Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Перелік витрат підприємця на загальній системі оподаткування

28.07.2020 177 0 0

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, встановлено статтею 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця. Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем, встановлено пунктом 177.4 статті 177 ПКУ.

Звертаємо увагу, що Законом України від 16.01.2020 № 466 «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесені зміни, зокрема, до підпунктів 177.4.5, 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ.

Так, абзац 4 підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 ПКУ викладено в новій редакції, а саме: не включаються до складу витрат підприємця витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим - десятим підпунктом 177.4.6 пункту 177.4 статті 177.

Згідно з підпунктом 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарськогої діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

  • витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
  • витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

  • проведення поточного ремонту;
  • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації такі основні засоби:

  • земельні ділянки;
  • об'єкти житлової нерухомості;
  • легкові автомобілі.

kherson.tax.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали