Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Заповнення звітності з ПДВ: щодо форми податкової декларації з ПДВ

Редакція

25.04.2017 2002 0 0

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі – спецрежим).
У зв’язку з цим наказом №276 виключено форми податкових декларацій з ПДВ з позначкою «0121», «0122», «0123» та «0130», тобто залишилась єдина форма податкової декларації з ПДВ (далі – декларація), яку повинні подавати всі суб’єкти господарювання, що зареєстровані платниками ПДВ, а тому в декларації також скасовано позначку «0110».
Слід звернути увагу, що незважаючи на те, що декларація за формою у редакції наказу №276 подається починаючи з 1 квітня 2017 року за звітні (податкові) періоди починаючи з березня 2017 року/ І квартал 2017 року, декларації з позначкою «0121», «0122», «0123» або «0130» могли бути подані останній раз лише за звітний (податковий) період грудень 2016 року/ ІV квартал 2016 року.
Натомість з метою реалізації статті 161 Закону України від 24 червня         2004 року № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» з урахуванням змін, внесених Законом від 20 грудня 2016 року              № 1791-VIII (далі – Закон № 1877), щодо надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної дотації вступну частину декларації доповнено рядком 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації». Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість із змінами, внесеними наказом №276 (далі – Порядок), у другій колонці такого рядка проставляється цифра:
«1» – у разі подання декларації платником ПДВ – сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону №1877, та який внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр) відповідно до такого Закону;
«2» – у разі подання декларації платником ПДВ – сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону №1877, та який претендує на внесення до Реєстру відповідно до такого Закону.
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу ІІ Порядку у разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 "Звітний (податковий) період" декларації зазначається перший повний календарний місяць.
У зв’язку із скасуванням спецрежиму виключено рядки 13, 14, 18.1, 18.2 (до внесення змін наказом №276) табличної частини декларації.
При цьому після виключення рядків 13 та 14 змінено нумерацію таких рядків:
   рядка 11.3 «Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)» на рядок 12;
   рядка 11.4 «Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України» на рядок 13;
рядка 12 «Коригування податкового кредиту» на рядок 14.
Починаючи з рядка 15, нумерація залишається без змін (крім рядка 18).
Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, у новій декларації відображається у рядку 18.
Також графу «Код додатка» рядків 4.1, 4.2, 6, 13 табличної частини доповнено додатком 1 (Д1), тобто у вказаних рядках декларації повинні відображатися дані додатка 1.
У зв’язку з доповненням пункту 48.3 статті 48 Кодексу нормою, відповідно до якої податкова декларація повинна містити інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною, поле декларації «Відмітка про подання до декларації» доповнено рядками щодо відображення інформації про подання додатків 1 – 7, 9 до декларації (рядок для відображення інформації про подання додатку 8 був і у формі декларації у редакції до внесення змін наказом №276).

Читайте також:

Заповнення звітності з ПДВ: Додаток 1 до декларації з ПДВ
Заповнення звітності з ПДВ: Додаток 2 та 3 до декларації з ПДВ
Заповнення звітності з ПДВ: Додаток 4 до декларації з ПДВ
Заповнення звітності з ПДВ: Додаток 5 до декларації з ПДВ
Заповнення звітності з ПДВ: Додаток 9 до декларації з ПДВ

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали