Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Бухоблік розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками

28.08.2017 1301 0 1

Для обліку розрахунків із покупцями та замовниками підприємство-продавець використовує рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», за Дт якого відображається продажна вартість реалізованої продукції (у т. ч. на виконання бартерних контрактів), яка включає податкове зобов’язання з ПДВ та інші податки і платежі, що підлягають перерахуванню до бюджетів і фондів, а за Кт – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства, в касу, інші види розрахунків та списання боргу. Сальдо рахунка відображає дебіторську заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію.

Аналітичний облік розрахунків із покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником у розрізі госпоперацій з реалізації продукції щодо пред’явлених до сплати рахунків і одержаних доходів. У разі розрахунків з іноземними покупцями аналітичний облік ведеться у гривнях та валюті, обумовленій договором.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку господарських операцій, що виникають у підприємства-продавця у процесі розрахунків з покупцями та замовниками, наведемо в таблиці.

Таблиця.
Кореспонденція рахунків
з обліку розрахунків
з вітчизняними покупцями

(грн.)


з / п

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали