Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Повышение оклада в середине месяца: как рассчитать среднюю зарплату? 

11.10.2019 1743 0 0


Минсоцполитики в письме от 06.09.19 г. № 1076/0/204-19 акцентирует внимание работодателей на вопросе повышения окладов. И напоминает, что нормами действующего законодательства не установлено, что повышать оклады можно исключительно с первого числа. Значит, работодатели вправе повышать оклады своим работникам с любой даты. Важно при этом не забывать правильно рассчитывать зарплату за месяц повышения. Ведь за каждый период месяца работы до даты повышения оклада и после необходимо считать зарплату исходя из того оклада, который действовал в конкретном периоде.

Что касается расчета средней зарплаты для начисления отпускных, то здесь надо учитывать требования Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 08.02.95 г. № 100. В частности, согласно п. 10 данного Порядка, необходимо проводить корректировку всех составляющих дохода, участвующего в расчете средней зарплаты, на коэффициент увеличения оклада.

О том, как именно следует начислять отпускные в случае увеличения окладов в периоде сохранения за работником средней зарплаты, Минсоцполитики рассказало в своем письме от 21.08.19 г. № 984/ 0/204-19. В этом письме Минсоцполитики напоминает, что исходя из такой зарплаты необходимо начислять отпускные, компенсации и т. д. только за дни, приходящиеся на период со дня повышения зарплаты. Например, работник находится в отпуске с 4 по 27 октября 2019 года. Согласно решению руководителя с 9 октября на предприятии произошло очередное повышение окладов. Соответственно, бухгалтеру надо произвести корректировку начисленных ранее отпускных, приходящихся на период с 9 по 27 октября 2019 года. 


Міністерство соціальної політики 

лист

від 21.08.2019 р. №984/0/204-19 

Щодо коригування середньої заробітної плати

Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства розглянуто Ваше звернення щодо коригування середньої заробітної плати і в межах компетенції повідомляється.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки та виплати компенсації за невикористані дні відпустки проводять з урахуванням норм пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 (далі - Порядок), а саме шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Для того, щоб працівники у випадку підвищення окладів (тарифних ставок) при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження відповідно до норм Порядку не втрачали в заробітку, пунктом 10 Порядку передбачене коригування середнього заробітку.

Згідно з пунктом 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

Тобто, основними умовами для проведення коригування є підвищення окладів, яке відбулося у розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток

При цьому, середня заробітна плата зберігається у випадках передбачених законодавством: відпустка, відрядження, підвищення кваліфікації тощо.

Компенсація відпустки - це виплата, яка проводиться у розмірі середньої заробітної плати, а не є збереженням середнього заробітку, тому основною умовою для коригування середнього заробітку для виплати компенсації за невикористану відпустку є підвищення посадових окладів у розрахунковому періоді.

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховуються шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Керівник експертної групи з питань договірного регулювання оплати праці та доходів від зайнятості 

Б. ОВЕРКОВСЬКИЙ

Комментарии к материалу

Лучшие материалы