Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Закон про працю замість КЗпП: з’явився текст проекту

08.01.2020 3533 0 1

Зміни-2020: будь на хвилі!


Прийнятий у 1971 році Кодекс законів про працю України є сумішшю правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов. Більшість його положень є застарілими і не можуть адекватно регулювати сучасні трудові відносини. 

З огляду на це, 28 грудня 2019 року Уряд зареєстрував на сайті ВРУ законопроект №2708 «Про працю», який фактично замінить КЗпП. 

І ось нарешті з'явився й сам текст цього документу.

Метою його є встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин, забезпечення реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців.

Законопроект «Про працю» складається з десяти глав (98 статей):

 1. Загальні положення
 2. Трудові відносини і трудовий договір
 3. Робочий час
 4. Відпочинок
 5. Оплата праці
 6. Гарантії та компенсації
 7. Матеріальна відповідальність працівника
 8. Індивідуальні трудові спори
 9. Державний нагляд (контроль) за дотриманням трудового законодавства
 10. Прикінцеві положення

Як зазначено у пояснювальній записці, до проекту Закону «Про працю» повністю інкорпоровані норми законів «Про оплату праці», «Про відпустки».

Порівняно із чинним трудовим законодавством додатково включено регулювання питань щодо:

 • порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
 • визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;
 • врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників;
 • виплата грошової компенсацією за кожен день зменшення строку попередження при розірванні трудового договору;
 • посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;
 • впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
 • унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів та угод.

У разі прийняття цей Закон набере чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

Його положення будуть застосовуватися до трудових відносин, що виникнуть після дня набрання ним чинності, та тих прав і обов’язків, що продовжують існувати після дня набрання ним чинності.

З дня набрання чинності цим Законом втратять чинність Кодекс законів про працю України,  Закон «Про оплату праці», Закон «Про відпустки», Закон «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» та кілька постанов ВРУ.

iportal.rada.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали