• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Щорічна відпустка

Наочні приклади розрахунку відпускних


У загальному випадку відпускні розраховують виходячи із середньої заробітної плати за останні 12 місяців перед відпусткою. До розрахунку середньої зарплати включають основну зарплату, премії (виробничі та за підсумками роботи за рік), доплати та надбавки. Одноразові та компенсаційні виплати, зарплату за сумісництво тощо не враховують. Начебто все зрозуміло, але на практиці під час розрахунку відпускних бухгалтери чомусь усе одно припускаються помилок, які дорого коштують як підприємству, так і відпускникам.


Людмила Гордієнко,
редактор електронного журналу «Аналітика і практика»

Ідеальний випадок — коли у розрахунковому періоді 12 місяців

Відпускні розраховують виходячи із середньої заробітної плати за правилами, передбаченими Порядком № 100. У загальному випадку до такого розрахунку включають виплати за 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (п. 2 Порядку № 100). Виплати, які враховуються та не враховуються у складі середньої зарплати, наведено в таблиці.

Таблиця. Виплати, які включаються/не включаються у розрахунок відпускних

У розрахунок відпускних

включаються

НЕ включаються

 • основна заробітна плата;
 • доплати та надбавки за:

- надурочну роботу;

- роботу в нічний час;

- суміщення професій і посад;

- розширення зон обслуговування;

- виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (крім штатних заступників керівників);

- інтенсивність праці;

- вислугу років;

 • винагорода за вислугу років та за підсумками річної роботи, нарахована у поточному році за попередній рік, тощо;
 • виробничі та інші премії (включаються у заробіток місяця за розрахунковою відомістю);
 • виплати за час, протягом якого зберігалася середня заробітна плата (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника;
 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата проїзду, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
 • премії за:
 • винаходи та раціоналізаторські пропозиції та за сприяння їх впровадженню;
 • впровадження нової техніки та технології;
 • збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів;
 • збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин;
 • введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);
 • грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
 • вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
 • виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, премії за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати

 • Як виокремити розрахунковий період? Розглянемо таку ситуацію. Працівник, який працює на підприємстві більше року, іде у відпустку з 15 травня 2014 року. Розрахунковим буде період з 1 травня 2013 року по 30 квітня 2014 року (включно). Тобто беремо місяць, що передує місяцю початку відпустки (квітень), і відлічуємо назад 12 календарних місяців.

  Далі потрібно визначити кількість календарних днів (далі — к. дн.) у розрахунковому періоді, за виключенням святкових та неробочих (далі — с. н. дн.) (згідно зі ст. 73 КЗпП). Якщо працівник відпрацював цілий рік, зазвичай це 355 к. дн. (365 к. дн. – 10 с. н. дн.), у високосному році — 356 к. дн.

  Формули для розрахунку середньоденної зарплати та відпускних мають такий вигляд:

  Сума відпускних до нарахування = Середньоденна зарплата × Кількість кн. дн. відпустки.

  Середньоденна зарплата = Виплати за 12 календарних місяців роботи (що передують місяцю відпустки та враховуються у розрахунку відпускних) ÷ Кількість кн. дн. у розрахунковому періоді.

  «Неідеальні» випадки

  Доволі часто працівники йдуть у відпустку, не відпрацювавши року. Тоді до розрахунку беруться календарні дні за фактично відпрацьовані повні місяці, що припадають на розрахунковий період.

  Розглянемо ситуацію, коли працівника прийнято на роботу не першого числа місяця, а, наприклад, третього (3 червня 2013 року), але це перший робочий день місяця. Якщо він піде у відпустку у березні 2014 року, розрахунковим вважатиметься період з червня 2013 року по лютий 2014 року (тобто червень 2013 року включається). А от якби працівника було прийнято на роботу 4 червня 2013 року (не перший робочий день місяця), то розрахунковим вважався б період з липня 2013 року по лютий 2014 року (тобто червень виключався б із розрахункового періоду). При цьому середня зарплата для розрахунку відпускних обчислюється виходячи з виплат, які припадають саме на розрахунковий період (п. 2 Порядку № 100).

  Формули для розрахунку відпускних у розглянутому випадку матимуть майже такий самий вигляд, як наведено вище, але з однією різницею. Виплати для розрахунку середньоденної зарплати слід брати вже не за 12 календарних місяців, що передують відпустці, а за фактично відпрацьований час (з першого числа місяця після оформлення на роботу по перше число місяця, у якому надається відпустка чи компенсація за невикористану відпустку).

  1 из 1

  Приклади розрахунку відпускних

  Приклад 1

  У розрахунковому періоді — повністю відпрацьований робочий рік.

  Працівник іде у відпустку з 2 червня 2014 року на 24 календарних дні.

  Розрахунковий період — з 1 червня 2013 року по 31 травня 2014 року.

  Нарахована заробітна плата у розрахунковому періоді становила 96 000 грн.

  Визначаємо середньоденну зарплату:

  96 000 грн ÷ (365 к. дн. – 10 с. н. дн.) = 270,42 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  270,42 грн × 24 к. дн. = 6 490,08 грн.

  Приклад 2

  У розрахунковому періоді — річна премія за минулий рік.

  Працівник, який працює на підприємстві з 10 вересня 2013 року, йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні з 9 червня 2014 року. У січні 2014 року йому нараховано премію за 2013 рік у розмірі 1 500 грн. Заробітна плата за жовтень 2013 року — травень 2014 року складає 44 000 грн.

  Розрахунковий період — 8 місяців.

  Визначаємо кількість днів у розрахунковому періоді:

  (31 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн. + 31 к. дн. + 28 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн.) – 7 с. н. дн.= 236 к. дн.

  Визначаємо частину річної премії, що припадає на розрахунковий період:

  1 500 грн ÷12 міс. × 8 міс. = 1 000 грн.

  Розраховуємо середньоденну зарплату:

  (44 000 грн + 1 000 грн) ÷ 236 к. дн. = 190,68 грн.

  Визначаємо суму відпускних:

  190,68 грн × 24 к. дн. = 4 576,32 грн.

  Якби розрахунковий період становив 12 календарних місяців, річна премія за минулий рік, виплачена у поточному році, була б повністю врахована у розрахунку відпускних. Якби премія за 2013 рік була виплачена не в січні 2014 року, а в грудні 2013 року, суму премії не потрібно було б враховувати у розрахунку середньоденної зарплати.

  Приклад 3

  У розрахунковому періоді — квартальна премія та лікарняний.

  Працівник, який працює на підприємстві з 18 серпня 2013 року, йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів з 3 липня 2014 року. У листопаді 2013 року працівник був на лікарняному (з 11.11.2013 по 15.11.2013), нарахована сума лікарняних — 1 250 грн. Заробітна плата за вересень 2013 року — червень 2014 року становить 52 000 грн. У квітні 2014 року працівник отримав премію за I квартал у розмірі 500 грн.

  Визначаємо кількість днів у розрахунковому періоді:

  (30 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн. +31 к. дн. + 28 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн.) – 9 с. н. дн. = 294 к. дн.

  Дні, коли працівник був на лікарняному, не виключаються із розрахункового періоду. Сума квартальної премії повністю враховується у розрахунку середньоденної зарплати.

  Розраховуємо середньоденну зарплату:

  (52 000 грн + 1 250 грн + 500 грн) ÷ 294 к. дн. = 182,82 грн.

  Визначаємо суму відпускних:

  182,82 грн × 14 к. дн. = 2 559,48 грн.

  Приклад 4

  У розрахунковому періоді — відпустка без збереження заробітної плати, щорічна відпустка та відрядження.

  Працівник, який працює на підприємстві з 2009 року, йде у щорічну відпустку з 1 серпня 2014 року на 24 календарних дні.

  У розрахунковому періоді (із серпня 2013 року по липень 2014 року):

  · відпустка без збереження зарплати — з 02.06.2014 по 15.06.2014 (14 к. дн.)

  · відрядження — з 14.02.2014 по 17.04.2014:

  - середня зарплата за час відрядження — 800 грн;

  - компенсовані витрати на проживання у готелі та на проїзд — 1 500 грн;

  - добові — 974,40 грн;

  · щорічна відпустка — з 23.12.2013 по 31.12.2013 (9 к. дн.), нараховані відпускні — 2 250 грн.

  Нарахована зарплата склала 59 000 грн.

  Кількість днів у розрахунковому періоді складе:

  365 к. дн. – 10 с. н. дн. – 14 к. дн. = 341 к. дн.

  Середня зарплата за час відрядження та нараховані відпускні враховуються у розрахунку середньоденної зарплати для розрахунку відпускних. Відповідно, дні щорічної відпустки та відрядження не виключаються із розрахункового періоду. А ось дні відпустки без збереження зарплати виключаються.

  Розраховуємо середньоденну зарплату:

  (59 000 грн + 2 250 грн + 800 грн) ÷ 341 к. дн. = 181,97 грн.

  Визначаємо суму відпускних:

  181,97 грн × 24 к. дн. = 4367,28 грн.

  Приклад 5

  У розрахунковому періоді — декретна відпустка та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

  12 травня 2014 року працівниця йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні.

  У розрахунковому періоді:

  · відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами — з 10.06.2013 по 13.10.2013, тобто 126 к. дн. Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами нараховано у розмірі 12 000 грн;

  · відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років — з 14.10.2013 по 12.02.2014, тобто 122 к. дн.

  Нарахована заробітна плата за період з 01.05.2013 по 09.06.2013 склала 3 520 грн; за період з 13.02.2014 по 30.04.2014 — 8 320 грн.

  Розрахунковий період — з 1 травня 2013 року по 30 квітня 2014 року.

  У розрахунок середньої зарплати для оплати щорічної відпустки включаються виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (п. 3 Порядку № 100), та допомога з тимчасової непрацездатності.

  Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, яка виплачується на підставі листка непрацездатності та компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, має включатися у розрахунок середньої зарплати для оплати відпусток (див. Лист №18-403 та Лист № 9/242пд). Отже, у період вагітності та пологів працівниця перебуває у трудових відносинах з підприємством, але не працює з поважних причин. Відповідно, дні, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, не вираховуються із розрахункового періоду, а дні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку вираховуються.

  Визначаємо святкові та неробочі дні, що припадають на період з 01.05.2013 по 13.10.2013 та з 13.02.2014 по 30.04.2014. Святкові дні, що припадають на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, не враховуємо.

  Кількість днів у розрахунковому періоді складе:

  365 к. дн. – 122 к. дн. – 9 с. н. дн. = 234 к. дн.

  Визначаємо середньоденну зарплату:

  (3 520 грн + 8 320 грн + 12 000 грн) ÷ 234 к. дн. = 101,88 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  101,88 грн × 24 к. дн. = 2 445,13 грн.

  Приклад 6

  У розрахунковому періоді — відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, заробітку немає .

  Працівниця, яка працює на підприємстві з 2010 року, 17 березня 2014 року виходить із відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і того ж дня йде у щорічну відпустку за минулий рік на 12 календарних днів. Посадовий оклад працівниці складає 6 000 грн.

  Оскільки працівниця не має заробітку не зі своєї вини, середня зарплата розраховується виходячи із посадового місячного окладу, встановленого у трудовому договорі (абзац третій п. 4 Порядку № 100).

  Таким чином, розраховуємо заробітну плату за 12 місяців, яку б мала заробити працівниця, якби працювала:

  6 000 грн × 12 міс. = 72 000 грн.

  Визначаємо середньоденну зарплату:

  72 000 грн ÷ (365 к. дн. – 10 к. дн.) = 202,82 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  202,82 грн × 12 к. дн. = 2 433,84 грн.

  Приклад 7

  У розрахунковому періоді — підвищення заробітної плати (для бюджетних підприємств).

  Працівник, який працює на підприємстві з 2008 року, йде у щорічну відпустку з 22 квітня 2014 року на 24 календарних дні. Оклад працівника з листопада 2012 року по квітень 2013 року становив 2 500 грн, а з травня 2013 року — 2 570 грн. У листопаді 2013 року всім працівникам було підвищено оклади на 15 %, тому оклад працівника склав 2 955,50 грн.

  Розрахунковий період — з квітня 2013 року по березень 2014 року.

  У разі підвищення посадових окладів у розрахунковому періоді і в періоді, протягом якого за працівником зберігалася середня зарплата, заробітна плата та інші виплати, які враховуються при обчисленні середньоденної зарплати, за проміжок часу до її підвищення коригуються на коефіцієнт її підвищення. І вже відкоригована зарплата враховується у розрахунку середньоденного заробітку для розрахунку відпускних.

  Визначаємо відкориговану зарплату за розрахунковий період:

  2 500 грн × 1,028 × 1,15 + 2 570 грн × 1,15 × 6 міс. + 2 955,50 грн × 5 міс. = 35 466 грн.

  Кількість днів у розрахунковому періоді складе:

  365 к. дн. – 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

  Визначаємо середньоденну зарплату:

  35 466 грн ÷ 355 к. дн. = 99,90 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  99,90 грн × 24 к. дн. = 2 397,60 грн.

  Приклад 8

  У розрахунковому періоді — підвищення заробітної плати (для госпрозрахункових підприємств).

  Працівник, який працює на підприємстві з 2010 року, йде у щорічну відпустку з 25 квітня 2014 року на 24 календарних дні. Оклад працівника з січня 2013 року по квітень 2013 року становив 5 000 грн, а з травня 2013 року — 5 100 грн. У листопаді 2013 року всім працівникам було підвищено оклади на 15 %, тому оклад працівника склав 5 856 грн. Через нестабільний фінансовий стан підприємства директор видав наказ про зменшення коефіцієнта коригування зарплати для розрахунку відпускних до 1,1. Як розрахувати відпускні?

  Зауважимо, що госпрозрахункові підприємства мають право зменшувати коефіцієнт коригування заробітної плати залежно від своїх фінансових можливостей (абзац перший п. 10 Порядку № 100).

  Розрахунковий період — з квітня 2013 року по березень 2014 року.

  Визначаємо розмір відкоригованої зарплати за розрахунковий період:

  5 000 грн × 1,02 × 1,1 + 5 100 × 1,1 × 6 міс. + 5 856 грн × 5 міс. = 68 550 грн.

  Кількість днів у розрахунковому періоді складе:

  365 к. дн. – 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

  Визначаємо середньоденну зарплату:

  68 550 грн ÷ 355 к. дн. = 193,10 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  193,10 грн × 24 к. дн. = 4 634,40 грн.

  Приклад 9

  У розрахунковому періоді — робота на умовах неповного робочого часу.

  У 2012 році працівника прийнято на роботу на умовах неповного робочого часу. Він працює неповний робочий день, а саме з 9.00 до 16.00 п’ять днів на тиждень. Оплата праці працівника встановлена пропорційно відпрацьованому часу — 4 500 грн/міс. З 16 червня 2014 року працівник іде у відпустку повної тривалості. Згідно з колективним договором щорічна відпустка за нормальної тривалості робочого часу становить 24 календарних дні. На скільки днів щорічної відпустки він може претендувати? Як розрахувати відпускні?

  Робота на умовах неповного робочого часу (неповного робочого дня, тижня) не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 56 КЗпП). Тобто працівник має право на 24 календарні дні щорічної відпустки за відпрацьований рік.

  Розрахунковий період — з червня 2013 року по травень 2014 року.

  Визначаємо заробітну плату за розрахунковий період:

  4 500 грн × 12 міс. = 54 000 грн.

  Кількість днів у розрахунковому періоді складе:

  365 к. дн. – 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

  Визначаємо середньоденну зарплату:

  54 000 грн ÷ 355 к. дн. = 152,11 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  152,11 грн × 24 к. дн. = 3 650,64 грн.

  Приклад 10

  У розрахунковому періоді — простій не з вини працівника.

  Працівник, який працює на підприємстві з 2012 року, йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні з 7 липня 2014 року. З 1 по 15 грудня 2013 року (15 календарних днів) на підприємстві був простій. Дні простою оплачені у розмірі 2/3 окладу (у сумі 2 010 грн). Заробітна плата за період з липня 2013 р. по червень 2014 року — 69 000 грн. Як розрахувати відпускні?

  Розрахунковий період — з липня 2013 року по червень 2014 року.

  Виплати, які включаються у розрахунок середньоденної зарплати, складають:

  69 000 грн + 2 010 грн = 71 010 грн.

  Визначаємо кількість днів у розрахунковому періоді:

  365 к. дн. – 10 с. н. дн. – 15 к. дн. = 340 к. дн.

  Середньоденна зарплата складе:

  71 010 грн ÷ 340 к. дн. = 208,85 грн.

  Розраховуємо суму відпускних:

  208,85 грн × 24 к. дн. = 5 012,40 грн.

  Якщо працівника відкликано з відпустки

  Такі ситуації чітко регламентовані КЗпП, а саме ст. 79. Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії (або негайного усунення їх наслідків), нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

  Приклад 11

  Відкликання працівника з відпустки для відвернення виробничої аварії.

  У зв’язку з виробничою аварією на підприємстві працівника відкликано з відпустки за його згодою 15 квітня 2014 року. Строк відпустки — 24 календарних дні починаючи з 1 квітня 2014 року. Працівнику було нараховано відпускні у розмірі 5 841 грн. На час відкликання він уже використав 14 календарних днів відпустки. Заробітна плата за відпрацьовані дні квітня склала 3 771,43 грн. Як бути з оплатою за невикористані дні відпустки?

  Оплату невикористаних днів відпустки необхідно утримати із заробітної плати працівника за квітень.

  Кількість днів невикористаної відпустки складає:

  24 к. дн. – 14 к. дн. = 10 к. дн.

  Визначаємо суму відпускних за невикористані дні відпустки:

  5 841 грн ÷ 24 к. дн. х 10 к. дн. = 2 433,75 грн.

  Розраховуємо суму заробітної плати працівника за квітень:

  3 771,43 грн – 2 433,75 грн = 1337,68 грн.

  Наступного разу, коли працівник вирішить скористатися частиною невикористаної щорічної відпустки, середню заробітну плату потрібно буде розраховувати виходячи із його заробітку за 12 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку (тобто визначають новий розрахунковий період).

  1 из 1

  Існує безліч різних варіантів нарахування відпускних, проте алгоритм їх розрахунку завжди залишається однаковим.

  Крок 1. Визначаємо розрахунковий період, до якого включаються у тому числі святкові та неробочі дні.

  Крок 2. Визначаємо виплати, що включаються у розрахунок середньоденного заробітку у розрахунковому періоді.

  Крок 3. Розраховуємо середньоденну заробітну плату.

  Крок 4. Знаходимо суму відпускних.

  Отримана сума відпускних — це сума до нарахування. Вчасно утримайте із неї ЄСВ та ПДФО (так само, як із зарплати) і виплатіть працівнику відпускні не пізніше ніж за три дні до відпустки.


  Нормативна база

  КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971.

  Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

  Лист № 9/242пд — лист Мінпраці від 17.06.2011 № 9/242пд.

  Лист № 18-403 — лист Мінпраці від 13.06.2003 № 18-403.


  Дата підготовки
  24.07.2014

  Коментарі до матеріалу

  Оформити передплату на розділ «Комерція»

  Надійні рішення з бухобліку, податків та права

  2592 грн. / рік

  Купити

  Кращі матеріали