Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Виплата роялті працівнику

Досить часто підприємства виплачують своїм працівникам роялті за надання права користування об'єктом інтелектуальної власності. У консультації розглянемо, у якому порядку та якими податками обкладаються такі виплати.

Що таке роялті

Роялті – це платіж, отриманий як винагорода за використання або надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності (пп. 14.1.225 ПК). До таких об'єктів відносяться:

 • літературні твори;
 • твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації;
 • відеоабо аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіоабо телевізійного мовлення;
 • будь-які права, охоронювані патентом;
 • будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари та послуги);
 • права інтелектуальної власності (далі – ПІВ) на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес;
 • ПІВ на інформацію про промисловий, комерційний або науковий досвід (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані як винагорода (пп. 14.1.225 ПК):

 • за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежено функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання кінцевим споживачем). Приклад – плата за програму 1С;
 • придбання примірників (копій) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання;
 • придбання речей (у т. ч. носіїв інформації), у яких втілені або на яких утримуються об'єкти ПІВ, що є роялті, для використання, володіння та/або розпорядження;
 • передачу прав на об'єкти ПІВ, якщо умови такої передачі надають право особі, яка отримала це право, продати або здійснити відчуження іншим способом ПІВ або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, ПІВ на інформацію про промисловий, комерційний або науковий досвід (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке розголошення є обов'язковим згідно із законодавством України.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали