Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Новації щодо обігу пального-2019: відповіді на часті запитання

26.06.2019 3583 0 1


Цей матеріал буде корисним для всіх суб’єктів господарювання (далі – СГ), які використовують пальне, а особливо для тих, чиї господарські операції підпадають під визначення «реалізація пального». Тут ми спробуємо відповісти на часті запитання, що виникають через брак офіційних документів державних органів.


1. Як та в які строки виписувати акцизну накладну (далі – АН), якщо пальне зі свого акцизного складу (далі – АС) списується для власного споживання?

Відповідно до п. 231.3 Податкового кодексу (далі – ПК) у разі реалізації пального з АС для власного споживання АН складається в одному примірнику в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

А реєстрація в ЄРАН першого примірника АН у разі реалізації пального з АС здійснюється у день складання такої АН, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального з АС (п. 231.6 ПК).

Тобто якщо СГ має АС і з нього щодня видає пальне для власного споживання (наприклад, для заправлення техніки або власних вантажівок), то він повинен щодня складати АН та реєструвати їх в ЄРАН. Водночас зверніть увагу: якщо СГ використовує бензин А-95 та дизпаливо, то він повинен скласти вже дві АН – на кожен вид пального.

Якщо СГ з власного АС заправляє один техзасіб, то теоретично проблем не має виникати – достатньо лише зареєструвати одну АН.

А от що робити, якщо СГ ледь не щодня заправляє 5, 10 та більше одиниць техніки? Чіткої відповіді немає ні в ПК, ні в підзаконних нормативних актах, які на сьогодні доступні широкому загалу. Тож будемо аналізувати наявні норми.

Відповідно до приписів пп. 14.1.212 ПК (який набуде чинності з 01.07.19 р.), реалізація пального для цілей розд. VI ПК – це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з АС / АС пересувного, у тому числі для власного споживання чи промислової переробки.

Водночас факт передання пального зі складу на споживання має бути зафіксований належними первинними документами. Більшою мірою це залежить від складського обліку у СГ. Але дані щодо літрів списаного пального на підставі, скажімо, подорожніх листів чи звіту водія не повинні бути більшими за дані переданого пального у складському обліку (плюс-мінус дані з паливного баку).

Тому вбачається правомірним таке розв’язання проблеми, коли СГ видає пальне за щоденною відомістю своїм працівникам, а наприкінці робочого дня на підставі цієї відомості формує АН. Зрештою, ПК не є чітким, і будь-які сумніви мають трактуватися на користь саме СГ (тим більше, що від таких дій бюджет не постраждає).

Проте зверніть увагу на п. 23 підрозд. 5 розд. ХХ ПК, яким передбачено, що АН/РК, складені:

  • до 30.06.19 р. (включно) – реєструються в ЄРАН до 15.07.19 р. (включно);
  • з 01.07.19 р. до 31.07.19 р. (включно) – у період з 23.07.19 р. до 15.08.19 р. (включно);
  • з 01.08.19 р. – у терміни, передбачені п. 231.6 ПК.

Тобто законодавством установлено перехідний період (більш як місяць) для того, щоб розібратися, як правильно реєструвати АН. Принаймні, липневі АН не потрібно реєструвати день у день.

Аналіз Порядку реєстрації акцизних накладних, затвердженого наказом Мінфіну, який на сьогодні ще не оприлюднено, тобто ще не набув чинності (далі – Порядок), дає підстави вважати, що АН виглядатиме так:

1 из 1

2. Якщо на АЗС заправляється СГ, то який строк реєстрації АН?

У п. 231.6 ПК передбачено, що реєстрація АН, складених у разі реалізації пального з АС, що є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним (тобто – АЗС), здійснюється не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою їх складання.

Водночас у разі безперервного постачання пального можна скласти зведену АН за підсумками місяця (не пізніше останнього дня місяця), а в разі одиничного постачання – у день реалізації. Від цих дат і починається відлік строку реєстрації в ЄРАН – 15 днів.

На сьогодні ні ПК, ні підзаконні нормативні акти не встановлюють якогось окремого порядку складання та реєстрації АН для СГ (незалежно від того, чи є такий СГ платником акцизного податку, чи ні).

Водночас зауважимо, що в АН обов’язково треба зазначати назву (ПІБ) та ЄДРПОУ (ІПН –для ФОП) СГ. А в разі якщо такий СГ є платником акцизу, це мало б означати, що він має АС. Тож, перш ніж складати та реєструвати АН, потрібно знати всі реквізити СГ-покупця, у тому числі уніфікований номер АС.

Крім того, зверніть увагу, що Порядок передбачає формування АН для СГ – неплатника акцизного податку за іншими правилами, ніж для СГ – платника .

3. Чи потрібно щодня подавати заявку на переміщення пального транспортними засобами, які не є АС пересувними?

Це запитання передусім пов’язане з тим, що аграрії щодня заправляють техніку в полях. Але воно хвилює й інших СГ.

Відповідно до пп. 230.1.5 ПК транспортні засоби (далі – ТЗ), у тому числі ті, що використовуються СГ, який не є розпорядником АС, для переміщення на митній території України власного пального для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне.

Такий Перелік розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Включення ТЗ до цього Переліку та виключення з нього здійснюється автоматично на підставі даних АН, зареєстрованих в ЄРАН, або на підставі заявок на переміщення пального ТЗ, що не є АС пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального.

Такі заявки подаються СГ – власником пального, який не є розпорядником АС. ТЗ, що використовуються для переміщення на митній території України пального, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Разом із тим, оскільки в ПК процедуру детально не прописано, а її розробку передано Мінфіну, звернімося до проекту Порядку складання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними. У п. 1 розд. ІІ цього Порядку зазначено, що заявка на переміщення пального ТЗ, що не є АС пересувними, складається щодо кожної операції з переміщення пального із зазначенням декількох ТЗ (у разі потреби). Водночас період переміщення пального не може перевищувати 30 календарних днів.

Звідси можна зробити висновок про те, що заявку треба складати щоразу, коли переміщується пальне, скажімо, зі складу на виробництво.

Однак СГ, які не бояться ризикувати та не хочуть складати заявку щодня (зважаючи на ризик збоїв у СЕА РП), можуть використати таке обґрунтування. У ст. 1 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Пальне списується за допомогою проведення Дт 23 – Кт 203. Проте деякі СГ списують пальне на підставі внутрішніх видаткових накладних (списання зі складу), а інші – за підсумками місяця. Тому якщо в наказі про облікову політику прописано, що пальне списується за результатами місяця, то є підстави формувати заявку щомісяця, але не рідше ніж кожні 30 календарних днів. Заявку в цій частині слід заповнювати так:

1 из 1

Отже, СГ, а передусім аграрії, можуть складати заявку (на вибір):

  • або за кожною дією з переміщення пального (можна один раз на день за допомогою одного або декількох ТЗ);
  • або кожні 30 днів, уникаючи проблем зі збоями СЕА РП, водночас ризикуючи тим, що під час перевірки контролюючий орган може стверджувати, що заявку подано неправомірно. Але в такому разі СГ може посилатися на «нечіткість/неякість» законодавства та практику ЄСПЛ.

4. Якщо трактор/комбайн заправили з бочки на базі і він виїхав у поле, то чи потрібно подавати зазначену вище заявку на переміщення пального?

Відповідь на це запитання частково надано вище, у цитуванні пп. 230.1.5 ПК, де йдеться про переміщення власного пального для потреб власного споживання.

Водночас, як було сказано вище, заправлення трактора/комбайна пальним за своєю суттю є використанням пального у виробництві, і аж ніяк не є переміщенням пального з однієї точки простору до іншої.

Тому, на нашу думку, у такому разі не потрібно складати заявку на переміщення пального. А якщо ревізори з цим твердженням не погодяться (а така ймовірність завжди є), то треба пояснити, що це не є переміщенням, та, знову ж таки, послатися на «нечіткість/неякість» законодавства. Утім, питання щодо отримання ліцензії все ще є відкритим (для уникнення проблем її потрібно отримати).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали