• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Придбання та передача медикаментів: обліково-податкові наслідки в медичному КНП

24.04.2020 252 0 0

Медичні КНП доволі часто стикаються з ситуацією, коли місцева рада своїм рішенням виділяє їм з місцевого бюджету кошти і мета такого фінансування – придбання медикаментів та передання їх пацієнтам або іншому медичному КНП. Спробуємо розібратися, які наслідки таких операцій у бухобліку та оподаткуванні.

Облік коштів, отриманих з бюджету, та їх використання ведеться на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів». Це прямо передбачено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15 «Дохід»). Згідно з Інструкцією № 291 інформація про доходи від такого фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю, узагальнюється на субрахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів».

Придбаваючи медикаменти, КНП обліковує їх у складі запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Запаси є активами медичного КНП. А їх фактичне вибуття (передання пацієнтам або іншому КНП) призводить до зменшення економічних вигід у вигляді зменшення активів, а отже, і до витрат у бухобліку (абзац п’ятнадцятий ч. 1 ст.1 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). Так само до виникнення витрат призводить і збільшення зобов’язань з ПДВ, які треба нарахувати у зв’язку з безоплатним переданням медикаментів (докладніше про це – нижче).

Інформація про такі витрати (вартість безоплатно переданих медикаментів і податкове зобов’язання з ПДВ), з огляду на Інструкцію № 291, узагальнюється на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності». Відповідно, одночасно з відображенням у бухобліку цих витрат (не раніше!) визнається й дохід від цільового фінансування.

Придбання медикаментів. За загальними нормами пп. «а» п. 198.1 Податкового кодексу (далі – ПК) до складу податкового кредиту відносяться суми ПДВ, сплачені/нараховані, зокрема, у разі здійснення операцій з придбання товарів. Податковий кредит нараховується незалежно від того, чи такі товари почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (останній абзац п. 198.3 ПК).

Повна версія доступна тільки передплатникам