Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відображаємо в обліку заміну деяких частин основного засобу

16.04.2020 22902 0 2

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

 • як обліковувати заміну великих вузлів та агрегатів, строк експлуатації яких відрізняється від строку експлуатації об'єкта;
 • як провести часткову ліквідацію об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) із подальшою заміною ліквідованої частини на нову тощо.

Що говорять стандарти бухобліку

Звернемося до п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби», у якому зазначено, що:

 • об’єкт визнається ОЗ, якщо очікуваний строк його корисного використання (експлуатації) перевищує рік (абзац восьмий);
 • до об’єкта ОЗ може відноситися відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, які мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. Водночас якщо один об’єкт ОЗ складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з них може визнаватися в бухобліку як окремий (самостійний) об’єкт ОЗ (абзаци дев’ятий та десятий).

Тобто при різних строках корисного використання складових об’єкта підприємство має право, але не зобов’язане обліковувати їх як окремі об’єкти ОЗ. Тому якщо придбавається, наприклад, двигун, який має індивідуально визначений ресурс експлуатації (залежно від пробігу), то підприємство може:

 • варіант 1 – обліковувати його як окремий об’єкт ОЗ, присвоївши йому свій інвентарний номер;
 • варіант 2 – провести часткову ліквідацію об’єкта ОЗ із подальшою заміною ліквідованої частини на нову.

Розглянемо докладніше ці варіанти обліку операцій із заміни запчастин.

Деталі та вузли як самостійний об’єкт обліку

Якщо підприємство спочатку обліковувало замінювану частину ОЗ як окремий об’єкт, то в разі заміни цієї частини:

1. Замінюваний об’єкт виводиться з експлуатації та ліквідується (перестає бути активом). При цьому здійснюються такі проведення:

 • Дт 131 «Знос основних засобів» – Кт 10 «Основні засоби» (на суму зносу);
 • Дт 976 «Списання необоротних активів» – Кт 10 (на суму залишкової вартості).

2. Витрати на придбання (створення) нового об’єкта, що замінює ліквідований, капіталізуються. При цьому робляться такі записи:

 • Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» – Кт 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 65 «Розрахунки за страхуванням» та ін. – у разі створення об’єкта ОЗ своїми силами;
 • Дт 152 – Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – у разі створення об’єкта силами сторонньої організації та/або придбання об’єкта в стороннього постачальника.

3. Новий об’єкт уводиться в експлуатацію (Дт 10 – Кт 152).

Заміна через механізм часткової ліквідації об’єкта ОЗ

Якщо прийнято рішення обліковувати заміну деталі як часткову ліквідацію об’єкта ОЗ, то слід дотримуватися норм п. 14, 35 П(С)БО 7 і п. 46 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561. Тоді сільгосппідприємство відображає ці операції так:

 1. Визнає часткову ліквідацію об’єкта ОЗ (старої деталі) та списує первісну вартість цієї деталі та її накопичений знос. Якщо таких даних немає, первісна вартість ліквідованої деталі прирівнюється до вартості нової запчастини, а знос – до нуля.
 2. Первісна вартість об’єкта ОЗ збільшується на вартість нової запчастини (деталі), яка встановлюється замість старої.

Водночас слід узяти до уваги такі моменти:

 • після відображення в обліку часткової ліквідації із заміною частини об’єкта амортизацію слід нараховувати виходячи з його нової вартості, з урахуванням строку корисного використання об’єкта;
 • в обох варіантах запчастини та металобрухт, отримані внаслідок часткової ліквідації об’єкта ОЗ, можуть бути оприбутковані як актив (Дт 209 «Інші матеріали» – Кт 746 «Інші доходи») за чистою вартістю реалізації запчастини, якщо запаси планується продати, або за оцінкою їх можливого використання, якщо запаси планується використовувати для потреб підприємства (п. 2.13 Методрекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2);
 • рекомендуємо сільгосппідприємству мати документ, що підтверджує знищення, розбирання або перетворення демонтованої запчастини, щоб уникнути нарахування податкових зобов’язань із ПДВ згідно з вимогами п. 189.9 Податкового кодексу. Це може бути, наприклад, акт здавання деталі на металобрухт.

Приклад

Сільгосппідприємство придбало новий двигун Д-240 для заміни на тракторі за 120 000 грн (у т. ч. ПДВ – 20 000 грн). Прийнято рішення обліковувати новий двигун через механізм часткової ліквідації ОЗ із заміною на новий. Первісна вартість і знос старого двигуна невідомі, тому вартість вибулої запчастини визначена на рівні вартості нової, тобто 100 000 грн. Залишкова вартість трактора до заміни – 360 000 грн. Після заміни двигуна корисний строк експлуатації трактора, що залишився, становить 10 років. Ліквідаційна вартість – 10 000 грн.

Порядок відображення в обліку цих операцій буде таким:

(грн)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано старий двигун (часткова ліквідація ОЗ)

Типова форма № ОЗ-3*
або форма № ОЗСГ-3**

976

105

100 000,00

2

Списано витрати на демонтаж двигуна

Розрахункова відомість

976

66, 65

1 200,00

3

Оприбутковано металобрухт від розбирання двигуна за чистою вартістю реалізації

Прийомний акт

209

746

2 000,00

4

Передано запчастину (двигун) на установку (монтаж)

Акт типової форми
№ М-10
***

152

207

100 000,00

5

Понесено витрати на монтаж двигуна

Наряд,
розрахункова відомість

152

66, 65

830,00

6

Уведено в експлуатацію двигун, первісна вартість трактора збільшена на 100 830 грн

(100 000 + 830)

Акт типової форми
№ ОЗ-1* або форми
№ ОЗСГ-1**

105

152

100 830,00

7

Нараховано амортизацію починаючи з наступного місяця після введення двигуна в експлуатацію [(360 000 – 100 000 + 100 830 – 10 000) : 10 років : 12 міс.)]

Типова форма № ОЗ-14
або форма № ОЗСГ-5
(№ ОЗСГ-6, № ОЗСГ-7)**

23

131

2 923,58

* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.
** Затверджена наказом Мінагрополітики від 27.09.07 р. № 701.
*** Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

Висновки

 1. У разі введення об’єкта ОЗ в експлуатацію його частини, що мають різний строк корисного використання, можна обліковувати як окремі об’єкти.
 2. У разі заміни частини об’єкта, не виділеної в окремий об’єкт обліку, необхідно визначити первісну вартість і знос замінюваної частини. Якщо первісна вартість цієї частини невідома, то її можна оцінити в сумі витрат на заміну.
Бухоблік ліквідації об’єкта ОЗ. Приклад.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали