• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Услуги по стажировке интернов: при каких условиях освобождаются от НДС?

30.09.2019 198 0 0

Как вести бухучет НДС без Инструкции Минфина

Как вести бухучет НДС без Инструкции Минфина – план для агропредприятий


Услуги по стажировку интернов не является услугами по охране здоровья, а есть образовательными услугами. При этом операции по поставке образовательных услуг освобождаются от налогообложения НДС при условии, что такие услуги предоставляются учебными заведениями, имеющими лицензию на поставку таких услуг.

Таким образом, операции по предоставлению услуг по стажировку врачей (провизоров) - интернов медицинских учреждений - коммунальными некоммерческими предприятиями, которые не являются учебными заведениями, имеющими лицензию на поставку образовательных услуг, не освобождаются от обложения НДС и облагаются НДС в общеустановленном порядке по основной ставке.


ГУ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.09.2019 р. № 272/ІПК/06-30-04

Головне управління ДПС у Житомирській області розглянуло лист щодо порядку оподаткування ПДВ послуг зі стажування лікарів (провізорів) - інтернів, що надаються медичними закладами (комунальними некомерційними підприємствами) платниками ПДВ, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (даті - Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюютьсі нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до підпунктів «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів Права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинень я певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Перелік операцій, які звільняються від оподаткування ПДВ, визначено статте о 197 Кодексу.

Згідно з підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Кодексу операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію для постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ (крім послуг, визначених підпунктами «а» - «о» підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).

Відповідно до підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання такгх послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги, які визначені у підпунктах «а» - «й» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодекс/, зокрема, послуги з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (підпункт « ґ» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).

Основні засади функціонування системи вищої освіти регулюються законами України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (далі - Закон № 2145) і від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ «Про вищу освіту» (далі - Закон № 1556).

Підпунктом 7 пункту 1 статті 1 Закону № 1556 визначено, що заклад вищої освіти - це окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічною права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Освітня діяльність - це діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб (підпункт 16 пункту 1 статті 1 Закону № 1556).

Згідно з пунктом 7 статті 18 Закону № 2145 післядипломна освіта у сфері охорони здоров'я включає, зокрема, інтернатуру.

Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров'я, визнаних центральним органом виконавчої влади;сфері охорони здоров'я як бази інтернатури, і є обов'язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.

Отже, послуги зі стажування інтернів не є послугами з охорони здоров'я, а є освітніми послугами.

При цьому операції з постачання освітніх послуг звільняються від оподаткування ПДВ за умови, що такі послуги надаються навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг.

Таким чином, операції з надання послуг зі стажування лікарів (провізорів) -інтернів медичними закладами - комунальними некомерційними підприємствами, які не з навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання освітніх послуг, не звільняються від оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы