• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фітосанітарні та ветеринарні вимоги до сільгосппродукції при експорті

25.08.2020 243 0 0

Експорт сільхозпродукції – це вигідно


Акценти цієї статті:

 • які вимоги необхідно виконувати суб'єктам ЗЕД при експорті сільгосппродукції рослинного і тваринного походження;
 • хто і в якому порядку видає фітосанітарний і ветеринарний сертифікати.

У разі експорту сільгосппродукції рослинного або тваринного походження суб'єкти ЗЕД до документів із митного оформлення також повинні додати фітосанітарний і ветеринарний сертифікати. У консультації ми детально розповімо, як отримати такі документи.

Фітосанітарні вимоги при експорті сільгосппродукції

У яких випадках необхідно отримувати фітосанітарний сертифікат?

Процедуру оформлення сертифікатів передбачено Законом від 30.06.93 р. № 3348-XII «Про карантин рослин» (далі – Закон № 3348) і Порядком, затвердженим постановою КМУ від 15.11.19 р. № 1177 (далі – Порядок № 1177). Отримувати фітосанітарний сертифікат потрібно на будь-яку рослину, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковку, засоби перевезення, контейнери, ґрунт і будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити або розповсюджувати регульовані шкідливі організми (ст. 1 Закону № 3348).

Які документи і куди треба подати для отримання фітосанітарного сертифіката?

Правила отримання фітосанітарного сертифіката при експорті продукції викладено в п. 107–120 Порядку № 1177. Такі сертифікати видаються державними фітосанітарними інспекторами органів Держспоживслужби (далі – інспектори).

Для отримання фітосанітарного сертифіката суб'єкт ЗЕД має подати інспекторові:

 • заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт (далі – фітосанітарний сертифікат), заповнену українською та англійською мовами або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Форму заяви наведено в додатку 15 до Порядку № 1177;
 • документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката (45,30 грн згідно з постановою КМУ від 09.06.11 р. № 641);
 • висновок фітосанітарної експертизи (аналізу) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізу) об'єктів регулювання;
 • у разі наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера про проведення за об'єктом регулювання фітосанітарних процедур та/або знезараження – документацію, що підтверджує проведення таких процедур та/або знезараження.

Протягом якого строку інспектор видає фітосанітарний сертифікат?

Інспектор зобов'язаний видати заявникові фітосанітарний сертифікат або прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 8 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізу). Фітосанітарний сертифікат оформляється інспектором за результатами проведення інспекції, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізу), які проводилися не раніше ніж за 14 днів до переміщення.

Важливий нюанс: фітосанітарні сертифікати видаються тільки в тому випадку, якщо підтверджуються фітосанітарні вимоги країни-імпортера. Фітосанітарні процедури та/або знезараження можуть здійснюватися відповідно до міжнародних договорів України в порядку, узгодженому з національними організаціями захисту рослин країн-імпортерів, або фітосанітарними заходами країн-імпортерів.

Як повинен бути оформлений фітосанітарний сертифікат?

Форму такого сертифіката наведено в додатку 16 до Порядку № 1177. Усі позиції сертифіката повинні бути заповнені. Фітосанітарний сертифікат підписується інспектором і при його оформленні в паперовому вигляді скріплюється трикутною печаткою встановленого зразка. Сертифікат оформляється у двох примірниках: перший видається заявникові, другий залишається в територіальному органі Держспоживслужби, який його видав (п. 119, 120 Порядку № 1177).

Фітосанітарний сертифікат повинен мати серійний номер і відповідати типовим сертифікатам міжнародних організацій і в разі потреби містити додаткову декларацію, визначену країною призначення (ст. 46 Закону № 3348).

Фітосанітарні сертифікати повинні містити тільки ту інформацію, яка пов'язана з фітосанітарними питаннями. Вони не повинні включати інформацію, що не стосується фітосанітарних вимог або заходів, таких як здоров'я тварин або людини, залишкова кількість пестицидів або радіоактивність, комерційні відомості (наприклад, з приводу акредитивів) або якість об'єктів регулювання.

На який строк видається фітосанітарний сертифікат?

Строк дії фітосанітарного сертифіката на території України становить 14 днів. Інформація про видачу таких сертифікатів заноситься до Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів.

Ветеринарні вимоги при експорті сільгосппродукції

Якими документами повинні супроводжуватися товари тваринного походження?

Суб'єкти ЗЕД повинні отримувати ветеринарний сертифікат на тварин, корми, сировину тваринного походження, засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами і супутні об'єкти тощо (далі – товари) (ст. 1 Закону від 25.06.92 р. № 2498-XII «Про ветеринарну медицину», далі – Закон № 2498).

Вантажі з товарами, які вивозяться з території України, повинні супроводжуватися (ст. 94 Закону № 2498):

 • оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, підписаних і виданих державним прикордонним інспектором ветеринарної медицини (далі – інспектор), які свідчать про відсутність клінічних ознак хвороби тварин, а також іншими деклараціями відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) і країни призначення. Такі документи необхідні, тільки якщо їх вимагає країна призначення або транзиту;
 • документами або мати маркування, що дозволяє визначити потужність (об'єкт), з якої походять товари, якщо цього вимагає країна призначення.

Як оформляється ветеринарний сертифікат?

Згідно зі ст. 32 Закону № 2498 при експорті товари супроводжуються:

 • міжнародними ветеринарними сертифікатами (їх форми наведено в додатках 10–13 до Правил, затверджених наказом Мінагрополітики і продовольства від 01.08.14 р. № 288, далі – Правила № 288). Міжнародний ветеринарний сертифікат заповнюють українською та англійською мовами та/або мовою країни-експортера (імпортера);
 • для країн СНД – ветеринарними свідоцтвами форм № 1, № 2 та № 3 (наведені в додатках 1, 2, 3 Правил № 288). Ці форми заповнюються російською мовою.

Міжнародний ветеринарний сертифікат має бути надрукований, мати серійний номер і відповідати типовій формі сертифіката, установленій відповідними міжнародними організаціями, або за формою і змістом відповідати вимогам країни призначення. Вищезгадані документи видаються тільки на підставі безпосереднього огляду товарів (п. 2.3 Правил № 288).

Такі сертифікати на окремі види вантажів заповнюються і видаються інспекторами з огляду на форми, узгоджені ветеринарними адміністраціями інших країн, та/або форми, установлені країною призначення, згідно із санітарними заходами країни призначення і міжнародними нормами (п. 2.1 Правил № 288).

Яка процедура видачі ветеринарного сертифіката?

Сертифікат на експортні вантажі з товарами, які повинні супроводжуватися оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, що засвідчують відповідність вантажу вимогам країни призначення, видається не раніше ніж за 72 години до навантаження на експортний засіб транспортування (ст. 95 Закону № 2498).

Відповідність умовам сертифікації країни призначення визначається на підставі ветеринарного свідоцтва, виданого до завантаження і транспортування вантажу по території України, якщо умови цього свідоцтва однакові з умовами країни походження. У разі вивезення з території України тварин дата на ветеринарному свідоцтві не повинна перевищувати 72 години до остаточного завантаження на експортний транспортний засіб.

Після закінчення строку дії ветеринарного свідоцтва повторна сертифікація свідоцтва здійснюється згідно з вимогами країни призначення.

Якщо вантаж відповідає вимогам країни призначення, інспектор підписує і видає міжнародний ветеринарний сертифікат згідно з вимогами країни призначення.

Фахівці пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті засвідчують дані міжнародних ветеринарних сертифікатів номерною печаткою, особистим підписом і штампом «Експорт дозволено». У разі вивезення підконтрольних вантажів до країн СНД ветеринарне свідоцтво засвідчується позначкою лікаря ветеринарної медицини пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті у вигляді штампа «Експорт дозволено», номерною печаткою і особистим підписом (п. 10 Порядку, затвердженого наказом Головного держінспектора ветеринарної медицини від 27.12.99 р. № 49).

Візьміть до уваги: якщо вантаж визнається таким, що не відповідає вимогам країни призначення, міжнародний ветеринарний сертифікат на нього не видається і вивезення його за межі України не допускається. Власник або особа, відповідальна за вантаж, повинні негайно вжити заходів, визначених інспектором у відповідному розпорядженні.

Яка передбачена плата за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката або свідоцтва?

За видачу цих документів передбачена плата у розмірі 14,85 грн (додаток 1 до Постанови № 641).

Протягом якого строку діє міжнародний ветеринарний сертифікат?

Ветеринарні документи (у т. ч. міжнародний ветеринарний сертифікат і свідоцтво) дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування і строків реалізації товарів за дотримання умов зберігання і правил перевезення (п. 2.1 Порядку № 288).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали