• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Запаси в обліковій політиці: що вказувати?

10.01.2019 377 0 1

Як розробити облікову політику підприємства за П(С)БО та МСФЗ

Від оцінки запасів, прийнятої в обліковій політиці, багато в чому залежить формування собівартості реалізованої продукції і, як наслідок, фінансовий результат діяльності підприємства. У консультації розглянемо порядок формування первісної вартості запасів і методи оцінки їх вибуття.

Запасами є активи, які (п. 4 П(С)БО 9):

 • утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) в умовах звичайної господарської діяльності;
 • знаходяться у процесі виробництва для подальшого продажу отриманого продукту виробництва;
 • утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.

До складу запасів входять (п. 6 П(С)БО 9):

 • виробничі запаси у вигляді сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів, інших матеріальних цінностей, призначених для виробництва продукції;
 • незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою та складанням деталей, вузлів, виробів і незавершених технологічних процесів;
 • готова продукція;
 • товари;
 • малоцінні та швидкозношувані предмети зі строком використання не більше одного року;
 • поточні біологічні активи (якщо вони оцінюються згідно з П(С)БО 9), сільгосппродукція та продукція лісового господарства після її первісного визнання.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали