Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як у звіті з ЄСВ відобразити інформацію про створення робочого місця, якщо працівника прийнято на це місце пізніше?

Підприємство у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності працівників створило нове робоче місце. Як відобразити цю інформацію у звіті з ЄСВ, якщо дата створення робочого місця не збігається з датою початку трудових відносин із працівником, прийнятим на це місце?

Перш за все уточнимо: якщо робоче місце створено у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності працівників, то новим воно вважатиметься тільки за умови, що за попередні 12 місяців у цього роботодавця не було скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності працівників (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону від 05.07.12 р. № 5067-VI, далі – Закон № 5067).

Роботодавцеві повинні компенсувати частину фактичних витрат на сплату ЄСВ у зв'язку зі створенням нових робочих місць (ч. 3 ст. 24 Закону № 5067). Компенсація виплачується згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 13.03.13 р. № 153 (далі – Порядок № 153). Для отримання компенсації роботодавцеві необхідно виконати такі умови (п. 2 Порядку № 153):

- працевлаштувати працівників на створені нові робочі місця шляхом укладення з ними трудових договорів;

- протягом 12 календарних місяців із дня укладення договору щомісячно виплачувати кожному такому працівникові зарплату в розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати.

Якщо ці умови дотримано, то роботодавець має право отримувати компенсацію фактичних витрат на сплату ЄСВ за цих працівників у розмірі 50 % нарахованих сум ЄСВ протягом наступних 12 календарних місяців. Причому протягом цих місяців роботодавець повинен зберегти:

- рівень заробітної плати – не менше ніж три мінімальні зарплати в місяці сплати ЄСВ за особу, працевлаштовану на нове робоче місце;

- штатну чисельність працівників – згідно зі списком працівників, складеним роботодавцем на 1-ше число звітного періоду (без урахування прийнятих на тимчасову роботу), з якими укладено трудовий договір (контракт) за затвердженим переліком посад (з урахуванням вакантних), що містить розмір окладу для конкретної посади;

- фонд оплати праці.

У Звіті з ЄСВ – форма № Д4 (місячна) – інформація про дату створення нового робочого місця повинна бути відображена. При цьому в різних таблицях показник буде заповнений по-різному:

- у таблиці 1 (у шапці) поле «Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді» – заповнюється тільки один раз – у тому звітному періоді (місяці), коли на підприємстві з'явилося нове робоче місце. А якщо в наступних звітних періодах нові місця не створювалися, то і заповнювати цей показник у таблиці 1 не потрібно;

- у таблиці 5 – графа 12 «Дата створення нового робочого місця, на яку у звітному періоді працевлаштований цей працівник» – заповнюється роботодавцем тільки в разі працевлаштування працівника на новостворене робоче місце. При цьому в графі 12 слід проставити дату (число, місяць, рік) створення такого місця. Завважимо, що на практиці ця дата часто не збігається з датою початку трудових відносин, яка зазначається у графі 11 таблиці 5. Адже нове робоче місце може бути вже створене, а працівників на нього ще не знайшли.

Таким чином, графа 12 таблиці 5 Звіту з ЄСВ за одним працівником, прийнятим на нове робоче місце, заповнюється один раз. І якщо нові місця надалі не створювалися, то цей показник у наступних звітах не відображається.

У таблиці 6 – графа 22 «Ознака нового робочого місця» заповнюється роботодавцем протягом двох років після працевлаштування. При цьому в рядку з П. І. Б. особи, працевлаштованої на нове робоче місце, проставляється «1», що озна-чає «так».

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали