Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

«Зарплатні» коригування

27.07.2020 61 0 0

Операції із створення та використання забезпечень по виплатам, пов’язаним з оплатою праці та витратами на оплату відпусток працівників, не беруть участі при коригуванні фінансового результату до оподаткування за підпунктами 139.1.1 та 139.1.2 ст. 139 ПКУ.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.07.2020 р. № 2692/6/99-00-05-05-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування операцій з виплати матеріальної допомоги на народження дітей, поховання, лікування, премій у зв’язку з днем народження, ювілеями, професійними святами та створення резерву на оплату відпусток, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні підприємство надає своїм працівникам матеріальну допомогу на народження дітей, поховання, лікування, премії у зв’язку з днем народження, ювілеями, професійними святами та створює резерв на оплату відпусток.

У платника постало питання: «Чи підлягає коригуванню у податковому обліку фінансовий результат до оподаткування на суму таких витрат у 2018- 2019 роках?»

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток Із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, визначено п. 139.1 ст. 139 Кодексу.

Відповідно до п.п. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату   відпусток працівникам, інших виплат, пов язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати)
  • відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з п.п. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

При цьому Кодекс не містить визначення поняття «виплати, пов’язані з оплатою праці».

Згідно з п. 5.3 ст. 5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Підпунктом 14.1.84 п. 14.1 ст.14 Кодексу встановлено, що інші терміни для цілей розділу III Кодексу використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства.

Підпунктом 1 п. З Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (із змінами та доповненнями) визначено, що виплати, пов'язані з оплатою праці - це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі - Інструкція № 5).

Так, згідно з п. 3.4, п. 3.31 Інструкції № 5 соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми);

матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання відносяться до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Відповідно до п.п. 2.3.2 п. 2.3 Інструкції № 5 до фонду оплати праці належать:

  • інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

До них належать, зокрема, винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема, одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі).

Отже, операції із створення та використання забезпечень по виплатам, пов’язаним з оплатою праці та витратами на оплату відпусток працівників, не приймають участі при коригуванні фінансового результату до оподаткування відповідно до п.п. 139.1.1 та 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали