Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Підприємство та земельні ділянки в різних районах: платимо ПДФО правильно

Ольга Целуйко

18.10.2014 330 0 0

Поширена ситуація: підприємство територіально знаходиться в одній місцевості, а взяті в оренду земельні ділянки – в іншій.

Консультація відповість на запитання: куди слід перераховувати податок з доходів робітників, які працюють на таких ділянках, а також з доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки, виплачені фізичним особам – непрацівникам підприємства?

Правила утримання ПДФО

ПДФО зараховується до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу (далі – БК) (пп. 168.4.1 Податкового кодексу, далі – ПК).

Відповідно до п. 2 ст. 64 БК ПДФО, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом), зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) цього податкового агента в обсягах податку, нарахованого на виплачені фізичній особі доходи.

Суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб за звітний період, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу (пп. 168.4.3 ПК). При цьому якщо відокремленому підрозділу надано повноваження щодо нарахування, утримання та перерахування ПДФО до бюджету, то всі обов’язки податкового агента він виконує самостійно. А якщо зазначені повноваження не надані, то обов’язки податкового агента виконує юридична особа (далі – підприємство). Однак ПДФО перераховується до бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу (пп. 168.4.2 ПК). Роз’яснення з цього питання були надані в листі Міндоходів від 08.11.13 р. № 14933/6/99-99-17-02-01-15 [див. «БАЛАНС-АГРО», 2014, № 13, с. 7. – Ред.].

Куди сплачувати (перераховувати) ПДФО, для наочності покажемо в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Податковий агент

Куди перераховується ПДФО

Норма ПК

1

2

3

4

1

Підприємство

До місцевого бюджету за місцем знаходження (розташування) підприємства

П. 3.3,
пп. 168.4.1, 168.4.4

2

Уповноважені відокремлені
підрозділи

До місцевого бюджету за місцезнаходженням уповноваженного підрозділу

пп. 168.4.3

3

Підприємство – за неуповноважений відокремлений підрозділ

До місцевого бюджету за місцем знаходження такого підрозділу

Пп. 168.4.4

Отже, щоб мати підстави для перерахування податку з доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільській раді, на території якої розташовані ці земельні ділянки, необхідно зареєструвати відокремлений підрозділ. Тому відповімо на запитання: що таке відокремлений підрозділ?

Підрозділи підприємства

Поняття «відокремлений підрозділ» для цілей обкладення ПДФО вживається у визначенні Господарського кодексу (далі – ГК) (пп. 14.1.30 ПК).

Право підприємств відкривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи закріплено ч. 6 ст. 55 та ч. 4 ст. 64 ГК. Відповідно до ч. 1 ст. 64 ГК підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру (ч. 3 ст. 64 ГК). Така структура може бути встановлена статутом підприємства, протоколом зборів засновників, наказом керівника (якщо він має такі повноваження) тощо. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів визначаються положеннями, які затверджуються в порядку, визначеному статутом або іншими установчими документами (ч. 2 ст. 64 ГК). У положенні про відокремлений підрозділ разом із іншими функціями слід прописати також повноваження цього підрозділу щодо нарахування доходів як працівникам, так і фізичним особам – не працівникам, та сплати ПДФО.

Як бачимо, розподіл підрозділів на структурні та відокремлені досить умовний. Будь-який відокремлений підрозділ можна назвати структурним, але не кожний структурний підрозділ вважається відокремленим. У чому різниця між ними, розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Критерій

Вид підрозділу

структурний

відокремлений

1

2

3

4

1

Державна
реєстрація

Відомості про нього окремо до ЄДР (Єдиний державний реєстр) не заносяться, окремий код ЄДРПОУ не присвоюється

Відомості про нього включаються до ЄДР (ч. 5 ст. 95 Цивільного кодексу, ч. 2 ст. 58 ГК, ст. 28 Закону від 15.05.03 р. № 755-VII) та залучаються до реєстраційної справи підприємства

2

Місце
розташування

Як правило, знаходяться за місцезнаходженням підприємства

Знаходяться не за місцезнаходженням підприємства, їх розміщення узгоджується з органами місцевого самоврядування, на території яких вони будуть знаходитись (ч. 4 ст. 64 ГК)

3

Функції

Виконуються функції у виробничому процесі, відмінні від функцій інших структурних підрозділів

Виконуються функції, що є замкнутим виробничим процесом (виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт), представницькі функції тощо

4

Наявність
банківського рахунка
та печатки

Окремого рахунка в банку не мають

Для них можуть бути відкриті банківські рахунки (ч. 4 ст. 64 ГК; п. 1.3, 3.3 Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492). Наявність окремої печатки допустима за умови, що це передбачено в положенні про підрозділ

5

Облік у податкових органах

На податковий облік в органах ДПС не беруться

Беруться на облік як окремі платники податків (п. 63.2 ПК; п. 7.1 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588)

6

Взаємовідносини з найманими працівниками

Приймати і звільняти працівників структурного підрозділу має право тільки керівник підприємства

Приймати і звільняти працівників може керівник підрозділу за умови, що він наділений таким правом

7

Ведення
бухгалтерського обліку

Не ведуть окремого бухгалтерського обліку

Відокремлений підрозділ може бути виділений підприємством на окремий баланс. У такому разі підрозділ зобов’язаний вести окремий бухгалтерський облік, його показники включаються до фінзвітності підприємства (ч. 5 ст. 8 Закону від 16.07.99 р. № 996-ХІV)

ВИСНОВКИ

Щоб мати підстави перераховувати ПДФО до місцевого бюджету за місцем знаходження орендованих земельних ділянок, необхідно:

1. Прийняти рішення про створення відокремленого підрозділу на території тієї місцевої ради, де знаходяться орендовані земельні ділянки (шляхом оформлення наказу, протоколу зборів засновників тощо).

2. Розробити положення про відокремлений підрозділ (щоб підприємство мало можливість самостійно нараховувати доходи та утримувати ПДФО, доцільно не уповноважувати підрозділ на це). Порядок затвердження такого положення має бути прописаний у статуті. Якщо статут не містить такого порядку, його можна визначити вищенаведеними наказом та протоколом.

3. Унести дані про відокремлений підрозділ до ЄДР. Для цього необхідно представити (направити рекомендованим листом з описом про вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням підприємства заповнену реєстраційну картку за формою № 5, затвердженою наказом Мін’юсту від 12.05.14 р. № 749/5.

4. Стати на облік у податковому органі як платник окремих податків.

ВІД РЕДАКЦІЇ

Наслідки неправильного перерахування ПДФО

Податковим обов’язком платника податку є обчислення, декларування та/або сплата суми податку в порядку і строки, визначені ПК (п. 36.1 ПК). Він визнається виконаним у разі сплати сум податкових зобов’язань у повному обсязі (п. 38.1 ПК). Підприємство, яке сплачує ПДФО не в порядку, передбаченому ПК (тобто не в місцевий бюджет за місцем своєї реєстрації, а в місцевий бюджет за місцезнаходженням земельних ділянок), фактично не виконує своїх податкових обов’язків. А тому податковий орган має всі підстави для застосування штрафних санкцій.

Про ПДВ

Якщо не зареєстрований платником ПДВ відокремлений підрозділ юрособи – платника ПДВ самостійно здійснює постачання товарів/послуг та проводить розрахунки з постачальниками/споживачами, то такий платник може делегувати йому право складання податкових накладних (п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів від 14.01.14 р. № 10).

Для цього платник ПДВ повинен присвоїти відокремленому підрозділу окремий числовий номер, про що слід письмово повідомити податковий орган за місцем своєї реєстрації.

Повідомлення про делегування відокремленим підрозділам права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до зазначеного Порядку) подається платниками в разі наявності відокремлених підрозділів разом із декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі – разом із декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку таких відокремлених підрозділів (п. 13 розд. III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міндоходів від 13.11.13 р. № 678).

Якщо платник ПДВ не делегує право складання податкових накладних, то будь-яких повідомлень до податкових органів подавати не потрібно.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали