• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

З ким може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність

Трудовим законодавством передбачено матеріальну відповідальність двох видів – обмежену і повну. Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі заподіяної з їх вини шкоди, якщо:

  • між працівником і підприємством укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність;
  • майно та інші цінності були одержані працівником під звіт;
  • шкоду завдано: діями працівника, які мають ознаки кримінальних; працівником у нетверезому стані; недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів, інструментів, спецодягу тощо; не при виконанні трудових обов’язків; незаконним звільненням або переведенням працівника; несвоєчасною виплатою зарплати понад один місяць;
  • на працівника покладено повну матеріальну відповідальність згідно із законодавством (ст. 134 КЗпП).

Розрізняють індивідуальну і колективну (бригадну) повну матеріальну відповідальність. Розглянемо кожний із цих видів докладніше.

Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем і працівником, який обіймає посаду або виконує роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей, укладається на підставі ст. 1351 КЗпП. Перелік таких посад і робіт наведено у додатку 1 до спільної постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24 (далі – Постанова № 447/24, Перелік № 447/24). Згідно з постановою Верховної Ради від 12.09.91 р. № 1545 документ застосовується на території України у зв’язку з неврегулюванням даного питання законодавством України та діє в частині, що не суперечить чинному законодавству.

Таблиця 1. Перелік посад і робіт, які заміщують або виконують працівники, з якими підприємство може укладати письмові договори про повну матеріальну відповідальність


п / п

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали