Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переглядаємо умови госпдоговорів: таблиця-підказка

09.12.2020 511 0 1


Із цієї статті ви дізнаєтеся: у якому порядку слід достроково розривати договір або ж, навпаки, продовжувати строк його дії; що потрібно зробити, щоб змінити умови чинного договору.


Договірна робота – важлива складова господарської діяльності. І, звичайно ж, у кінці року потрібно переглянути строки дії договорів із контрагентами (у разі потреби – продовжити договір на новий строк або, навпаки, достроково розірвати). Можливо, знадобиться внести зміни до умов окремих договорів зважаючи на ситуацію, що змінилася, або виходячи з досвіду (хорошого чи поганого) роботи з контрагентом у році, що минає.

Загальне правило для зміни умов договорів, закріплене у ст. 651 Цивільного кодексу (далі – ЦК) і ст. 188 Господарського кодексу (далі – ГК), свідчить, що зміна умов договору можлива за угодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як бачите, перш ніж щось міняти в договорі, слід:

а) уважно прочитати розділ договору про внесення змін до його умов;

б) подивитися, що саме приписують норми законодавства для вашої конкретної ситуації, для цього виду договору.

І тільки потім уже – діяти.

На які саме моменти потрібно зважити, змінюючи строк або інші умови договору, ви дізнаєтеся з нашої таблиці-підказки. Ми розглянули в ній ситуації, які найчастіше зустрічаються на практиці.

Таблиця-підказка


п/п

Що передбачено
договором

Як слід діяти

1

2

3

Продовжуємо строк дії договору*

1

Договір може бути продовжений за угодою сторін на новий строк на тих самих умовах

Сторонам потрібно підписати додаткову угоду до договору, якою змінити строк дії договору.

Додаткова угода складається в довільній формі із зазначенням реквізитів основного договору, сторін договору та їх уповноважених представників. У додатковій угоді слід навести нове формулювання пункту договору, який міняється (у нашому випадку це строк дії договору), зазначити дату набуття чинності змін, передбачених додатковою угодою, і поставити підписи уповноважених представників.

Увага! Додаткова угода до договору укладається у тій самій формі, що й основний договір (ст. 654 ЦК). Наприклад, якщо основний договір посвідчений нотаріально, то і додаткову угоду слід посвідчити у нотаріуса

2

Договір продовжується на новий строк на тих самих умовах, якщо сторони не заперечують проти цього

Зазвичай у цьому випадку в договорі є фраза, що передбачає автоматичну пролонгацію договору, приблизно такого змісту:

«За відсутності заперечень сторін цього договору строк його дії продовжуєтся на такий самий строк на тих самих умовах».

У цьому випадку, якщо ви не маєте наміру розривати договірні відносини, то нічого додатково складати і підписувати не потрібно. За умовчанням ваші договірні відносини будуть продовжені на такий самий строк.

Увага! Іноді можливість автопролонгації договірних відносин прямо передбачена законодавством. Наприклад, ст. 764 ЦК передбачає таку можливість для договору оренди

* Важливий нюанс! Від строку дії договору іноді залежить його форма. Наприклад, якщо договір оренди нерухомості укладається на 3 роки і більше, то такий договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню (ст. 793 ЦК).
Тому, продовжуючи договір, зважайте на цю обставину. Якщо не хочете посвідчувати договір нотаріально, а з новим строком це потрібно буде зробити, тоді слід не продовжувати строк старого договору, а просто укласти новий.

3

Договір продовжується на той самий строк на тих самих умовах, якщо сторони повідомлять про свій намір продовжити договірні відносини в обумовлений договором строк

Наприклад, договором може бути передбачено, що не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору сторони зобов’язані повідомити одна одну про свою згоду на продовження договору на новий строк. У цьому випадку достатньо буде своєчасне обмінятися листами, складеними в довільній формі. Такі листи повинні бути підписані уповноваженими на підписання договорів особами сторін цього договору.

Увага! Не забудьте зазначити в листі реквізити договору, який продовжуватиметься на новий строк!

4

У договорі відсутня умова про продовження його на новий строк

Сторонам договору, що бажають продовжити договір на новий строк, необхідно скласти і підписати додаткову угоду до договору (як правильно оформити додаткову угоду – див. рядок 1 цієї таблиці). Адже відсутність у договорі умови про можливість продовжити його на новий строк не є перешкодою для продовження. Така можливість у цьому випадку передбачена законодавством: ст. 651 ЦК та ст. 188 ГК.

Якщо згоди із цього питання не буде досягнуто, то й шансу на продовження договору немає

Достроково розриваємо договір

5

Договір може бути достроково розірваний за угодою сторін шляхом підписання додаткової угоди

Якщо сторони згодні розірвати договір достроково, необхідно підписати додаткову угоду до цього договору, у якій зазначити строк закінчення договірних відносин. Правила складання додаткової угоди до договору – див. у ряд. 1 нашої таблиці.

Якщо ж сторони не досягли згоди із цього питання, тоді стороні-ініціатору потрібно шукати підстави для дострокової відмови від договору в односторонньому порядку (наприклад, підставою може бути той факт, що друга сторона порушує умови договору щодо строків оплати). Або ж спір доведеться вирішувати в судовому порядку.

Увага! Можливість односторонньої відмови від договірних відносин передбачена для деяких випадків законодавством, наприклад:

– для договору підряду – у разі коли підрядник не приступив своєчасно до виконання робіт (ст. 849 ЦК);

– для договору оренди – якщо орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців поспіль (ст. 782 ЦК)

6

Можлива одностороння дострокова відмова від виконання договору при настанні певних умов
(обставин) із повідомленням другої сторони

Наприклад, можливість односторонньої відмови від договору може бути передбачена у випадках, коли друга сторона порушує умови договору.
Але про те, що договір розірвано в односторонньому порядку із цієї причини, повинна дізнатися друга сторона. Тому сторона, яка ініціює дострокове розірвання договору, зобов’язана направити другій стороні повідомлення про це.

Таке повідомлення складається в довільній формі із зазначенням реквізитів договору, який розривається; у повідомленні слід дати посилання на пункт договору, що передбачає можливість його дострокового розірвання, і на обставини, настання яких дозволяє достроково розривати договір, а також зазначити дату, з якої договірні відносини вважаються розірваними. Повідомлення підписується особою, уповноваженою стороною на підписання договірних документів (наприклад, директором підприємства).

Увага! Рекомендуємо мати документи, які підтверджують настання обставин, що дозволяють достроково розривати договір

7

Договором ніщо не передбачено щодо можливості його дострокового розірвання

Тут слід діяти залежно від обставин. Так, якщо друга сторона не заперечує проти дострокового розірвання договору, слід підписати додаткову угоду до договору (відсутність у договорі умови про таку можливість не є перешкодою, адже така можливість передбачена законодавчо). Також сторони можуть обмінятися листами, у яких чітко зазначити про своє бажання і згоду достроково розірвати договір.

Якщо ж друга сторона заперечує, тоді потрібно шукати в законодавстві підстави для дострокового розірвання договору, що відповідають цій ситуації. Спір доведеться вирішувати в судовому порядку

Міняємо умови договору, що не стосуються строку його дії

8

Умови договору можна змінювати за угодою сторін

Наприклад, сторони хочуть змінити умови і строки оплати за договором.

У цьому випадку сторонам необхідно підписати додаткову угоду до договору (правила складання додаткової угоди до договору – див. у ряд. 1 цієї таблиці)

9

Умови договору можуть бути змінені в односторонньому порядку

На практиці такі умови в договорі зустрічаються не так часто, та проте цей варіант цілком можливий і законодавчо передбачений. Адже в ст. 651 ЦК сказано, що договір може бути змінений за угодою сторін, якщо інше не передбачено договором. Тобто договором може бути передбачено інше, коли угода сторін не потрібна (як правило, при настанні певних обставин).
У цьому випадку сторона, яка має право в односторонньому порядку змінити умови договору, повинна повідомити про свій намір другу сторону.
Таке повідомлення складається в довільній формі із зазначенням реквізитів договору, пункту договору, який міняється, і його нового формулювання, а також дати, з якої діятимуть змінені умови договору. Повідомлення підписується особою, уповноваженою на підписання договірних документів

10

Договором ніщо не передбачено щодо можливості зміни його умов

Тут правила ті самі, що й у випадках зі зміною строків договору (див. ряд. 7 цієї таблиці). А саме: якщо є згода сторін на зміну умов договору, необхідно підписати додаткову угоду до договору. Якщо згоди немає, тоді і можливості змінити умови договору немає, або ж спір із цього питання потрібно буде вирішувати в судовому порядку на підставі ч. 2 ст. 651 ЦК

Висновки

Якщо ви хочете змінити умови договору, необхідно керуватися вказівками, які є в самому договорі із цього приводу, або правилами, передбаченими законодавством для вашої конкретної ситуації. Якщо сторони згодні, необхідно підписати додаткову угоду до договору про зміну його умов. Якщо у вас є підстави для односторонньої відмови від договірних відносин або для односторонньої зміни умов договору, ви повинні письмово повідомити другу сторону про свою відмову від договору або про зміну його умов. І неодмінно залиште собі докази такого повідомлення (наприклад, копію листа з підписом про отримання або поштову квитанцію – залежно від того, яким способом вручався/відправлявся лист).

Таблиця-підказка.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали