Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переоцінка запасів

Нормативна база:

 • П(С)БО 9 «Запаси»;
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2 (далі – Методрекомендації № 2);
 • Порядок проведення дооцінки залишків то­варно-матеріальних цінностей, затверджений наказом Мінекономіки та Мінфіну від 31.05.93 р. № 37-20/248, № 07-104 (далі – Порядок № 37-20);
 • Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, із групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затверджене наказом Мінекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 (далі – Положення № 120/190).

Загальні положення

Переоцінка – нова оцінка активів, що вже числяться на підприємстві, визначення їх нової вартості, що може бути більшою (дооцінка) або меншою (уцінка), ніж та вартість, за якою вони зараз обліковуються на балансі підприємства. Переоцінку запасів здійснюють, якщо:

 • на дату балансу первісна вартість запасів відрізняється від чистої вартості їх реалізації
  (п. 24, 25, 27, 28 П(С)БО 9), причому на дату балансу запаси повинні обліковуватися за найменшої з двох величин;
 • ціна запасів знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду (п. 24, 25 П(С)БО 9);
 • змінилися ціни на виробничі запаси і товари (абзац другий Порядку № 37-20);
 • на балансі підприємства обліковуються товари широкого вжитку і продукція виробничо-технічного призначення, що залежалися (не мають збуту більше трьох місяців) і не користуються попитом у споживачів (п. 1 Положення № 120/190);
 • товари та продукція частково втратили свою первісну якість (п. 1 Положення № 120/190);
 • на балансі обліковуються надлишкові товарно-матеріальні цінності (матеріали, комплектуючі вироби, інші матеріальні цінності, що більше трьох місяців не можуть бути використані на виробництво продукції, оскільки таку продукцію виробляти недоцільно за відсутності попиту на неї як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку) (п. 1 Положення № 120/190).

Крім того, уцінка товарів, продукції та надлишкових товарно-матеріальних цінностей проводиться в міру потреби за рішенням керівника підприємства (п. 2 Положення № 120/190).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали