Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Амортизація необоротних активів: правила та методи

10.11.2023 124 0 1

Згідно з п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 635 (далі – Методрекомендації № 635), розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема, методи амортизації основних засобів (далі – ОЗ), інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів (далі – НА), а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, які обліковуються за первісною вартістю.

У консультації розглянемо методи амортизації, передбачені НП(С)БО 7, а також загальні правила ії нарахування.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали