• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ціноутворення в торгівлі

04.06.2018 1013 0 0

Все про ціноутворення

У консультації розглянемо особливості формування продажної ціни товарів у торгівлі та документального оформлення знижок і бонусів, а також порядок відображення цих операцій в обліку підприємства.

До первісної вартості придбаних за кошти запасів входить їх собівартість, яка складається з таких витрат (п. 9 П(С)БО 9, п. 2.2 Методрекомендацій № 2):

  • сум, сплачених за договором постачальнику товарів, за вирахуванням непрямих податків, що відшкодовуються підприємству;
  • ввізного мита (при імпорті);
  • транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ), тобто затрат на заготівлю товарів, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування. Спосіб обліку ТЗВ визначається підприємством у наказі про облікову політику;
  • інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням товарів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання (наприклад, прямі матеріальні витрати та витрати на оплату праці, інші прямі витрати на доробку та підвищення технічних характеристик товарів).

Майте на увазі! Не включаються до первісної вартості товарів і відносяться на витрати періоду (п. 2.3 Методрекомендацій № 2, п. 14 П(С)БО 9):

  • наднормативні втрати та нестачі товарів;
  • проценти за користування кредитом (за винятком запасів, які можуть бути визнані кваліфікаційним активом відповідно до П(С)БО 31);
  • курсові різниці, витрати на придбання інвалюти для оплати вартості запасів;
  • витрати на утримання відділів постачання, збутові та адміністративні витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні до використання.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали