Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Придбання шин для орендованого автомобіля: що з ПДВ?

Наталя Кривунь

14.04.2016 7917 1 2


Акценти статті:

 • у кого підприємство може орендувати автомобіль;
 • коли договір оренди треба посвідчувати нотаріально;
 • які документи слід оформити при отриманні автомобіля в оренду, яку інформацію бажано відобразити в них;
 • облік шин на орендованому автомобілі;
 • право орендаря на податковий кредит при купівлі шин для орендованого автомобіля.

Укладення договору оренди автомобіля

Підприємства досить часто орендують транспортні засоби. І рано чи пізно може виникнути потреба купити нові шини для автомобіля, узятого в оренду. Така купівля – підстава для відображення податкового кредиту з ПДВ. І щоб в орендаря не виникло із цим проблем, ми хочемо в цій статті звернути увагу на важливі нюанси, які стосуються оформлення договору оренди (щоб не було приводу визнати договір недійсним) і первинних документів з обліку шин (щоб не було сумнівів у «господарності» операції із заміни шин). Адже будь-яка прикра «дрібниця» може бути використана контролюючим органом як зачіпка для донарахування податкових зобов'язань і застосування штрафів.

Якими нормами регулюється укладення договорів оренди?

Взаємовідношення за договорами оренди регулюються ст. 759–786 Цивільного кодексу (далі – ЦК) і ст. 283–291 Господарського кодексу (далі – ГК). Про оренду автомобілів ідеться в ст. 798–805 ЦК.

Сторонами орендних відносин є орендодавець та орендар. Основні характеристики договору оренди:

 • передача майна в тимчасове користування (при цьому власник майна не міняється, ним залишається орендодавець);
 • повернення майна після закінчення строку оренди;
 • плата за користування (оренда не може бути безплатною).

Хто має право передати автомобіль в оренду?

Перш ніж узяти автомобіль в оренду, ви повинні переконатися в повноваженнях другої сторони. Передати автомобіль у наймання (оренду), тобто виступити орендодавцем, має право:

 • його власник або той, кому належать майнові права на автомобіль;
 • особа, яка уповноважена на укладення договору найму (оренди), тобто яка діє на підставі довіреності, договору доручення тощо (ст. 761 ЦК).

Документом, що підтверджує право власності на автомобіль, є свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт), видане відповідними органами (п. 7, 8, 16 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388).

Хто здійснює техобслуговування і ремонт автомобіля, переданого в оренду?

Підтримувати орендований транспортний об'єкт у належному стані зобов'язаний орендар. На нього ж покладаються і всі витрати, зв'язані з використанням цього транспортного засобу (ст. 801 ЦК). Якщо в договорі оренди не зазначено, яка сторона має витрати на ремонт автомобіля, тоді вважається, що поточний ремонт проводить орендар, а капітальний – орендодавець (ст. 776 ЦК). Який ремонт транспортних засобів уважається поточним, а який капітальним, можна дізнатися з п. 1.3, 3.12–3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102 (далі – Положення № 102).

Згідно з п. 3.19 Положення № 102 операції із заміни шин не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшень транспортних засобів. Ці операції відповідають терміну:

 • або «технічне обслуговування» (далі – ТО) (це комплекс операцій з підтримки працездат­ності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання, транспортування);
 • або поточний ремонт (це ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні та(або) відновленні окремих частин, – п. 1.3 Положення № 102).

Таким чином, операція із заміни шин – це ТО автомобіля або його поточний ремонт.

Як оформити договір оренди автомобіля?

Договір оренди (наймання) транспортного засобу укладається в письмовій формі (ст. 799 ЦК). Ви повинні простежити за тим, щоб до договору були включені всі істотні умови, такі як (ст. 284 ГК):

 • об'єкт оренди (зазначте марку автомобіля, рік випуску, номерний знак);
 • вартість об'єкта оренди (за нею орендар повинен буде відображати цей об'єкт за балансом;
 • період, на який укладається договір;
 • сума орендної плати;
 • умови відновлення орендованого майна (у разі його пошкодження з вини орендаря);
 • умови повернення автомобіля після закінчення строку оренди або достроково.

І пам'ятайте: договір оренди за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 799 ЦК). Саме з моменту нотаріального посвідчення такий договір уважається укладеним (ст. 640 ЦК). А без печатки й підпису нотаріуса такий договір є недійсним.

Зверніть увагу: транспортні засоби (автомобілі) реєструються за юридичними і фізичними особами. Реєстрація автомобіля за підприємцем законодавством не передбачена – тільки за фізособою (лист Мін’юсту від 04.08.08 р. № 7885-0-33-08). Тому виникає запитання:

Чи треба посвідчувати нотаріально договір із фізособою-підприємцем?

Беручи до уваги позитивну судову практику, договір із фізособою-підприємцем можна не посвідчувати нотаріально (п. 2.11 постанови Пленуму ВГСУ від 29.05.13 р. № 12). Проте в державних органів неоднозначна думка із цього приводу. Тому такий договір краще посвідчити нотаріально, щоб уникнути судових розглядів.

Як оформити передачу автомобіля в оренду?

Коли договір оренди укладено, автомобіль передається орендареві. При цьому оформляється акт приймання-передачі. У такому акті бажано відобразити технічний стан об'єкта, що передається. У цьому перш за все зацікавлений орендар, оскільки потім саме йому доведеться відповідати за недоліки майна, не зафіксовані при укладенні угоди. Зокрема, радимо відобразити в акті ступінь зносу шин (дані про пробіг), установлених на автомобіль, і запасної шини в комплекті при автомобілі (за наявності).

Разом з автотранспортним засобом орендареві передається свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт), що зазначається в акті приймання-передачі.

Облік автошин

Шина належить до швидкозношуваних складових, які в процесі технічної експлуатації транспортного засобу періодично замінюються (п. 1 розд. ІІ Правил, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26.07.13 р. № 549, далі – Правила № 549). І в Інструкції, затвердженій наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291), чітко зазначено, що облік автомобільних шин ведеться на субрахунку 207 «Запасні частини».

Згідно з п. 2 розд. ХІІ Правил № 549 на кожну шину (нову, відновлену, запасну), установлену на транспортний засіб, заводиться Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (форма наведена в додатку 5 до Норм, затверджених наказом Мінтрансу від 20.05.06 р. № 488). Картка обліку ведеться до списання шини (або до моменту розірвання договору оренди автомобіля).

За орендованими автомобілями картки обліку заповнюються в загальному порядку, але при їх заповненні доцільно зробити позначку «орендований». Щоб правильно вести облік, потрібно мати підтверджені документально дані про пробіг шин на момент передачі автомобіля орендареві.

Як обліковувати нові шини, установлені орендарем на орендований автомобіль?

Придбані шини (неважливо, для свого чи орендованого автомобіля) треба прибуткувати на субрахунок 207. Але якщо оформлено короткостроковий договір оренди, то, як правило, необхідність у заміні шин не виникає. Така необхідність може виникнути в разі проколу шини (за відсутності запасної шини в комплекті), при сезонній заміні шин, а також при тривалій оренді автомобіля, коли шини просто зношуються.

Зверніть увагу: згідно зі ст. 779 ЦК орендар не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зносу або упущення орендодавця. От чому при прийманні автомобіля в оренду в акті приймання-передачі необхідно відобразити ступінь зносу шин, установлених на автомобіль, і наявність запасної шини в комплекті.

ПДВ

Давайте подивимося, що відбувається з ПДВ в орендаря, коли він придбаває шини для орендованого автомобіля. Відразу завважимо, що особливих відмінностей через те, що шини будуть установлені не на власний, а на орендований автомобіль, – немає. Хоча нюанси є.

Чи може орендар відобразити податковий кредит із ПДВ, коли придбаває шини для орендованого автомобіля?

При купівлі шин для орендованого автомобіля орендар має право на податковий кредит без подальшого нарахування податкових зобов’язань за дотримання двох умов:

 • якщо він використовує цей автомобіль у своїй господарській діяльності в оподатковуваних операціях,
 • якщо в договорі оренди обов'язок із заміни шин не покладено на орендодавця.

Підставою для відображення податкового кредиту буде отримана від продавця шин податкова накладна (далі – ПН), зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Суму ПДВ орендар включає до складу податкового кредиту на дату першої події в операції – незалежно від того, будуть використані шини в його госпдіяльності чи ні, видані автошини в експлуатацію або ще ні. Це загальне правило для придбань (п. 198.3, 198.6 Податкового кодексу, далі – ПК). А вже за фактом використання автомобіля з новими шинами орендареві треба буде або відкликати податковий кредит (нарахувати податкові зобов'язання), або ні.

Уточнимо, що першою подією може бути або перерахування передоплати продавцеві шин, або отримання від нього шин (п. 198.2 ПК).

А що орендареві робити в разі, коли шини купуються на орендований автомобіль, який не використовується в його господарській діяльності або оподатковуваних операціях?

У цьому випадку підприємство-орендар зобов'язане (п. 198.5 ПК):

 • нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи з бази оподаткування, визначеної за правилами п. 189.1 ПК (тобто виходячи з вартості придбання автошин);
 • скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і своєчасно зареєструвати в ЄРПН зведену ПН за цією операцією.

Що робити у випадку, коли орендований автомобіль, на який установлено нові шини, використовується орендарем одночасно в оподатковуваних операціях і в операціях, що не обкладаються ПДВ?

У такому разі орендареві треба діяти згідно з п. 199.1 ПК. А саме: визначити частку використання шин в неоподатковуваних операціях. Виходячи із цієї частки нарахувати податкові зобов'язання і виписати на їх суму зведену ПН. Таку ПН, як ми вже сказали вище, потрібно скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і своєчасно зареєструвати в ЄРПН.

Проте складання зведених ПН – це право платника податків, яким він може або скористатися, або ні. Тому на одну окрему операцію із числа названих у п. 198.5 ПК (див. пп. «а»–«г») підприємство може скласти і звичайну ПН – на дату виникнення податкових зобов'язань (лист ДФС від 23.09.15 р. № 22171/10/28-10-06-11).

Для наочності наведемо два умовних числових приклади.

Приклад 1
Підприємство орендує вантажний автомобіль марки MAN TGS в іншого підприємства. Договір оренди був укладений 02.03.15 р. Орендар (ТОВ «Будінвест», займається будівництвом промислових будівель) використовує вантажівку у своїй госпдіяльності (для перевезення будматеріалів). 04.04.16 р. ТОВ «Будінвест» придбало для орендованого автомобіля 4 літні шини вартістю 16 800 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 800 грн.), що підтверджується ПН, зареєстрованою постачальником 05.04.16 р.

Орендар – ТОВ «Будінвест» може включити суму ПДВ (2 800 грн.) до податкового кредиту відразу в квітні – після реєстрації ПН у ЄРПН або пізніше – протягом 365 календарних днів із дати складання ПН.

Приклад 2
ПП «Кредо» (орендар) 05.10.15 р. уклало з громадянином Івановим Р. А. (орендодавець) договір на оренду легкового автомобіля марки Lexus IS. Договір, як належить, був нотаріально посвідчений. За умовами договору заміна шин проводиться за рахунок орендодавця. Підприємство 01.04.16 р. придбало для орендованого автомобіля 4 літні шини вартістю 19 200 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 200 грн.), що підтверджується ПН, зареєстрованою 04.04.16 р. постачальником. Орендодавець 08.04.16 р. відшкодував орендареві вартість шин.

ПП «Кредо» у квітні включає суму ПДВ (3 200 грн.) до податкового кредиту і на цю ж суму нараховує податкові зобов'язання. І не пізніше 30.04.16 р. складає зведену ПН, яку потрібно зареєструвати в ЄРПН протягом 15 календарних днів після дня виписування ПН. У рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» підприємство-орендар ставить умовний ІПН «600000000000», а в рядку «Одержувач (покупець)» – зазначає власне найменування.

Висновки

1. Договір на оренду автомобіля повинен бути укладений у письмовій формі, а якщо стороною договору є фізична особа (просто громадянин або підприємець) – нотаріально посвідчений.

2. Якщо підприємство-орендар має витрати на заміну шин, воно відображає на податковий кредит із ПДВ без нарахування зобов’язань за виконання двох умов. А саме коли:

 • орендований автомобіль використовується орендарем у господарській діяльності в оподатковуваних операціях;
 • у договорі обов'язок із заміни шин не покладений на орендодавця.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали