Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПФУ затвердив Порядок подання відомостей про трудову діяльність в електронній формі

12.07.2021 674 0 1

Пенсійний фонд України постановою від 12.03.21 р. № 11-1 затвердив Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі – Порядок подання відомостей).

Порядком подання відомостей передбачено, що відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником до ПФУ.

Такі відомості подаються через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальником або працівником, який подає інформацію, одним із таких способів:

  • у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді - шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Електронні копії сторінок трудової книжки та документів про стаж, що визначені Порядком, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637, виготовляються шляхом їх сканування.

Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, мають містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність при скануванні - 300 dpi, формат зображення має бути jpg або pdf, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

  • найменування роботодавця або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;

  • переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;

  • найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;

  • причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);

  • вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

Якщо електронний запис створено з помилками та відправлено, формується новий електронний запис.

Подані відомості про трудову діяльність працівника мають містити повну та достовірну інформацію.

Порядок подання відомостей набирає чинності через десять днів з дня її офіційного опублікування. На дату виходу цього матеріалу даний порядок не опубліковано.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали