Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як оподатковувати недостачі, виявлені при експорті сільгосппродукції?

Сільгосппідприємство уклало з нерезидентом договір про продаж зерна на експорт. До пункту перетину митної території України (далі – МТУ) зерно доставляється залізничним транспортом у вагонах-зерновозах. При цьому, як правило, виникають недостачі зерна у кількості, що дорівнює різниці між зерном, відвантаженим із підприємства і прийнятим у місці перетину кордону. Чи потрібно на суми таких недостач нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ (далі – ПЗ)?

Ми вже писали, що недостачі продукції, у тому числі виявлені при перевезенні, означають, що продукція використана не в господарській діяльності, тому на підставі п. 198.5 Податкового кодексу (далі – ПК) на її вартість слід нарахувати компенсуючі ПЗ (див. «Особливості нарахування ПДВ при списанні посівів та сільгосппродукції»).

Але у разі перевезення продукції, на яку укладено договір купівлі-продажу (у т. ч. за межі МТУ), слід ураховувати дату переходу права власності на неї до покупця. Адже від цього залежить, коли буде визнано дохід від реалізації продукції та коли її буде списано з балансу (тобто визначено дату, коли продавець вже не несе за неї відповідальності).

Так, згідно з п. 8 П(С)БО 15 «Дохід» дохід від реалізації визнається за наявності всіх нижченаведених умов:

  • покупцеві передано ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;
  • підприємство не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією;
  • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
  • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Відповідно до ст. 655, 664 Цивільного кодексу (далі – ЦК) передача продукції у власність покупця за договором купівлі-продажу може відбуватися в момент:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали