• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір постачання

21.08.2014 5176 0 0

Акценти цієї статті:

 • виділено відмітні особливості договору постачання, що допоможе не плутати його з договором купівлі-продажу;
 • зазначено, що коли постачання має регулярний характер, тоді ціну, асортимент, кількість та якість товару слід зазначати у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору.

Особливості договору постачання

Договір постачання – один із найбільш використовуваних договорів у господарській діяльності. Такий договір є одним із різновидів договору купівлі-продажу, але має свої відмінності. Саме тому до договору постачання застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, проте є і спеціальні для постачання норми.

Так, постачання регулюють спеціальні норми Господарського кодексу (далі – ГК). Згідно із ч. 1 ст. 265 ГК за договором постачання одна сторона – постачальник зобов'язується передати (поставити) у застережений строк другій стороні – покупцеві товар, а покупець зобов'язується прийняти зазначений товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Також постачання регулюється нормами цивільного законодавства. Згідно зі ст. 712 Цивільного кодексу (далі – ЦК) за договором постачання продавець (постачальник), який провадить підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в установлений строк товар у власність покупця для використання його в підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, можна виділити особливості договору постачання, що відрізняють його від договору купівлі-продажу, зокрема такі:

 • сторонами договору постачання є суб'єкти господарювання (а в договорі купівлі-продажу, як правило, хоча б одна зі сторін – фізична особа);
 • товар за договором постачання придбавається для використання в підприємницькій діяльності (наприклад, для подальшого продажу, промислової переробки тощо) або для інших цілей, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням. Ця ознака свідчить про те, що і як покупці за договором постачання виступають суб'єкти господарювання;
 • момент укладення договору і момент його виконання, як правило, не збігаються;
 • договором може бути передбачено як постачання товару партіями в певний період часу (застережені строки), так і одноразове постачання (застережений строк). Іншими словами, для постачання характерні тривалість відносин і періодичність замовлень, чого не можна сказати про договір купівлі-продажу;
 • за договором постачання можлива передача не тільки партії товару, але й однєї речі, у тому числі індивідуально визначеної (наприклад, машина).

Сторонами договору постачання є продавець (постачальник) і покупець (обидва – суб'єкти господарювання).

Договір постачання є:

 • двостороннім – оскільки права та обов'язки виникають в обох сторін;
 • консенсусним – тобто вважається укладеним із моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами. Зокрема, згідно зі ст. 180 ГК при укладенні господарських договорів сторони повинні визначити предмет, ціну і строк дії договору. Крім цього в договорі постачання слід також зазначити: строки постачання, кількість, асортимент (номенклатуру), якість товару, що поставляється, його комплектність тощо;
 • оплатний – отриманий від постачальника товар оплачується покупцем за узгодженими цінами.

Договір постачання укладається у простій письмовій формі (ст. 208 ЦК), але за бажанням сторін може бути посвідчений нотаріально. Договір постачання вважатиметься укладеним із моменту його підписання сторонами. Але якщо сторони вирішать посвідчити договір нотаріально – тоді з моменту такого посвідчення.

Істотні умови договору постачання

Предмет постачання

Предметом договору постачання може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, отриманий) продавцем у майбутньому (чт. 656 ЦК). Причому це може бути товар, визначений як родовими, так і індивідуальними ознаками.

Важливий нюанс: загальна кількість товарів, що належать до постачання, їх пайове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами зазначаються у специфікації за згодою сторін (ч. 2 ст. 266 ГК). Специфікація буде в цьому випадку невід'ємною частиною договору постачання.

У договорі постачання можна передбачити, що за порушення умов договору про асортимент товару постачальник нестиме відповідальність. Наприклад, якщо покупець відмовляється від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору, він має управо не оплачувати цей товар, а якщо товар уже оплачено – вимагати повернення грошей.

Якість товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до якості товарів, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості (ч. 1 ст. 268 ГК). Тому в договорі необхідно зазначити номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації, яка застосовуватиметься сторонами при визначенні якості товарів. Якщо зазначена документація не опублікована в загальнодоступних виданнях, тоді на вимогу покупця її копії повинні додаватися постачальником до примірника договору покупця.

Якщо ж у договорі відсутні умови стосовно якості товарів, що поставляються, тоді їх якість визначається відповідно до мети договору або виходячи зі звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості.

Важливий нюанс: рекомендуємо в договорі передбачити, що при постачанні товарів неналежної якості покупець має право стягнути з постачальника штраф. Розмір штрафу можна зазначити за угодою сторін, наприклад у фіксованій сумі (ч. 4 ст. 231 ГК).

У договорі також можна зазначити, що приймання товару за кількістю та якістю проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу СРСР від 15.06.65 р. № П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затвердженої постановою Державного арбітражу СРСР від 25.04.66 р. № П-7.

Ціна товару та умови оплати

Ціну товару може бути відображено як у самому договорі, так і у специфікації. За загальним правилом ціна товару визначається в договорі за одиницю товару. Конкретна ціна товару зазначається в договорі в тому випадку, якщо постачання передбачається разове.

А ось якщо постачання матимуть регулярний характер, тоді рекомендуємо ціну товару зазначати у специфікаціях до договору. У цьому випадку в договорі слід відобразити, що ціна на товар визначається у специфікаціях на постачання товару. При цьому специфікацій може бути декілька, і всі вони будуть невід'ємними частинами договору постачання.

Щоб уникнути спорів між сторонами, слід чітко зазначити строк оплати. Так, у ч. 1 ст. 692 ЦК сказано, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його приймання або приймання товаросупровідних документів. Проте за угодою сторін у договорі можна передбачити передоплату, відстрочення або розстрочення платежу (цю умову необхідно чітко сформулювати в договорі). Розглянемо всі три варіанти.

Передоплата за договором постачання. Покупець, який оплатив товар наперед, ризикує не тільки залишитися без товару, але й зіткнутися з проблемою повернення сплачених грошей. Для того щоб себе убезпечити, рекомендуємо передбачити в договорі умову про нарахування відсотків за користування чужими коштами у разі порушення постачальником строку постачання. На суму передоплати нараховуються відсотки починаючи з того дня, коли товар повинні були передати покупцеві, до дня фактичної його передачі покупцеві або повернення йому суми передоплати. Договором також може бути встановлено обов'язок продавця сплачувати відсотки на суму передоплати з дня її отримання від покупця (ч. 3 ст. 693 ЦК).

Розстрочення платежу. У договорі необхідно передбачити порядок, строки і розміри платежів (ч. 1 ст. 695 ЦК). При цьому можна скласти графік платежів, який буде невід'ємною частиною договору.

Відстрочення платежу. У договорі слід чітко зазначити, на який строк надається відстрочення. Зверніть увагу: якщо покупець прострочив оплату товару, то на прострочену суму нараховуються відсотки – починаючи з того дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати (ч. 5 ст. 694 ЦК).

Умови постачання

Відповідно до ч. 4 ст. 265 ГК сторони для визначення умов договорів постачання мають право скористатися Правилами ІНКОТЕРМС. Зверніть увагу: на сьогодні за суб'єктами господарювання закріплено право, а не обов'язок (як це було раніше) використовувати міжнародні правила у внутрішніх договорах постачання. Таким чином, суб'єкти господарювання можуть за бажанням застосовувати Правила ІНКОТЕРМС-2010, передбачивши цю умову в договорі (вибравши найбільш прийнятні умови постачання).

Строк договору і строк постачання

Згідно зі ст. 267 ГК договір постачання може бути укладено на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений сторонами. Тобто сторони можуть укласти договір постачання на будь-який строк.

При цьому необхідно розмежовувати строк дії договору і строк постачання. Тому в договорі слід чітко зазначити строк його дії та строки постачання.

Що стосується строків постачання товарів окремими партіями, то звичайно це:

 • квартал – для постачання продукції виробничо-технічного призначення;
 • місяць – для постачання виробів народного вжитку.

При цьому сторони можуть погоджувати в договорі також графік постачання (місяць, декада, доба тощо).

ВИСНОВКИ

1. Договір постачання повинен укладатися у простій письмовій формі.

2. Сторони повинні погоджувати всі істотні умови договору постачання, такі як предмет договору (найменування, асортимент (номенклатура), якість і кількість товарів), ціна і строк його дії.

3. Сторони договору постачання самі вирішують, використовувати їм Правила ІНКОТЕРМС чи ні.

4. У договорі постачання можна передбачити відповідальність за невиконання або неналеже виконання умов договору у вигляді неустойки.


ЗРАЗОК

Договір постачання

<...>

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку і на умовах, установлених у Договорі, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його в порядку, у строки та на умовах, передбачених у Договорі.

1.2. Постачальник зобов'язується після набуття чинності Договору протягом року кожного місяця 20-го числа поставляти партію товару Покупцеві згідно зі специфікацією до Договору.

1.3. Найменування, асортимент, кількість, ціна і вартість товару визначаються у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору (додаток 1 до Договору) (1).

ВІД РЕДАКЦІЇ

(1) Не публікується.

2. Якість, кількість та асортимент товару

2.1. Якість товару, що поставляється за Договором, повинна відповідати вимогам стандартів і технічних умов, установлених для конкретного виду товарів.

2.2. У разі постачання Постачальником товару в асортименті, який не відповідає умовам Договору, Покупець має право відмовитися від прийняття та оплати товару, а якщо товари вже оплачені Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми.

2.3. Постачальник відпускає товар Покупцеві у визначеній специфікацією тарі (упаковці), яка забезпечує його збереження під час транспортування і зберігання згідно з вимогами державних стандартів і технічних умов.

2.4. Кожна упакована частина продукції повинна мати маркування на тарі, упаковці або бирці відповідно до державних стандартів або технічних умов.

3. Ціна товару і порядок розрахунку

3.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, передбаченою у специфікації за кожну одиницю товару.

3.2. Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

3.3. Якщо при оплаті Покупцем товару неможливо визначити, за яку партію товару здійснюється оплата, тоді перераховані кошти йдуть у першу чергу на погашення заборгованості Покупця перед Постачальником, яка виникла раніше за цією угодою.

3.4. Покупець зобов'язаний оплатити товар протягом трьох календарних днів із дня отримання товару.

3.5. У разі збільшення на дату платежу офіційного курсу долара США щодо національної валюти України (гривні) більше ніж на 2 % (два відсотки) від його офіційного курсу, установленого НБУ на момент підписання Договору, Постачальник має право ініціювати перегляд ціни товару, а якщо сторони не досягнуть згоди із цього питання – відмовитися від договору в односторонньому порядку.

3.6. Зміни до порядку розрахунків вноситимуться Сторонами шляхом підписання додаткових угод про внесення змін і доповнень до цього Договору.

4. Особливості постачання товару

4.1. Постачання товару здійснюється на умовах Правил ІНКОТЕРМС у редакції 2010 року, з огляду на особливості їх застосування у внутрішній торгівлі.

4.2. Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходять до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, що засвідчує отримання товару.

<...>

7. Строк договору

7.1. Договір уважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печаткою Сторін.

7.2. Договір діє протягом одного року з моменту його підписання Сторонами.

7.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторону від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

8. Відповідальність Сторін

8.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань за Договором винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором і чинним законодавством України.

8.2. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо доведе, що вжила всіх заходів, що залежать від неї, для належного виконання Договору.

8.3. У разі затримки з постачанням товару понад строк, передбачений у п. 1.2 Договору, Постачальник зобов'язується виплачувати Покупцеві неустойку в розмірі 2 % (двох відсотків) вартості товару за кожний день прострочення.

8.4. За відмову від приймання товару від Постачальника, якщо це не пов'язано з якістю, комплексністю, станом упаковки або маркування товару, Покупець зобов'язаний виплатити продавцеві неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5 000 грн.

8.5. При простроченні платежу Покупець сплачує Постачальникові за кожний день прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент оплати.

8.6. За порушення строків оплати товару на вимогу Постачальника Покупець зобов'язаний сплатити 3 % (три відсотки) річних за кожний день користування чужими коштами.

8.7. Сплата неустойки і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за Договором.

9. Унесення змін до Договору

9.1. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни до Договору може бути внесено тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.

9.2. Зміни до Договору набувають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено самою додатковою угодою, Договором або чинним законодавством України.

10. Вирішення спорів

10.1. Сторони дійшли угоди вирішувати всі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, шляхом переговорів. У випадку якщо в результаті переговорів Сторони не дійдуть угоди або у разі ухилення однієї зі Сторін від проведення переговорів, спір вирішуватиметься в судовому порядку згідно із чинним законодавством.

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали