• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ліквідація основних засобів

Ліквідація об'єкта основних засобів (далі – ОЗ) може здійснюватися як за бажанням підприємства, так і з незалежних від нього причин. У консультації розглянемо облік і документальне оформлення таких операцій.

Ліквідація об'єкта ОЗ за самостійним рішенням підприємства

У цьому випадку підставою для ліквідації об'єкта ОЗ є, як правило, невідповідність об'єкта встановленим критеріям визнання його активом (наприклад, у результаті фізичного або морального зносу) або невідповідність функціональних властивостей об'єкта напряму діяльності підприємства.

Ліквідацією ОЗ займається постійно діюча комісія, яку призначає керівник підприємства (п. 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561). Перш ніж списати об'єкт ОЗ, комісія:

  • оглядає його та визначає придатність до використання на підприємстві;
  • установлює причини його невідповідності активам;
  • визначає коло осіб, з вини яких об'єкт передчасно вибуває з експлуатації, вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності;
  • визначає ефективність виконання ремонту або модернізації;
  • установлює можливість продажу.

Рішення комісії про ліквідацію об'єкта ОЗ фіксується в акті списання ОЗ за типовою формою № ОЗ-3 або № ОЗ-4 (обидві форми затверджені Наказом № 352). Ці акти складаються у двох примірниках і затверджуються керівником підприємства (уповноваженою особою). Один примірник акта передається до бухгалтерії, другий залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ, і є підставою для здачі матеріальних цінностей, що залишилися після списання об'єкта.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали