Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Організаційно-правові заходи роботодавця перед початком роботи за укладеним трудовим договором

Редакція

10.04.2018 305 0 0

Статтею 29 КЗпП України закріплено обов’язок або уповноваженого ним органу щодо проведення інструктажу для працівника та визначення йому робочого місця.

Так, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працiвниковi його права i обов’язки та проінформувати пiд розписку про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де вiн буде працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їх впливу на здоров’я, його права на пiльги i компенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору; 

2) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним договором; 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санiтарiї, гігієни працi i протипожежної охорони.

Працівник допускається до роботи, визначеної трудовим договором, після виконання таких вимог.

Таке ознайомлення з організаційно – правовим заходами доцільно провести у письмовій формі. Крім того, кадровий наказ (розпорядження) про прийняття на роботу має бути доведений до відома працівника під підпис. Це потрібно для того, щоб підтвердити згоду працівника з його обов’язками та обов’язками власника або уповноваженого ним органу.

У наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу обов’язково має бути зазначено про посаду працівника та розмір заробітної плати.

Працівник повинен під підпис ознайомитися з посадовою інструкцією та всіма нормативними документами, що стосуються виконання ним посадових обов’язків на посаді ( положення про структурний підрозділ, статут підприємства, інструкції щодо роботи з певними механізмами тощо).

Укладаючи трудовий договір, слід пам’ятати, що відповідно до ст. 9 КЗпП України умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю є недійсними.

У деяких передбачених законодавством випадках укладенню трудового договору має передувати обов’язковий медичний огляд (зокрема це стосується працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі). Так, наприклад, ст.191 КЗпП України визначено, що всі особи, молодші від 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому (до досягнення 21 року) щороку підлягають обов’язковому медичному огляді.

Порушення таких правил прийняття на роботу може бути підставою для припинення трудового договору.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформлено наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску та загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

http://pl.dsp.gov.ua/archives/5888

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали