• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік операційної оренди автомобіля

27.03.2020 119 0 0

Оренда нерухомості, автомобілів, землі: правові та облікові аспекти

 

У консультації розглянемо бухгалтерський і податковий облік операцій, пов᾿язаних з операційною орендою автомобіля, у тому числі з екіпажем.

Бухгалтерський облік орендних операцій майна будемо розглядати з точки зору національних стандартів обліку та нормативних актів: П(С)БО 7 і 14, а також Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі - Інструкція № 291) і Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі - Методрекомендації № 561).

Бухгалтерське визначення операційної оренди наведено в п. 4 П(С)БО 14.

Податкове визначення оперативного лізингу (оренди) міститься в пп. 14.1.97 ПК. Так, під орендною (лізинговою) операцією розуміють господарську операцію орендодавця, яка передбачає надання основних засобів у користування орендарям за плату та на певний строк. При оперативному лізингу (оренді) передання об᾿єкта здійснюється на умовах, відмінних від тих, які встановлені фінансовим лізингом (орендою). Умови, при яких лізинг є фінансовим, викладено в пп. «б» пп. 14.1.97 ПК.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали