Калькулятор відпускних

Кількість календарних днів відпустки
Кількість днів

Обов`язково для заповнення

Дата початку відпустки

Обов`язково для заповнення

Дата прийняття на роботу

Обов`язково для заповнення

Тарифна ставка (посадовий оклад)
Ставка

Обов`язково для заповнення

Розрахунковий період

Обов`язково для заповнення

Кількість календарних днів, коли особа згідно із законодавством не працювала та за нею не зберігався заробіток або зберігався частково
Кількість днів

Обов`язково для заповнення

Календарні дні для розрахунку середньоденної зарплати:
365
Сукупний заробіток за розрахунковий період
Заробіток

Обов`язково для заповнення

Результати
Середньоденна зарплата (грн)
23 425 (грн.)
Сума відпусткових
23 425 (грн.)

Керівництво користувача калькулятора.

Для того, щоб розрахувати відпусткові:

1. Зазначте скільки днів відпустки надається працівнику.

2. Виберіть із календаря дати «Початок відпустки» (або дату звільнення, якщо розраховуєте компенсацію при звільненні) та «Початок трудових відносин», а також «Розрахунковий період» із запропонованого списку. В результаті в поле «Кількість календарних днів розрахункового періоду» з'явиться необхідна кількість днів.

3. Вкажіть «Сукупний заробіток за розрахунковий період». Підсумовуючи заробіток для обчислення середньої зарплати, слід включати виплати, передбачені п. 3 Порядку № 100.  А саме:

  • основну заробітну плату (під час визначення виплат керуються Інструкцією зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5);
  • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
  • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
  • винагороду за підсумками роботи за рік та вислугу років;
  • виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо);
  • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • допомогу по вагітності та пологах тощо

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. А одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається в середній заробіток шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Виплати, які не враховуються під час обчислення середньої зарплати для оплати відпусток, зазначені в п. 4 Порядку № 100. Серед них одноразові виплати, зокрема матдопомога, вихідна допомога, виплати за виконання окремих доручень, компенсаційні виплати на відрядження, переведення та несвоєчасну виплату зарплати, дотації, виплати, пов'язані з ювілейними датами, зарплата за сумісництвом тощо.

4. Заповніть поле «Тарифна ставка (посадовий оклад)» у разі, якщо ви вибрали зі списку «Розрахунковий період» - «менше місяця» або у полі «Сукупний заробіток за розрахунковий період» поставили галочку навпроти «працівник не мав заробітку не зі своєї вини». У такому разі «Сукупний заробіток за розрахунковий період» заповниться автоматично.

5. Заповніть «Кількість календарних днів, коли особа згідно із законодавством або з інших поважних причин не працювала та за нею не зберігався заробіток або зберігався частково». Заповнюється у разі, якщо протягом розрахункового періоду працівнику надавалася відпустка без збереження зарплати, був час простою не з вини працівника, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком тощо. В результаті в поле «Кількість календарних днів для розрахунку середньої зарплати» з'явиться кількість днів, необхідне для розрахунку.

6. Після введення рядків натисніть «Розрахувати» і подивіться «Результати»: «Середньоденна зарплата», «Сума відпусткових».