Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Що буде за порушення у сфері готівкових розрахунків

11.11.2019 3996 0 3

Порядок ведення касових операцій

Із 23.06.19 р. скасовано Указ Президента від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436), яким передбачалися суттєві штрафні санкції за порушення норм із регулювання обігу готівки. Нагадаємо, цим Указом накладалися штрафи:

  • за перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
  • неоприбуткування, неповне та/або несвоєчасне оприбуткування у касах готівки – у п’яти­кратному розмірі неоприбуткованої суми;
  • перевищення установлених строків використання виданої під звіт готівки, а також видавання готівки під звіт без повного звітування за раніше видані кошти – 25 % виданих під звіт сум;
  • використання отриманої в банку готівки не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки;
  • витрачання готівки з виручки від реалізації продукції/робіт/послуг та інших касових надходжень (крім отриманих із кас банків) на виплати, пов’язані з оплатою праці, за наявності податкової заборгованості (за винятком екстрених обставин) – у розмірі здійснених виплат.

Отже, фінансову відповідальність за порушення норми використання готівки скасовано з 23.06.19 р. Проте деякі значно менші за розміром штрафи за порушення касової дисципліни залишилися.

Усі підприємства незалежно від організаційно-правової форми та форми власності мають дотримуватись у своїй роботі Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі – Положення № 148). Наприклад, згідно з п. 12 цього Положення суб’єкти господарювання (далі – СГ) мають розробити порядок оприбуткування готівки в касі та розрахунку ліміту каси.

Тож основні правила поводження з готівкою регулюються Положенням № 148 та діють досі. А за порушення правил ведення касових операцій КУпАП передбачено адміністративну відповідальність.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали