• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Закон про мову: які новації потрібно взяти до уваги в роботі

27.06.2019 5039 0 0

З 16.07.19 р. набуває чинності Закон від 25.04.19 р. № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон № 2704). Правда, деякі його норми набудуть чинності набагато пізніше – з 2020-го, 2021 року і далі.

Згідно зі ст. 1 Закону № 2704 українська мова – єдина державна (офіційна) мова в Україні. Українську мову обов'язково використовувати на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах громадського життя. Тобто на вимоги Закону № 2704 доведеться зважати не тільки державним органам, але й суб'єктам господарювання (далі – СГ) усіх форм власності. При цьому Закон № 2704 не поширюється на приват-не спілкування і відправлення релігійних обрядів.

На які саме вимоги Закону № 2704 необхідно зважати СГ у своїй роботі залежно від сфери застосування цього Закону – див. у таблиці.


п/п

Сфера
застосування

Суть вимоги Закону № 2704

Закон
№ 2704

Примітка

1

2

3

4

5

1

Діловодство
і документообіг

Діловодство й оформлення документів має вестися українською мовою. Ця вимога стосується органів державної влади, місцевого самоврядування (далі – ОМС), державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Проте це не означає, що зазначена норма не стосується підприємств приватної форми власності. Установчі документи та рішення, податкова звітність, статистична інформація та інші документи, які направляються до державних органів та ОМС, мають бути складені українською мовою. Листування з держорганами, ОМС, державними і комунальними підприємствами, організаціями теж має вестися українською мовою.

Юрособи приватної форми власності можуть приймати звернення від громадян (письмові та усні) як українською, так і іншими мовами. Проте якщо звернення викладене українською мовою, то і відповідь юрособа має надати українською мовою

Ч. 1, 5 ст. 13,
ст. 37, 38

Ст. 37 набуває чинності з 16.07.20 р.

2

Трудові
відносини

Трудові договори оформляються українською мовою. При цьому сторони можуть користуватися перекладом трудового договору. Тобто за необхідності трудовий договір можна перевести, наприклад, на російську мову.

Під час виконання трудових обов'язків співробітників не можна примушувати використовувати іншу мову, крім державної. Проте із цього правила існує два винятки. Іншою мовою співробітники можуть:

– обслуговувати споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями або особами без громадянства;

– створювати юридичні, технічні, інформаційно-рекламні тексти та інші повідомлення (у т. ч. усні), якщо вони адресовані вищезгаданим особам, а також юридичним особам, органам і посадовим особам іноземних держав і міжнародних організацій

Ст. 20

Набуває
чинності
з 16.07.19 р.

3

Обслуговування споживачів

Обслуговування споживачів здійснюється українською мовою.

Підприємства, установи й організації всіх форм власності, підприємці, інші СГ, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування і надають інформацію про товари (послуги), у т. ч. через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація, викладена державною мовою, може дублюватися іншими мовами.

Здійснювати обслуговування клієнта іншою мовою, прийнятною для обох сторін, можна, але тільки на прохання клієнта.

Суб'єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі розповсюдження комерційного електронного повідомлення зобов'язаний забезпечити надання всієї інформації, визначеної Законом від 03.09.15 р. № 675-VIII «Про електронну комерцію», у т. ч. щодо предмету електронного договору, державною мовою.

Інформація про товари і послуги на території України надається державною мовою. В інформації про вироби (товари), роботи або послуги, наданій державною мовою, допускається використовувати слова, скорочення, абревіатури і позначення англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

Зверніть увагу! Надавати інформацію про товари і послуги СГ можуть також і іншою мовою, але тільки за умови, що обсяг інформації державною мовою не буде меншим від обов'язкового обсягу інформації, установленого Законом від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі – Закону № 1023). Про те, які саме обов'язкові дані СГ має повідомити споживачам про товари і послуги, можна прочитати у ст. 15 Закону № 1023

Ст. 30

Набуває
чинності
з 16.01.21 р.

4

Інформація
для загального ознайомлення

Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, яка використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, що реалізуються СГ) подається українською мовою, якщо інше не встановлено Законом № 2704. Наприклад, винятком є випадок, коли та або інша інформація адресується іноземним громадянам або іноземним СГ (ст. 20 Закону № 2704)

Ст. 28

Набуває
чинності
з 16.07.19 р.

5

Реклама

Реклама має бути українською мовою (у т. ч. на радіо і телебаченні). У друкованих ЗМІ, які видаються однією з офіційних мов країн Євросоюзу (далі – ЄС), реклама може публікуватися цією мовою. Також телерадіорганізації, які ведуть мовлення однією або декількома офіційними мовами країн ЄС, разом з державною мовою можуть використовувати офіційні мови країн ЄС

Ст. 32

Набуває
чинності
з 16.01.20 р.

6

Технічна
і проектна
документація

Технічна та проектна документація затверджується органами державної влади, ОМС за умови, що вона виготовлена державною мовою. Якщо ж техдокументація виготовляється за договором з іноземцем або юрособою, створеною згідно із законодавством іншої держави, тоді її мову можна визначити в договорі про виготовлення документації або будь-яким іншим способом за угодою сторін

Ст. 31

Набуває
чинності з 16.07.20 р.

7

Комп'ютерні програми
і веб-сайти

Комп'ютерна програма з призначеним для користувача інтерфейсом, установлена на товарах, які реалізуються в Україні, повинна мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або іншими офіційними мовами країн ЄС.

Важливий нюанс! Вимоги Закону № 2704 не поширюються на мови програмування.

Інтернет-представництва (у т. ч. веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також СГ, що реалізовують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, оформляються українською мовою. Разом з версією інтернет-представництв (у т. ч. веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), оформлених державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати інформацію не меншу за обсягом і змістом, ніж іншомовні версії, і завантажуватися за умовчанням для користувачів в Україні (ч. 6 ст. 27 Закону № 2704)

Ст. 27

Ч. 6 ст. 27
набуває
чинності
з 16.07.22 р.

8

Друковані ЗМІ

ЗМІ видаються державною мовою.

Друковані ЗМІ можуть видаватися й іншими мовами – за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається наклад цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом і способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження за передплатою друкованих ЗМІ, виданих іншими мовами, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання українською мовою.

У місцях розповсюдження друковані ЗМІ державною мовою мають становити не менше 50 % назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються у цьому місці

Ст. 25

Набуває
чинності через 30 місяців з дня набуття чинності Закону № 2704 для загальнодержавних
і регіональних ЗМІ
і через
60 днів – для місцевих ЗМІ

9

Книговидання
і книгорозповсюдження

Видавець, унесений до Держреєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, зобов'язаний видавати українською мовою не менше 50 % усіх виданих їм протягом календарного року назв книжкових видань.

Частка книжкових видань українською мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожному книжковому магазині або іншому закладі, який здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 %. Словники, підручники і розмовники, однією з мов яких є українська, і книжкові видання з ідентичними за змістом текстами двома і більше мовами, однією з яких є державна, уважаються книжковими виданнями державною мовою

Ст. 26

Набуває
чинності
з 16.01.21 р.

10

Публічні
заходи

Публічні заходи повинні проводитися українською мовою. У розумінні Закону № 2704 публічними заходами є збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для учасників вільно або на запрошення, за плату або безплатно, постійно, періодично, разово або час від часу, що організовуються повністю або частково органами державної влади, ОМС, державними установами, організаціями, а також СГ, власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності.

Тобто ця вимога стосується тільки публічних заходів, які проводяться держорганами, ОМС і держпідприємствами. Щодо публічних заходів, які проводяться підприємствами приватної форми власності, це правило не застосовується

Ст. 29

 

11

Транспорт

Обслуговування пасажирів у транспорті здійснюється державною мовою.

На прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Мовою диспетчерських служб на всіх видах транспорту є державна мова, крім випадків використання іншої мови відповідно до умов міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою

Ст. 36

 

12

Охорона здоров'я

Установи охорони здоров'я складають документи, що стосуються стану здоров'я пацієнтів, державною мовою. Акти, які регулюють діяльність установ охорони здоров'я, складаються українською мовою. Діловодство і документообіг установ охорони здоров'я (у т. ч. і приватних) теж ведуться українською мовою.

Пацієнти обслуговуються українською мовою, за винятком випадків, коли пацієнт просить персонально обслужити його на іншій мові, яка є прийнятною для обох сторін

Ст. 33

Ч. 3–5 ст. 33 (вимоги до меддокументації)
набувають
чинності
з 16.07.20 р.

13

Культура

Культурні, розважальні та видовищні заходи проводяться українською мовою. Оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. На афішах, оголошеннях тощо допускається використання інших мов разом з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою

Ст. 23

Набуває
чинності
16.07.21 р.

14

Освіта

Навчальні заклади забезпечують обов'язкове вивчення державної мови, зокрема в установах професійної (професійно-технічної), спеціальної передвищої і вищої освіти в обсязі, що дозволяє провадити професійну діяльність у вибраній області з використанням державної мови

Ст. 21

Ч. 3 ст. 21
набуває
чинності
з 2030 року

15

Туризм

Туристичне та екскурсійне обслуговування здійснюється українською мовою. Туристичне або екскурсійне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою

Ч. 8 ст. 23

Набуває
чинності
з 16.07.21 р.

Чи передбачені штрафні санкції Законом № 2204?

Так, штрафні санкції передбачені в ст. 57 Закону № 2704. Проте, по-перше, штрафи можуть накласти тільки за порушення у сфері обслуговування (ст. 30 Закону № 2704), а по-друге – не раніше 16.07.21 р. Пояснимо докладніше.

Згідно з п. 1 розд. IX Закону № 2704 ст. 57 цього Закону набуде чинності через 6 місяців після призначення Уповноваженого із захисту державної мови (далі – Уповноважений). Саме Уповноважений складатиме протоколи і штрафуватиме СГ за порушення вимог, установлених у ст. 30 Закону № 2704. Проте навіть якщо Уповноважений буде призначений незабаром після набуття чинності Закону № 2704, то раніше ніж через рік – тобто починаючи з 16.07.21 р. – СГ штрафувати не будуть. Адже ст. 30 Закону № 2704 набуває чинності саме із цієї дати.

Згідно зі ст. 57 Закону № 2704 спочатку стосовно СГ-порушників Уповноважений (його представник) зобов'язаний скласти акт, у якому міститиметься попередження і вимога усунути порушення протягом 30 днів з дати складання акта. І лише в разі повторного порушення вимог, установлених ст. 30 Закону № 2704, Уповноважений (його представник) складає протокол.

Постанова про накладення штрафів виноситься Уповноваженим, якщо за результатами розгляду справи виявлені порушення норм Закону № 2704 (ч. 6 ст. 57 Закону № 2704). Штраф за повторне порушення вимог ст. 30 Закону № 2704 становитиме від 300 до 400 НМДГ (від 5 100 до 6 800 грн.).

Правда, поки що до кінця не ясно, за які саме порушення ст. 30 Закону № 2704 на практиці може бути застосований штраф. Наприклад, у Законі не роз'яснюється, яким чином можна довести і притягти до відповідальності СГ, якщо його співробітник відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, і як СГ може підтвердити, що він усунув таке порушення.

Чи можуть зараз притягати до адміністративної відповідальності за порушення Закону № 2704?

Ні, зараз не можуть. Проте згідно з п. 1 розд. IX зазначеного Закону адмінштрафи за порушення мовного закону стануть реальністю через 3 роки. Тоді КУпАП буде доповнено двома новими ст. 18852 та 18853, які набудуть чинності 16.07.22 р.

Наприклад, СГ можуть оштрафувати за ч. 2 ст. 18852 КУпАП за порушення вимог Закону № 2704 з приводу застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, у призначених для користувача інтерфейсах комп'ютерних програм і веб-сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної та проектної документації, реклами, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій і поштового зв'язку, транспорту. Штраф за таке порушення становить від 200 до 300 НМДГ (3 400 до 5 100 грн.). Або це буде попередження, якщо порушення скоєне вперше.

До адмінвідповідальності СГ можуть притягти також при повторному невиконанні законних вимог Уповноваженого в ході державного контролю за застосуванням державної мови (ст. 18853 КУпАП). Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 100 до 200 НМДГ (1 700 до 3 400 грн.). Справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері застосування державної мови і невиконанням законних вимог представника Уповноваженого (ст. 18852 та 18853), розглядатиме Уповноважений. А протоколи складатимуться представниками Уповноваженого.

Вимоги.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали