• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Послуги зі стажування інтернів: за яких умов звільняються від ПДВ?

30.09.2019 182 0 0

Як вести бухоблік ПДВ без Інструкції Мінфіну

Як вести бухоблік ПДВ без Інструкції Мінфіну – план для агропідприємств


Послуги зі стажування інтернів не є послугами з охорони здоров'я, а є освітніми послугами. При цьому операції з постачання освітніх послуг звільняються від оподаткування ПДВ за умови, що такі послуги надаються навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг.

Таким чином, операції з надання послуг зі стажування лікарів (провізорів) - інтернів медичними закладами - комунальними некомерційними підприємствами, які не є навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання освітніх послуг, не звільняються від оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.


ГУ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.09.2019 р. № 272/ІПК/06-30-04

Головне управління ДПС у Житомирській області розглянуло лист щодо порядку оподаткування ПДВ послуг зі стажування лікарів (провізорів) - інтернів, що надаються медичними закладами (комунальними некомерційними підприємствами) платниками ПДВ, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (даті - Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюютьсі нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до підпунктів «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів Права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинень я певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Перелік операцій, які звільняються від оподаткування ПДВ, визначено статте о 197 Кодексу.

Згідно з підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Кодексу операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію для постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ (крім послуг, визначених підпунктами «а» - «о» підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).

Відповідно до підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання такгх послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги, які визначені у підпунктах «а» - «й» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодекс/, зокрема, послуги з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (підпункт « ґ» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).

Основні засади функціонування системи вищої освіти регулюються законами України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (далі - Закон № 2145) і від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ «Про вищу освіту» (далі - Закон № 1556).

Підпунктом 7 пункту 1 статті 1 Закону № 1556 визначено, що заклад вищої освіти - це окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічною права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Освітня діяльність - це діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб (підпункт 16 пункту 1 статті 1 Закону № 1556).

Згідно з пунктом 7 статті 18 Закону № 2145 післядипломна освіта у сфері охорони здоров'я включає, зокрема, інтернатуру.

Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров'я, визнаних центральним органом виконавчої влади;сфері охорони здоров'я як бази інтернатури, і є обов'язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.

Отже, послуги зі стажування інтернів не є послугами з охорони здоров'я, а є освітніми послугами.

При цьому операції з постачання освітніх послуг звільняються від оподаткування ПДВ за умови, що такі послуги надаються навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг.

Таким чином, операції з надання послуг зі стажування лікарів (провізорів) -інтернів медичними закладами - комунальними некомерційними підприємствами, які не з навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання освітніх послуг, не звільняються від оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали