Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відображаємо в обліку заміну шин

Акценти цієї статті:

  • чим є заміна шин на автомобілі – ремонтом чи техобслуговуванням;
  • як відображається в обліку операція із заміни шин.

Коли можна замінити шини

Шини на автомобілі можна замінити в таких випадках:

1. У разі закінчення строку експлуатації. Строк використання шини залежить від її фактичного пробігу (ресурсу) і висоти малюнка протектора. Граничні значення висоти малюнка протектора пневматичних шин наведено в додатку 6 до Норм, затверджених наказом Мінтрансу від 20.05.06 р. № 488 (далі – Наказ № 488, Норми № 488).

Середній строк експлуатації шин обчислюється за алгоритмами з поправкою на коефіцієнти, які враховують умови експлуатації (наприклад, кліматичні умови, тип дорожнього покриття, вантажопідйомність автомобіля тощо).

Проте якщо виробником шин установлено інші норми їх експлуатації (наприклад, це може зазначатися в договорі купівлі-продажу, в експлуатаційній документації тощо), то підприємство повинне застосовувати ці норми, а не ті, що затверджені Наказом № 488.

Якщо ж норми експлуатації для придбаних шин не зазначені ні в Нормах № 488, ні в документах виробника – тоді підприємству потрібно замовити розробку тимчасових норм у провідній організації з таких питань (п. 3.7, 5.1 Норм № 488).

2. У разі фактичного зносу. Шини можуть списуватися не тільки після закінчення строку експлуатації, привід для їх списання може настати і раніше. Наприклад, якщо будуть виявлені експлуатаційні або виробничі дефекти, які не підлягають ремонту або їх ремонт є економічно недоцільним (п. 3.2 Норм № 488).

3. Сезонна заміна. Заміна літніх шин на зимові  і навпаки. Ця операція не залежить від вироблення ресурсу шини.

Заміна шин: ремонт чи техобслуговування?

Порядок техобслуговування (далі – ТО) і ремонтів автомобіля регламентується Положенням, затвердженим наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102 (далі – Положення № 102). Це саме Положення містить і визначення термінів (п. 1.3), зокрема:

  • ТО – це операції з підтримки працездатності або справності автомобіля під час його експлуатації, зберігання, транспортування;
  • поточний ремонт – роботи, у ході яких відбувається заміна та/або оновлення окремих зношених частин, що виконуються для забезпечення або відновлення працездатності транспортного засобу (далі – ТЗ);
  • капітальний ремонт – заміна або оновлення будь-яких частин ТЗ (у т. ч. й основних) з метою відновити справність і повний або близький до повного ресурс такого ТЗ.

Із цих визначень можна зробити висновок, що операцію із заміни шин не можна вважати ремонтом, вона є частиною ТО. І нехай вас не бентежить той факт, що операція із заміни шин не згадується в переліках операцій ТО-1 (дода- ток А до Положення № 102) та ТО-2 (додаток Б до Положення № 102) і в додатку В, де зазначені види сезонного ТО. Адже в цих додатках прямо сказано, що перелік робіт, наведений у них, є примірним. Тому рекомендуємо вам розробити і затвердити наказом по підприємству перелік операцій, які належать до ТО, куди включити  і заміну шин.

Документальне оформлення  заміни шин

Поточні експлуатаційні характеристики шини відображаються у Картці обліку пробігу (напрацювання) пневматичної шини за формою, наведеною в додатку 5 до п. 7.1 Норм № 488 (далі – картка). У картці відображається, зокрема, фактичний пробіг і технічні характеристики шини на дату її установки на автомобіль і на дату зняття з автомобіля, залишкова висота малюнка протектора, причини вилучення шини з експлуатації (у т. ч. і в разі сезонної заміни).

При відпуску шин зі складу і при передачі на склад оформляється Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11, затвердженої наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193).

Відображення  заміни шин в обліку

Бухгалтерський облік

Облік шин залежить від способу їх надходження.

1. Якщо шини придбаваються разом з автомобілем (тобто їх ціна входить до вартості автомобіля), то їх вартість числиться на субрахунку 105 «Транспортні засоби» у складі первісної вартості автомобіля. Тобто заміна шин та їх списання у цьому випадку відображаються тільки  в аналітичному обліку підприємства.

2. Якщо шини придбаваються і прибуткуються окремо, тоді вони належать до запасів та обліковуються на субрахунку 207 «Запасні частини». У цьому випадку при передачі шин в експлуатацію можна виділити два варіанти обліку:

Варіант 1. Вартість шин при передачі в експлуатацію списується на витрати – залежно від напряму використання ТЗ: Дт 23, 91–93 –  Кт 207.

При поверненні шин з експлуатації (наприклад, у разі сезонної заміни) вони прибуткуються на баланс за чистою вартістю реалізації (п. 24  П(С)БО 9) проведенням Дт 207 – Кт 719.

При наступній передачі шин в експлуатацію їх вартість знову списується з балансу.

При використанні цього варіанта вартість шин  у періоді їх експлуатації на бухгалтерських рахунках не відображається, облік шин ведеться тільки в кількісному вираженні за матеріально відповідальними особами.

Варіант 2. При передачі в експлуатацію шини обліковуються за первісною вартістю. Шини обліковуються за первісною вартістю до моменту їх фактичного списання. До субрахунка 207 відкривають рахунки другого порядку (наприклад, 20711 «Шини на складі, 20712 «Шини в експлуатації»).

Завважимо, що недоліком цього варіанта є завищена вартість шин в обліку. Адже, згідно  з п. 24 П(С)БО 9 запаси повинні відображатися в бухобліку за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. А оскільки при експлуатації шин їх вартість знижується, то виходить, що реальна вартість активів підприємства завищена, а це впливає на достовірність фінансової звітності. Правда, такий вплив буде значним тільки у випадку, якщо вартість шин є істотною порівняно з вартістю інших активів підприємства.

Плюс цього варіанта в тому, що оборот шин можна відстежити на бухгалтерських субрахунках.

Який із двох варіантів вибрати, бухгалтер підприємства вирішує сам, спираючись на свою професійну думку. Вибраний варіант обліку шин рекомендуємо закріпити в наказі про облікову політику підприємства.

Податковий облік

Облік за податком на прибуток ведеться згідно з даними бухобліку. Тобто експлуатація шин не призводить до виникнення різниць між результатами податкового і бухгалтерського обліку.

Виняток із цього правила – випадок, коли шини оприбутковано у складі автомобіля невиробничого призначення, оскільки тоді витрати на амортизацію і ремонт не враховуються при визначенні бази оподаткування (пп. 138.3.2 Податкового кодексу). Тобто фінрезультат до оподаткування  у цьому випадку буде збільшений на суму амортизації, нарахованої в бухобліку.

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) при здійсненні витрат на заміну шин, включаються до складу податкового кредиту звітного періоду – за наявності належним чином оформленої та своєчасно зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.

Приклад

Підприємством були придбані зимові шини для автомобіля, який використовується в адміністративних цілях. Вартість послуг СТО із заміни шин становить 240 грн. (у т. ч. ПДВ – 40 грн.).

У таблиці наведемо облік шин за двома вищенаведеними варіантами.

(грн.)

№ п/п

 

Зміст операції

 

Первинні  документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Варіант 1

1

 

Оприбутковано на склад зимові шини

 

Накладна  типової форми М-12*

2071

 

631

 

3 700

 

2

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

631

 

740

 

3

 

Установлено зимові шини на автомобіль

 

Типова форма № М-11,  картка

92

 

2071

 

3 700

 

4

 

Відображено послуги СТО із заміни шин

 

Акт виконаних послуг

 

92

 

631

 

200

 

5

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

631

 

40

 

6

 

Надійшли на склад літні шини, зняті з автомобіля

 

Типові форми  № М-11, № М-12

2071

 

719

 

2 300

 

Варіант 2

 

1

 

Оприбутковано на склад зимові шини

 

Накладна  типової форми М-12*

20711

 

631

 

3 700

 

2

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

631

 

740

 

3

 

Установлено зимові шини на автомобіль

 

Типова форма № М-11,  картка

20712

 

20711

 

3 700

 

4

 

Відображено послуги СТО із заміни шин

 

Акт виконаних послуг

 

92

 

631

 

200

 

5

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

631

 

40

 

6

 

Надійшли на склад літні шини, зняті з автомобіля

 

Типові форми  № М-11, № М-12

20711

 

20712

 

2 300

 

* Затверджено Наказом № 193.

Відображення шин у бухобліку залежить від способу їх надходження на підприємство і допускає два варіанти:

  • або вартість шин списується до складу витрат при передачі їх в експлуатацію (наприклад, при сезонній заміні),
  • або шини обліковуються за первісною вартістю на субрахунках другого порядку.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали