Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Організація бухобліку на сільгосппідприємствах: передумови

Юлія Мороз

07.11.2016 391 0 1

Бухгалтерський облік є складною системою – сукупністю елементів методу обліку, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле, які надають інформацію про стан і рух активів, капіталу і зобов’язань, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику.

Виступаючи ланкою зв’язку між госпдіяльністю та особами, які приймають рішення, бухоблік:

  • по-перше, вимірює господарську діяльність шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання;
  • по-друге, виконує обробку даних та інтерпретує їх таким чином, щоб вони набули практичної корисності;
  • по-третє, передає у вигляді показників інформацію тим, хто використовує її для прийняття управлінських рішень.

Система бухобліку не з’явиться і не буде функціонувати без організації, яка виступає ефективним інструментом побудови та здійснення облікового процесу.

Загалом організація (фр. organization, від лат. organize – надаю стрункого вигляду, влаштовую) – складова частина управління, що полягає в координації дій окремих елементів системи, досягнення взаємної відповідності функціонування її складових.

Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про госпдіяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням ресурсів при найменших витратах на ведення обліку щодо створених чистого доходу, доданої вартості і ринкової вартості суб’єкта господарювання (далі – СГ).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали