Калькулятор відпускних

Кількість календарних днів відпустки
Кількість днів

Обов`язково для заповнення

Дата початку відпустки

Обов`язково для заповнення

Дата прийняття на роботу

Обов`язково для заповнення

Тарифна ставка (посадовий оклад)
Ставка

Обов`язково для заповнення

Розрахунковий період

Обов`язково для заповнення

Кількість календарних днів, коли особа згідно із законодавством не працювала та за нею не зберігався заробіток або зберігався частково
Кількість днів

Обов`язково для заповнення

Календарні дні для розрахунку середньоденної зарплати:
365
Сукупний заробіток за розрахунковий період
Заробіток

Обов`язково для заповнення

Результати
Середньоденна зарплата (грн)
23 425 (грн.)
Сума відпусткових
23 425 (грн.)

Керівництво користувача калькулятора.

Для того, щоб розрахувати відпусткові:

1. Зазначте скільки днів відпустки надається працівнику.

2. Виберіть із календаря дати «Початок відпустки» (або дату звільнення, якщо розраховуєте компенсацію при звільненні) та «Початок трудових відносин», а також «Розрахунковий період» із запропонованого списку. В результаті в поле «Кількість календарних днів розрахункового періоду» з'явиться необхідна кількість днів.

3. Вкажіть «Сукупний заробіток за розрахунковий період». Підсумовуючи заробіток для обчислення середньої зарплати, слід включати виплати, передбачені п. 3 Порядку № 100.  А саме:

 • основну заробітну плату (під час визначення виплат керуються Інструкцією зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5);
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
 • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 • винагороду за підсумками роботи за рік та вислугу років;
 • виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо);
 • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • допомогу по вагітності та пологах тощо

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. А одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається в середній заробіток шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Виплати, які не враховуються під час обчислення середньої зарплати для оплати відпусток, зазначені в п. 4 Порядку № 100. Серед них одноразові виплати, зокрема матдопомога, вихідна допомога, виплати за виконання окремих доручень, компенсаційні виплати на відрядження, переведення та несвоєчасну виплату зарплати, дотації, виплати, пов'язані з ювілейними датами, зарплата за сумісництвом тощо.

4. Заповніть поле «Тарифна ставка (посадовий оклад)» у разі, якщо ви вибрали зі списку «Розрахунковий період» - «менше місяця» або у полі «Сукупний заробіток за розрахунковий період» поставили галочку навпроти «працівник не мав заробітку не зі своєї вини». У такому разі «Сукупний заробіток за розрахунковий період» заповниться автоматично.

5. Заповніть «Кількість календарних днів, коли особа згідно із законодавством або з інших поважних причин не працювала та за нею не зберігався заробіток або зберігався частково». Заповнюється у разі, якщо протягом розрахункового періоду працівнику надавалася відпустка без збереження зарплати, був час простою не з вини працівника, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком тощо. В результаті в поле «Кількість календарних днів для розрахунку середньої зарплати» з'явиться кількість днів, необхідне для розрахунку.

6. Після введення рядків натисніть «Розрахувати» і подивіться «Результати»: «Середньоденна зарплата», «Сума відпусткових».

Калькуляторвідпускних: ефективні розрахунки та стратегічне планування

Ви коли-небудь замислювалися, скільки робочого часу витрачаєте на рутинний підрахунок відпускних для співробітників ? А скільки нервів і сил іде на перевірку цих кропітких обчислень, щоб виключити найменшу помилку ? Часом це забирає безліч дорогоцінних ресурсів.

Калькуляторвідпустки — повністю автоматизує ці підрахунки. Точність і швидкість процесу доступна в кілька кліків. Інструмент вивільняє час HR-фахівців для більш важливих стратегічних завдань і дозволяє забути про рутину розрахунків відпускних раз і назавжди.

Як виконує розрахунки калькуляторвідпускних

Калькуляторвідпускних працює на основі закладеного алгоритму, який враховує всі тонкощі законодавства про працю. У програму вносяться дані конкретного працівника:

 • кількість календарних днів відпустки;
 • дата початку відпустки та прийняття на роботу;
 • тарифна ставка;
 • розрахунковий період;

На виході сервіс видає точний результат — суму відпускних для працівника відповідно до закону з урахуванням усіх нюансів і податкових відрахувань. Під час розрахунків використовується середня зарплата співробітника за останні 12 календарних місяців на основі введених даних. Інтерфейс програм простий і зрозумілий, а інструкція дозволяє освоїти інструмент за кілька хвилин.

Які можливості дає калькуляторвідпускних для HR

Використання калькуляторакомпенсаціївідпустки відпускних дає змогу суттєво заощадити час HR-фахівців. За даними досліджень, ручний розрахунок відпускних для 20 співробітників займає в середньому 3-4 години, тоді як автоматизований калькулятор справляється з цим завданням менш ніж за 30 хвилин.

Якщо в компанії працює 100 співробітників, то на ручні розрахунки йде вже 15-20 годин. Це означає, що 2-3 робочі дні щомісяця витрачається тільки на обчислення відпускних, не враховуючи часу на подальші перевірки та виправлення помилок.

При використанні калькулятора економія робочого часу становить близько 80-90% залежно від розміру компанії. Крім того, ймовірність помилки при автоматичному розрахунку зведена до мінімуму. Це дає змогу повністю виключити необхідність додаткових перевірок і виправлень вручну. Таким чином, впровадження калькуляторавідпусткипризвільненні звільняє HR-фахівців від рутини розрахунків і дає можливість сконцентруватися на більш важливих стратегічних завданнях.

Крім того, мінімізуються ризики помилок у розрахунках завдяки автоматизації. У кадровика з'явля ється гнучкий інструментарій для моделювання різних сценаріїв відпусток персоналу з оцінкою витрат на них. А масове опрацювання даних дає змогу швидко робити розрахунки для всіх співробітників компанії або великих підрозділів.

Відмова від впровадження онлайн-калькуляторавідпусток тягне за собою втрачені можливості в плані оптимізації роботи HR-служби компанії. Серед основних:

 1. Збереження надлишкових часових витрат на ручні розрахунки, що доходять часом до декількох робочих днів на місяць у кожного фахівця. Це серйозно знижує загальну продуктивність праці.
 2. Відсутність автоматизації несе високі ризики людських помилок через рутину при розрахунку відпускних вручну для великої кількості співробітників. Подібні прорахунки можуть обернутися штрафними санкціями з боку органів контролю.
 3. HR-служба втрачає аналітичні можливості для оперативного планування бюджету на виплату відпускних співробітникам і оцінки впливу на фонд оплати праці. А відсутність цих даних не дає змоги ухвалювати зважені управлінські рішення у сфері персоналу.

Відмовляючись від впровадження калькуляторавідпускних, компанія стикається з цілою низкою істотних операційних і фінансових ризиків, а HR-служба втрачає можливості для оптимізації та підвищення ефективності своєї діяльності.

Кейси застосування калькуляторавідпускних

Практична користь від цього рішення відчутна в різних напрямах роботи кадровика. По-перше, це прискорення поточної оперативної діяльності щодо конкретних відпусток співробітників. Калькулятор дає змогу автоматизувати широкий спектр розрахунків:

 1. Компенсація за невикористану відпустку. Калькуляторднівщорічноївідпусткизаробочіроки швидко розрахує грошову компенсацію при відмові співробітника від належної відпустки або неможливості її використання в поточному році.
 2. Розрахунок при звільненні. При розірванні договору з працівником калькуляторрозрахункуднівневикористаноївідпусткипризвільненні зробить точний облік згідно з ТК. Це прискорить процес оформлення при звільненні.
 3. Планування відпусток. Інструмент дозволяє гнучко моделювати графіки відпусток з урахуванням потреби в кадрах і бюджетних обмежень на виплати в різні періоди року. Це оптимізує планування.

Також сервіс незамінний при плануванні бюджету на відпустки персоналу. За короткий час можна отримати точні дані майбутніх виплат працівникам. Калькулятор дає змогу оперативно оцінити зміну навантаження на фонд оплати праці під час масового відкликання людей з відпусток, внесення правок до штатного розпису та інших HR-кейсів.

Ефективність використання безкоштовногоонлайнкалькуляторавідпустки зростає в рази за комплексного підходу, коли він інтегрується з іншими інформаційними системами в галузі управління персоналом. Використання калькуляторавідпускних в єдиній HR-системі мінімізує трудовитрати, усуває дублювання зусиль і зводить до мінімуму ймовірність помилок.

Зручні сервіси розрахунку мають синергетичний ефект для HR-служби. Знижуються витрати часу на обробку відпусток персоналу, підвищується їхня точність. Такий інструментарій забезпечує інформаційне підґрунтя для зважених управлінських рішень щодо вдосконалення кадрової політики.