19 р. до 31.12.19 р.

1

2

3

4

Діти віком до 6 років

1 626

1 699

1 779

Діти віком від 6 до 18 років

2 027

2 118

2 218

Працездатні особи

1 921

2 007

2 102

Особи, які втратили працездатність

1 497

1 564

1 638

Загальний показник

1 853

1 936

2 027

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі, не меншому за ПМ, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (ст. 96 КЗпП, ст. 6 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»).

Водночас слід урахувати, що положення Генеральної, галузевих (міжгалузевої), територіальних угод є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду (ст. 9 Закону від 01.07.93 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди»). Тож якщо такі угоди передбачають додаткові гарантії, ніж ті, що передбачені чинним законодавством, усі суб’єкти, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду, мають дотримуватися цих підвищених гарантій.

Таблиця 3.
Мінімальна тарифна ставка 2019 року

(грн.)

Тарифна ставка (у розрахунку на місяць)

Мінімальний розмір

Сума

1

2

3

Працівника І тарифного розряду, якщо підприємство не входить до сфери дії сторін – підписантів Галузевої угоди сільгосппідприємств*

ПМ для працездатних осіб

1 921,00

Працівника І тарифного розряду, якщо підприємство входить до сфери дії сторін – підписантів Галузевої угоди сільгосппідприємств*

115 % ПМ для працездатних осіб

2 209,15

* Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об`єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового кодексу та продовольства України» і Професійною спілкою працівників агропромислового кодексу України в сільському господарстві на 2014–2016 році зі змінами, унесеними 16.01.17 р.

ЄСВ нараховується в межах максимальної величини бази нарахування цього внеску, яка 2019 року становить 15 МЗП (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – Закон № 2464).

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464).

Таблиця 4.
Максимальна та мінімальна величина
бази нарахування ЄСВ 2019 року

(грн.)

Строк дії

База нарахування ЄСВ

Місячний розмір

Сума на місяць

1 січня – 31 грудня

Максимальна

15 МЗП

62 595,00

Мінімальна

МЗП

4 173,00

Фізичні особи – підприємці (крім фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства (далі – ФГ), якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. Водночас сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Водночас сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховують ЄСВ на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. У такому разі сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Таблиця 5.
Мінімальні та максимальні розміри
ЄСВ 2019 року

(грн.)

Застрахована особа

Розмір ЄСВ на місяць

ЄСВ на квартал

мінімальний

максимальний

мінімальний

максимальний

1

2

3

4

5

Фізособа-підприємець – платник єдиного податку (далі – ЄП) першої групи

918,06

13 770,90

2 754,18

41 312,70

Фізособа-підприємець – платник ЄП другої групи

Фізособа-підприємець – платник ЄП третьої групи

Фізособа-підприємець на загальній системі оподаткування

Члени фермерського господарства

Підприємці (незалежно від обраної ними системи оподаткування), а також фізособи, які ведуть незалежну професійну діяльність, та члени ФГ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, зобов’язані сплачувати ЄСВ поквартально (абзац третій ч. 8 ст. 9 Закону № 2464). Звільняються від сплати ЄСВ «за себе» підприємці і члени ФГ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, установленого ст. 26 Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу.

Таблиця 6.
Порядок сплати та звітування з ЄСВ у підприємців,
незалежних професіоналів, фермерів 2019 року

(грн.)

Категорія платника

Строк сплати

Мінімальний страховий внесок за квартал

Звітний період

1

2

3

4

Фізособа-підприємець – платник ЄП

До 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

2 754,18

Календарний рік (за звітний 2018 рік подається не пізніше 11.02.19 р.).
Звіт за формою № Д5

Фізособа-підприємець на загальній системі оподаткування

До 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

2 754,18

Календарний рік (за звітний 2018 рік подається не пізніше 11.02.19 р.).
Звіт за формою № Д5

Члени ФГ

До 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

2 754,18

Календарний рік (за звітний, 2018 рік подається не пізніше 30.04.19 р.).
Звіт за формою № Д5

Особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність

До 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

2 754,18

Календарний рік (за звітний, 2018 рік подається не пізніше 30.04.19 р.).
Звіт за формою № Д5

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП). Перелік ПСП установлено п. 169.1 Податкового кодексу (далі – ПК).

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного ПМ, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (пп. 169.4.1 ПК).

Таблиця 7.
Розмір ПСП і граничний дохід 2019 року

(грн.)

Категорія працівників

ПСП

Розмір ПСП

Граничний дохід для застосування ПСП

1

2

3

4

Будь-який платник податку

100 %*

960,50

2 690,00

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років

100 %

960,50 х кількість дітей до 18 років

2 690,00 х кількість дітей – для одного з батьків;
2 690,00 – для другого з батьків

Одинокі матері (батьки)

150 %

1 440,75 х
х кількість дітей до 18 років

2 690,00.

Для працівників із дітьми до 18 років:
– для одного з батьків:
2 690,00 х кількість дітей;
– для другого з батьків – 2 690,00

Вдови (вдовці)

Опікуни, піклувальники

Особи, які утримують дитину-інваліда

Чорнобильці I та II категорії

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти

Інваліди I або II групи, у т. ч. з дитинства, крім тих, кому надають 200 % ПСП

Особи з довічною стипендією за переслідування за правозахисну діяльність

Учасники бойових дій на території інших країн після Другої світової війни

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»

200 %

1 921,00

2 690,00

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які працювали в той час у тилу

Інваліди I або II групи – учасники бойових дій на території інших країн після Другої світової війни

Колишні в’язні або особи, визнані репресованими чи реабілітованими

Особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда

* 50 % ПМ для працездатних осіб, установленого на 1 січня звітного року (пп. 169.1.1 ПК).

До оподатковуваного доходу не входять також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не більш як 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, у розрахунку за кожен такий день (пп. 170.9.1 ПК).

Таблиця 8.
Граничні норми добових витрат 2019 року

(грн.)

Витрати

У межах України

За кордон

Розмір

Сума

Розмір

Сума

1

2

3

4

5

Витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати)

0,1 МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день

417,30

€80

Розраховують за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ

Ставки ЄП для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру ПМ для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки ЄП установлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізосіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць (п. 293.1, 293.2 ПК).

Таблиця 9.
Розміри ЄП
для фізособи-підприємця 2019 року

(грн.)

Фізособа-підприємець

Фіксований розмір ЄП на місяць

Сума ЄП на місяць

Платник ЄП першої групи

До 10 % ПМ для працездатних осіб

До 192,10

Платник ЄП другої групи

До 20 % МЗП

До 834,60

Платник ЄП третьої групи

5 % (3 % + ПДВ) від доходу

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали