Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Підвищення окладу в середині місяця: як розрахувати середню зарплату? 

11.10.2019 1788 0 0


Мінсоцполітики в листі від 06.09.19 р. № 1076/0/204-19 акцентує увагу роботодавців на питанні підвищення окладів. І нагадує, що нормами чинного законодавства не встановлено, що підвищувати оклади можна виключно з першого числа. Отже, роботодавці мають право підвищувати оклади своїм працівникам з будь-якої дати. Важливо при цьому не забувати правильно розраховувати зарплату за місяць підвищення. Адже за кожний період місяця роботи до дати підвищення окладу і після необхідно рахувати зарплату виходячи з того окладу, який діяв у конкретному періоді.

Що стосується розрахунку середньої зарплати для нарахування відпусткових, то тут треба брати до уваги вимоги Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Зокрема, згідно з п. 10 цього Порядку необхідно проводити коригування всіх складових доходу, що бере участь у розрахунку середньої зарплати, на коефіцієнт збільшення окладу.

Про те, як саме слід нараховувати відпусткові у разі збільшення окладів у періоді збереження за працівником середньої зарплати, Мінсоцполітики розповіло у своєму листі від 21.08.19 р. № 984/0/204-19. У цьому листі Мінсоцполітики нагадує, що виходячи з такої зарплати необхідно нараховувати відпусткові, компенсації тощо тільки за дні, що припадають на період з дня підвищення зарплати. Наприклад, працівник перебуває у відпустці з 4 по 27 жовтня 2019 року. Згідно з рішенням керівника з 9 жовтня на підприємстві відбулося чергове підвищення окладів. Відповідно бухгалтерові треба провести коригування нарахованих раніше відпусткових, що припадають на період з 9 по 27 жовтня 2019 року. 


Міністерство соціальної політики 

лист

від 21.08.2019 р. №984/0/204-19 

Щодо коригування середньої заробітної плати

Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства розглянуто Ваше звернення щодо коригування середньої заробітної плати і в межах компетенції повідомляється.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки та виплати компенсації за невикористані дні відпустки проводять з урахуванням норм пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 (далі - Порядок), а саме шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Для того, щоб працівники у випадку підвищення окладів (тарифних ставок) при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження відповідно до норм Порядку не втрачали в заробітку, пунктом 10 Порядку передбачене коригування середнього заробітку.

Згідно з пунктом 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

Тобто, основними умовами для проведення коригування є підвищення окладів, яке відбулося у розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток

При цьому, середня заробітна плата зберігається у випадках передбачених законодавством: відпустка, відрядження, підвищення кваліфікації тощо.

Компенсація відпустки - це виплата, яка проводиться у розмірі середньої заробітної плати, а не є збереженням середнього заробітку, тому основною умовою для коригування середнього заробітку для виплати компенсації за невикористану відпустку є підвищення посадових окладів у розрахунковому періоді.

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховуються шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Керівник експертної групи з питань договірного регулювання оплати праці та доходів від зайнятості 

Б. ОВЕРКОВСЬКИЙ

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали