• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інші операційні доходи

12.11.2018 2644 0 0

Усе про облік доходів і витрат

Інші операційні доходи виникають, як правило, на кожному підприємстві. Як вести облік цих доходів і який їх склад, розповімо в консультації.

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі (п. 7 П(С)БО 15):

  • дохід від операційної оренди активів;
  • дохід від операційних курсових різниць;
  • відшкодування раніше списаних активів;
  • дохід від роялті, процентів, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках;
  • дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, що утримуються для продажу, і групи вибуття і т. п.

Облік інших операційних доходів ведеться на рахунку 71 «Інший операційний дохід».

Розглянемо докладніше кожний вид інших операційних доходів.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали