Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як обліковувати господарські операції при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну?

Чи передбачено коригування бази оподаткування податком на прибуток за операціями, що мають податкові наслідки при переході зі спрощеної системи оподаткування, адже бувають випадки, коли відбувається подвійне оподаткування або операція не оподатковується?

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, установлених п. 297.1 Податкового кодексу (далі – ПК), на сплату єдиного податку (далі – єп) в порядку та на умовах, визначених гл. 1 розд. XIV ПК, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до п. 291.3 ПК юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, установленим гл. 1 розд. XIV ПК, та реєструється платником єп у порядку, визначеному цією главою.

Водночас платник єп може самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПК, з 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Згідно з пп. 134.1.1 ПК об’єктом обкладення податком на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до нп(с)бо або мсфз, на різниці, які виникають відповідно до положень розд. ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПК.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали