• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Правила переоцінки основних засобів: запитання та відповіді

При зарахуванні об'єкта основних засобів (далі – ОЗ) на баланс підприємство встановлює для нього очікуваний строк корисного використання та метод амортизації. Ці дані визначають величину залишкової вартості необоротного активу в ході його експлуатації. Але в реальності така розрахункова залишкова (балансова) вартість об'єкта ОЗ може суттєво відрізнятися від його справедливої вартості. І тоді постає питання про проведення переоцінки ОЗ.

Переоцінка ОЗ – право чи обов'язок підприємства?

Згідно з п. 16 П(С)БО 7 підприємство може переоцінювати об'єкт ОЗ, якщо залишкова вартість такого об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Таким чином, проведення першої переоцінки ОЗ є правом підприємства, за винятком деяких випадків, коли її проведення передбачене законодавством, наприклад у випадку приватизації комунального майна (ст. 7 Закону № 2658).

Що може спонукати керівництво підприємства прийняти рішення щодо добровільної переоцінки ОЗ?

Таке рішення може бути викликане прагненням до достовірності даних фінансової звітності, а також, наприклад, необхідністю збільшення власного капіталу і чистих активів для отримання позикових коштів або бажанням оптимізувати оподаткування.

Яку величину слід уважати суттєвим відхиленням від справедливої вартості?

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали