• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Амортизація: методи нарахування

19.06.2018 185 0 2

Амортизаційна політика є складовою частиною облікової політики підприємства. Раціональне застосування методів нарахування амортизації на підприємстві є важливою ланкою його фінансового управління, адже амортизаційні відрахування безпосередньо впливають на величину витрат діяльності (зокрема, собівартість продукції) і, як результат, – на фінансовий результат та чистий прибуток.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів (далі – ОЗ) здійснюється відповідно до НП(С)БО (п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби») або МСФЗ.

А для платників податку на прибуток слід ще враховувати обмеження, установлені пп. 14.1.138, 138.3.2–138.3.4 Податкового кодексу.


з / п

Назва методу

Суть методу

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали