Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Соціальні стандарти, граничні розміри і ставки в 2021 році

21.01.2021 4017 0 0

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

На 2021 рік розміри мінімальної заробітної плати (далі – МЗП) та прожиткового мінімуму (далі – ПМ) передбачено ст. 7 та 8 Закону від 15.12.20 р. № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (див. таблиці 1, 2).

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) визначається в розмірі, не меншому за ПМ, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Таблиця 1. Розмір ПМ у 2021 році

(грн)

Соціальні та демографічні
групи населення

Розмір ПМ

1 січня – 30 червня

1 липня – 30 листопада

1 грудня – 31 грудня

1

2

3

4

Загальний розмір

2 189

2 294

2 393

Діти віком до 6 років

1 921

2 013

2 100

Діти віком від 6 до 18 років

2 395

2 510

2 618

Працездатні особи

2 270

2 379

2 481

Особи, які втратили працездатність

1 769

1 854

1 934

Таблиця 2. Розмір МЗП у 2021 році

(грн)

Показник

1 січня – 30 листопада

1 грудня – 31 грудня

Місячний розмір МЗП

6 000

6 500

Погодинний розмір МЗП

36,11

39,12

ЄСВ

ЄСВ нараховується роботодавцем на суму нарахованої кожній застрахованій особі зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, та суму винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД).

Базою нарахування ЄСВ є також сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги, надбавки або компенсації відповідно до законодавства (ч. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – Закон № 2464).

У табл. 3 наведемо ставки ЄСВ залежно від виду доходу.

Таблиця 3. Ставки нарахування ЄСВ у 2021 році

Вид доходу

Ставка, %

1

2

Заробітна плата за видами виплат, які включають основну і додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі

22

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах

22

Винагорода за ЦПД про виконання робіт (надання послуг)

22

Зарплата, лікарняні та декретні осіб з інвалідністю

8,41

Зарплата, лікарняні, декретні та винагорода за ЦПД, яку виплачують підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС*

5,3

Зарплата, лікарняні, декретні, які виплачують підприємства та організації громадських організацій інвалідів*:

– працівникам – особам з інвалідністю5,5

– іншим працівникам

22

* За умови, що кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких осіб становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

ЄСВ нараховується в межах максимальної величини бази нарахування цього внеску, яка становить 15 МЗП (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону № 2464).

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464).

Таблиця 4. Максимальна та мінімальна величина бази нарахування ЄСВ у 2021 році

(грн)

Строк дії

База
нарахування ЄСВ

Сума
на місяць

1

2

3

1 січня –
30 листопада

Максимальна

90 000

Мінімальна

6 000

1 грудня –
31 грудня

Максимальна

97 500

Мінімальна

6 500

Мінімальний і максимальний страхові внески

ЄСВ у розмірі не менше за мінімальний страховий внесок (далі – МСВ) повинні сплачувати:

 • фізособи-підприємці (крім фізосіб-підпри­ємців, які обрали спрощену систему оподаткування);
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
 • члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Такі особи нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. Водночас сума ЄСВ не може бути меншою за розмір МСВ на місяць.

Фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховують ЄСВ на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше за максимальну величину бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір МСВ (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

МСВ дорівнює добутку МЗП, установленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), і відповідної ставки ЄСВ (ч. 2 п. 5 ст. 8 Закону № 2464). Максимальний страховий внесок дорівнює добутку максимальної бази нарахування ЄСВ, установленої на місяць, на відповідну ставку ЄСВ (див. табл. 5).

Таблиця 5. Мінімальний та максимальний розміри ЄСВ у 2021 році

(грн)

Період

Розмір ЄСВ на місяць

мінімальний

максимальний

1

2

3

1 січня – 30 листопада

1 320

19 800

1 грудня – 31 грудня

1 430

21 450

Оподаткування виплат фізособам

Базою обкладення ПДФО є загальний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 Податкового кодексу, далі – ПК).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи, визначені п. 164.2 ПК. Доходи, звільнені від обкладення ПДФО, наведено в ст. 165 ПК.

Об’єктом обкладення військовим збором (далі – ВЗ) є доходи, визначені ст. 163 ПК (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК), тобто загальний оподатковуваний місячний (річний) дохід працівника. Отже, об’єктом обкладення ВЗ є всі доходи, які обкладаються ПДФО. Ставка ВЗ становить 1,5 %.

Відповідно до пп. 168.1.1 ПК податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 ПК (див. табл. 6).

Таблиця 6. Ставки ПДФО у 2021 році


з/п

Об’єкт оподаткування

Ставка ПДФО, %

Норма ПК

1

2

3

4

1

Доходи, одержані, у т. ч., але не виключно у формі зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (крім окремих доходів, звільнених від оподаткування)

18

П. 167.1

2

Пасивні доходи (крім дивідендів)

18

3

Дивіденди за акціями та корпоративними правами, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток

5

Пп. 167.5.2

4

Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9

Пп. 167.5.4

5

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда

П. 173.2

6

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року другого об’єкта рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда)

5

П. 173.2

7

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року третього і наступного об’єкта рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда)

18

П. 167.1

8

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім випадків, зазначених у п. 5–7 цієї таблиці)

5

П. 173.1

Таблиця 7. Основні види доходів, звільнені від обкладення ПДФО, та їх розмір

(грн)

№ з/п

Вид доходу

Сума доходу,
що не обкладається ПДФО

Примітка

1

2

3

4

1

Нецільова благодійна допомога (у т. ч. матеріальна)

3 180

У сумі, що не перевищує граничний розмір, до якого застосовується ПСП (у розрахунку на рік) (пп. 170.7.3 ПК)

2

Допомога на поховання працівника, виплачена родичам за останнім місцем його роботи

6 360

(3 180 х 2)

У сумі, що не перевищує подвійний граничний розмір, до якого застосовується ПСП (пп. «б» пп. 165.1.22 ПК)

3

Максимальна сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів, сплачених роботодавцем-резидентом за договорами недержавного пенсійного забезпечення працівника

15 000

(6 000 х 2,5)

У межах 15 % зарплати, нарахованої працівнику протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується внесок, але не більш як 2,5 МЗП* (у розрахунку за місяць) за сукупністю внесків (пп. «в» пп. 164.2.16 ПK)

* Мінімальна заробітна плата.

4

Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності

1 500
(6 000 х 25 %)

У межах 25 % МЗП (у розрахунку на рік) (пп.«д» пп. 164.2.17, пп. 165.1.55 ПK)

5

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності

1 135

(2 270 х 50 %)

Сума, що не перевищує 50 % місячного ПМ, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (пп. 164.2.7 ПК)

6

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних закладів вищої та професійно-технічної освіти за здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податку

18 000

(6 000 х 3)

Не більш як 3 МЗП за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізособи (пп. 165.1.21 ПK)

7

Дохід, отриманий від реалізації продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УKТЗЕД, безпосередньо вирощеної платником податків (факт вирощування підтверджується довідкою місцевої ради)

300 000
(6 000 х 50)

У межах 50 МЗП сукупно за рік (пп. 165.1.24 ПK)

8

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України (у т. ч. на реабілітацію осіб з інвалідністю), наданих безплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок роботодавця – платника податку на прибуток один раз на календарний рік працівникові та/або членам його сім’ї першого ступеня споріднення

30 000

(6 000 х 5)

Не більше ніж 5 МЗП (один раз на календарний рік) (пп. 165.1.35 ПK)

Граничні норми добових витрат на відрядження

До оподатковуваного доходу фізособи не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але (пп. 170.9.1 Податкового кодексу, далі – ПК):

 • не більше 0,1 МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у роз-рахунку за кожен календарний день такого відрядження – для відряджень у межах країни;
 • не більш як 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, у розрахунку за кожен такий день – для відряджень за кордон.

Граничні норми добових витрат у 2021 році

Витрати

У межах України

За кордон

1

2

3

Витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати)

600 грн

80 євро

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга (далі – ПСП) надається будь-якому платнику ПДФО в розмірі 50 % ПМ (прожитковий мінімум) для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного (податкового) року (пп. 169.1.1 Податкового кодексу, далі – ПК).

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного місяця як зарплата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного ПМ, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного (податкового) року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (абзац перший пп. 169.4.1 ПК).

Отже, цього року граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, – 3 180 грн (2 270 грн х 1,4).

Розміри ПСП у 2021 році

(грн)


з/п

Вид ПСП

Формула
розрахунку

Розмір ПСП

Категорія
платників податків

Граничний
розмір доходу
для застосування ПСП

1

2

3

4

5

6

1

Загальна

(пп. 169.1.1 ПК)

50 % ПМ

1 135
(2 270 х 50 %)

Будь-який платник податків (крім зазначених у п. 2–4 цієї таблиці)

3 180

2

Загальна
«дитяча»

(пп. 169.1.2 ПК)

100 %
загальної ПСП х
х кількість дітей
віком до 18 років

1 135
[(1 135 х 100 %) х
х кількість дітей віком до 18 років]

Платник податків, що утримує двох і більше дітей віком до 18 років

3 180 х кількість дітей
(одному з бітьків)

3

Підвищена

(пп. 169.1.3 ПК)

150 %
загальної ПСП х
х кількість дітей
віком до 18 років

1 702,50
[(1 135 х 150 %) х
х кількість дітей
віком до 18 років]

1. Одинокі матері (батьки), вдови (вдівці) або опікуни, піклувальники дитини віком до 18 років.

2. Платники податків, які утримують дитину з інвалідністю віком до 18 років

3 180 х кількість дітей

1 702,50
(1 135 х 150 %)

Платники податків, перелічені в пп. «в»–«е» пп. 169.1.3 ПК

3 180

4

Максимальна
(пп. 169.1.4 ПК)

200 %
загальної ПСП

2 270
(1 135 х 200 %)

Платники податків, зазначені в пп. 169.1.4 ПК

3 180

Допомога з тимчасової непрацездатності у 2021 році

Відповідно до ст. 24 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105) допомога з тимчасової непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу (див. табл. 10).

Таблиця 10. Розмір оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від стажу

Страховий стаж

Розмір допомоги

До 3 років

50 % середнього заробітку

Від 3 до 5 років

60 % середнього заробітку

Від 5 до 8 років

70 % середнього заробітку

Понад 8 років

100 % середнього заробітку

Незалежно від стажу

100 % середнього заробітку:

– постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи 1–3-ї груп

– одному з батьків або особі, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

– жертвам нацистських переслідувань на підставі Закону від 23.03.2000 р. № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань»

– учасникам АТО, бойових дій, ветеранам війни, учасникам бойових дій, на яких поширюється чинність Закону від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

– донорам крові, зазначеним у ст. 10 Закону від 23.06.95 р. 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів»

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється коштом роботодавця в порядку, установленому Кабміном (абзац другий ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування (далі – Фонд) застрахованим особам починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, установлених законодавством.

Деяким категоріям працівників допомога виплачується Фондом із першого дня за весь період непрацездатності (див. табл. 11).

Таблиця 11. Період оплати тимчасової непрацездатності

Страховий випадок

Тривалість оплачуваної
тимчасової непрацездатності

1

2

Тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

Весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК групи інвалідності: перші 5 днів оплачуються коштом підприємства, із шостого дня – коштом Фонду

Тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві застрахованих осіб з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях УТОГ і УТОС

Увесь період тимчасової непрацездатності. Виплачується Фондом із першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення

Тимчасова непрацездатність у зв’язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років

Оплачується із першого дня коштом Фонду:

– період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів (далі – к. д.)

– увесь час перебування у стаціонарі разом із хворою дитиною віком до 14 років

Тимчасова непрацездатність у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

Із першого дня, але не більше 3 к. д. У виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш як за 7 к. д.

Тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах

Не більш як за 75 к. д. протягом календарного року: перші 5 днів оплачуються коштом підприємства, із 6-го дня – коштом Фонду

Тимчасова непрацездатність у зв’язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах

Не більш як за 75 к. д. протягом календарного року: із першого дня коштом Фонду, але не більш як за 14 к. д.

Тимчасова непрацездатність у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років

Допомога надається Фондом застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, із першого дня за весь період захворювання

Тимчасова непрацездатність на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

Тимчасова непрацездатність, викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби

Оплачується Фондом із першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини

Тимчасове переведення згідно з медичним висновком на легшу, нижчеоплачувану роботу

Допомога надається Фондом із першого дня за час такої роботи, але не більш як за 2 місяці

Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства

Оплачується Фондом із першого дня за весь період перебування у стаціонарі з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства й назад

Тимчасова непрацездатність у разі здійснення санаторно-курортного лікування

Допомога надається Фондом:

– якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу й назад

– за весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до цього закладу й назад), якщо застрахована особа направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

– особі, яка виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, за весь період санаторно-курортного лікування цієї дитини (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу й назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею

Розрахунок оплати тимчасової непрацездатності та відпустки по вагітності та пологах здійснюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 (див. табл. 12).

Таблиця 12. Розрахунковий період для оплати тимчасової непрацездатності та декретної відпустки

Час перебування у трудових відносинах

Розрахунковий період

1

2

Понад 12 місяців

12 календарних місяців (із 1-го до 1-го числа)

Менше ніж 12 календарних місяців, але більш як календарний місяць

Фактично відпрацьовані календарні місяці (із 1-го до 1-го числа)

Менше ніж календарний місяць

Фактично відпрацьований час (к. д.)

Святкові та неробочі дні у 2021 році

Відповідно до ст. 73 КЗпП в Україні на 2021 рік установлено такі святкові й неробочі дні:

 • 1 січня (п’ятниця) – Новий рік;
 • 7 січня (четвер) – Різдво Христове (православне);
 • 8 березня (понеділок) – Міжнародний жіночий день;
 • 1 травня (субота) – День праці;
 • 2 травня (неділя) – Пасха (Великдень);
 • 9 травня (неділя) – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги);
 • 20 червня (неділя) – Трійця;
 • 28 червня (понеділок) – День Конституції України;
 • 24 серпня (вівторок) – День Незалежності України;
 • 14 жовтня (четвер) – День захисника України;
 • 25 грудня (субота) – Різдво Христове (католицьке).

Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП у разі якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого день. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю у 2021 році має бути перенесено такі дні:

 • вихідні у суботу та неділю 1 і 2 травня – на понеділок та вівторок 3 і 4 травня;
 • вихідний у неділю 9 травня – на понеділок 10 травня;
 • вихідний у неділю 20 червня – на понеділок 21 червня;
 • вихідний у суботу 25 грудня – на понеділок 27 грудня.

Згідно з розпорядженням КМУ від 30.09.20 р. № 1191-р цього року керівникам підприємств, установ та організацій, у яких установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, рекомендовано перенести робочі дні:

 • із п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
 • понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
 • п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали