Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Матдопопомога працівникам: коли (не)можлива в медичному КНП

07.10.2021 921 0 2

Як показує досвід спілкування з керівниками медичних КНП, їх турбують питання: Чи можна виплатити матеріальну допомогу своїм працівникам? Чи не вважатиметься це розподілом доходів серед своїх працівників? Чи не виключать за це з Реєстру неприбуткових організацій? Отже, спробуємо розібратися.


«Неприбуткові» заборони

Побоювання медичного КНП – небезпідставні та продиктовані абзацом третім пп. 133.4.1 Податкового кодексу (далі – ПК), який прямо забороняє розподіляти доходи (прибутки), отримані неприбутківцями, серед засновників, членів організації та інших пов’язаних осіб.

Нагадаємо: у згаданому абзаці передбачено низку умов, яким має відповідати медичне КНП як неприбуткова організація. Одна з них – установчі документи неприбуткової організації (або організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) повинні містити (!) заборону на розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом фінансування витрат, визначених в абзаці першому пп. 133.4.2 ПК, тобто фінансування витрат:

  • на утримання медичного КНП;
  • реалізацію мети (цілей, завдань);
  • напрямів статутної діяльності.

Причому такі витрати мають бути визначені в установчих документах медичного КНП.

Дозволена матдопомога

Звернемося до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5 (далі – Інструкція № 5). У пп. 2.3.3 у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься матдопомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31).

У практиці медичних КНП доволі поширеною є матдпопомога на оздоровлення. Така звичка пішла ще з Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.05 р. № 308/519 (далі – Умови № 308/519). Адже за абзацом шостим п. 5.11 зазначених Умов керівники мають право надавати працівникам матдопомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більш як один посадовий оклад на рік.

Водночас уточнено, що така допомога виплачується медичним і фармацевтичним працівникам під час надання щорічної основної відпустки. Це прямо передбачено абзацом четвертим п. 2 постанови КМУ від 11.05.11 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

У сучасних умовах медичне КНП, формуючи власну систему оплату праці, може як застосовувати Умови № 308/519, так і відмовитися від них. А якщо й відмовиться від, то ніщо не забороняє передбачати в колдоговорі матдопомогу на оздоровлення в будь-якому розмірі.

Крім того, у практиці медичних КНП трапляються й такі випадки, коли матдопомога виплачується всім або більшості працівників за результатами якогось періоду, наприклад року.

У разі матдопомоги за пп. 2.3.3 Інструкції № 5 проблем зі статусом неприбутковості зовсім не виникає. Адже вона є складовою зарплати, яку, звісно, дозволено медичним КНП. І така допомога з метою її оподаткування нічим не відрізняється від інших звичних складових зарплати. На неї нараховується ЄСВ та утримується в повному обсязі ПДФО та ВЗ. А в додатку 4ДФ об’єднаної звітності вона буде проходити разом з іншої зарплатою з ознакою «101» (додаток 2 до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4; далі – Порядок № 4).

Допомога членам профспілки

Слід пам’ятати, що не вважається розподілом доходів виплата матдопомоги членам профспілки. Адже профспілки зазвичай такі виплати здійснюють у межах статутної діяльності, і ці виплати вписуються в їхні дозволені (статутні) витрати. З цим згодні й податківці (див. ІПК ДФС від 24.09.18 р. № 4122/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, ГУ ДФС у м. Києві від 12.12.18 р. № 5204/ІПК/26-15-12-03-11).

Але наголошуємо! Матдопомога не надається за рахунок медичного КНП. А працівник – член профспілки – для її отримання звертається безпосередньо до профспілки.

«Місцева» допомога

Нагадуємо, що на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, зокрема, можуть затверджуватися цільові програми. Про це йдеться в п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону від 21.05.99 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Наприклад, за рішенням Київської міскради від 26.03.20 р. № 899/9069 «Про внесення змін до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020–2022 роки» безповоротна фіндопомога надається в рамках програми «Здоров’я киян» для соцзахисту та підтримки медпрацівників закладів охорони здоров’я. Зазначеним рішенням передбачено підвищення оплати праці медпрацівників за рахунок місцевого бюджету, а саме надання щомісячної безповоротної фіндопомоги у зв’язку з переходом на іншу форму оплати праці.

На думку Мінекономіки, викладену в листі від 14.12.2020 р. № 3511-06/74016-07, зазначена виплата належить до інших заохочувальних і компенсаційних виплат. А отже, за пп. 2.3.3 Інструкції № 5 така матдпомога включається до фонду оплати праці.

Отже, зі статусом неприбутківця тут жодних проблем не виникає. І оподатковується така матдопомога як звичайна зарплата.

«Ризикова» допомога

У складі виплат, що не належать до фонду оплати праці, є матдопомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 3.31 Інструкції № 5).

Своє чергою, в ІПК від 02.10.17 р. № 2092/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС дійшла висновку, що надання неприбутковою організацією допомоги своїм членам (а це справедливо й щодо працівників) прирівнюється до розподілу отриманих доходів серед учасників такої організації.

А в ІПК від 15.12.17 р. № 3018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС акцентує, що виплати працівникам, які включаються до фонду зарплати, не є розподілом прибутку неприбуткової організації та можуть здійснюватися нею у статусі неприбуткової. І за таким підходом КНП через виплату своїм коштом разової матдопомоги своєму працівникові може втратити неприбутковий статус. Схожий висновок є також у ІПК ДФС від 19.06.18 р. № 2727/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Водночас дуже дивує лояльна позиція, озвучена ДПС в ІПК від 14.07.21 р. № 2751/ІПК/99-00-21-02-02-06. Податківці неочікувано дійшли висновку, що виплата підприємством матдопомоги разового характеру окремим працівникам через сімейні обставини та, зокрема, на поховання в межах виконання зобов’язань, установлених колективним договором, не є підставою для виключення такого підприємства з Реєстру, якщо такі виплати здійснюються з дотриманням вимог законодавства про працю.

Але зважайте, що це ІПК, отримана у відповідь на запит конкретного платника податків. І будь-яке медичне КНП не може використовувати такий сміливий підхід, не отримавши свою ІПК у відповідь на власний запит. І якщо вам пощастить і відповідь ДПС буде такою ж лояльною, то, звісно, слід пам’ятати про податкові наслідки такої разової матдопомоги.

Матдопомога, яка не входить до фонду оплати праці, не є базою для нарахування ЄСВ незалежно від її розміру. Підтвердження тому ми знайдемо в п. 14 розд. І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170.

Нецільова матдопомога згідно з пп. 170.7.3 ПК не оподатковується ПДФО та ВЗ, якщо:

1) її надає, зокрема, юрособа, яка є резидентом України;

2) її сума сукупно протягом звітного року не перевищує граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого пп. 169.4.1 ПК (2021 року – 3 180 грн).

У додатку 4ДФ неоподатковувану нецільову матдопомогу показують з ознакою доходу «169» (додаток 2 до Порядку № 4).

Увага! Якщо розмір допомоги, що надається, перевищить установлену межу, із суми перевищення доведеться утримати ПДФО та ВЗ. У такому разі ознака доходу для відображення у 4ДФ не зміниться (див. ЗІР, категорія 103.25).

Допомогу на лікування та медобслуговування не оподатковують ПДФО та ВЗ і відображають у 4ДФ з ознакою доходу «143» у разі дотримання таких умов (пп. 165.1.19 ПК):

1) допомога надається на лікування та медобслуговування платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податків, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю;

2) допомога надається, зокрема, за рахунок коштів роботодавця;

3) є відповідні підтвердні документи.

У разі недотримання хоча б однієї з наведених вище умов таку допомогу обкладають ПДФО та ВЗ як додаткове благо і відображають у 4ДФ з ознакою доходу «126». Для зменшення податкового навантаження краще в таких випадках надавати нецільову матдопомогу.

Допомога на поховання померлого працівника, яка надається його роботодавцем, не входить до оподатковуваного доходу, якщо (пп. «б» пп. 165.1.22 ПК):

1) вона надана роботодавцем родичам померлого працівника за його останнім місцем роботи (у т. ч. перед виходом на пенсію);

2) її сума не перевищує подвійного граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого пп. 169.4.1 ПК (пп. «б» пп. 165.1.22 ПК).

2021 року неоподатковувана сума допомоги на поховання померлого працівника становить 6 360 грн. Ознака доходу для відображення у 4ДФ – «146».

Суму перевищення обкладають ПДФО та ВЗ. Ознака доходу для відображення у 4ДФ оподатковуваної частини допомоги залишається тією самою – «146» (див. ЗІР, категорія 103.25).

Допомога, що надається роботодавцем на поховання родича працівника, за загальним правилом підлягає оподаткуванню ПДФО та ВЗ. Тож доцільно скористатися пп. 170.7.3 ПК і надати працівникові нецільову матдопомогу. У такому разі сума допомоги в межах 3180 грн (сукупно за 2021 рік) не оподатковуватиметься ПДФО та ВЗ.

Висновки

  1. Матдопомога, яка надається працівникам, може як включатися до фонду оплату праці, так і не включатися.
  2. Якщо медичне КНП надає працівникам матдопомогу у складі фонду оплати праці, вона не впливає на неприбутковий статус.
  3. Спроба КНП надати своїм працівникам матдопомогу, яка не включається до фонду оплати праці, може закінчитися втратою статусу неприбутківця.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Медичні КНП»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права у сфері медичних КНП

4416 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали